Hlavní navigace

Připravované změny v zákoně o dani z přidané hodnoty

3. 6. 2011

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Na jednání vlády minulý týden jednomyslně prošel návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Jak řekl premiér Petr Nečas, jde o politicky dohodnutý krok vládní koalice, který přinese:„sjednocení sazeb DPH, ke kterým dojde v roce 2013, a také změnu rozpočtového určení takto vybraných peněžních prostředků“. Zároveň se zavádí kompenzace u daně z příjmu.

Svým výnosem tvoří DPH jeden ze základních pilířů daňové soustavy. Daň z přidané hodnoty je příjmem veřejných rozpočtů, přičemž podíl z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty je v jednotlivých veřejných rozpočtech různý:

8,92 % pro krajské rozpočty, 21,4 % pro rozpočty obcí a 69,68 % státní rozpočet. 

Současný zákon rozeznává dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to základní ve výši 20 % a sníženou ve výši 10 %. (ta se uplatňuje u zboží uvedeného v příloze č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, u tepla a chladu, u  služeb uvedených v příloze č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze 4 zákona o dani z přidané hodnoty, při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby nebo s její opravou a při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení nebo s její opravou).

 

Jaké jsou připravované změny? 

Nejvýznamnější část změny představil premiér Nečas: „V prvním kroku od 1. ledna příštího roku se zvýší snížená sazba daně z přidané hodnoty z 10 procentních bodů na 14 procent a od 1. ledna 2013 dojde ke sjednocení sazeb DPH na 17,5 procentech“.

Zároveň dochází ke změně rozpočtového určení daně z přidané hodnoty, a to: snížení podílu na výnosu daně z přidané hodnoty na 19,93 % pro obce a 8,29 % pro kraje s účinností od 1. ledna 2012, a snížení  podílu na výnosu daně z přidané hodnoty na 19,90 % pro obce a 8,28 % pro kraje s účinností od 1. ledna 2013.

 

Smyslem této změny… 

„.. je získat zdroje pro zvláštní účet rezervy na důchodovou reformu a je také zapotřebí upravit koeficienty tak, aby veškeré inkaso z této zvýšené daně šlo pouze na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu nikoliv na jiné účely, neboť krajské a obecní rozpočty se na důchodové reformě nepodílí,“ dodal ministr financí Miroslav Kalousek.

Navrhovaná právní úprava bude sice probíhat ve dvou krocích, přesto nezbytnost přijetí této úpravy a důvod předložení tohoto návrhu je stejný pro obě fáze. Vyšší výnos daně z přidané hodnoty bude podle důvodové zprávy použit zejména k posílení finanční stability současného důchodového systému pro zajištění dostatečné úrovně starobních důchodů v nejbližších letech, což je nezbytné pro jeho dlouhodobou udržitelnost.

 

Koho se navrhovaná změna dotýká? 

Je jasné, že přijetí zákona se promítne do výdajů všech složek obyvatelstva. Negativní sociální dopady, tj. zvýšení, posléze sjednocení sazby a tedy  růst životních nákladů v důsledku růstu cen potravin budou víceméně rovnoměrně rozloženy napříč všemi příjmovými skupinami. Je zřejmé, že navržená změna dopadne nejcitlivěji na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva a na skupiny závislé na sociálním systému. Předkládaný zákon předpokládá, že kompenzace budou předmětem právní úpravy navržené Ministerstvem práce a sociálních věcí (s výjimkou kompenzace rodinám s dětmi, který je součástí tohoto návrhu).

Negativní dopady na podnikatelské prostředí lze identifikovat u těch podnikatelů, kteří dodávají zboží a služby zatížené sníženou sazbou daně z přidané hodnoty neplátcům daně z přidané hodnoty (tedy zejména domácnostem). Především ti budou váhat – buď sníží marži a zachovají  cenu, nebo plně promítnou zvýšenou DPH do koncových cen a budou riskovat snížení poptávky po jejich zboží. To samozřejmě znamená omezení zisku.

Pozitivně se může projevit  sjednocení sazeb u těch, kterých se dnes týká základní 20% sazba. Kromě eventuálního posunu v maržích zavedením jedné sazby daně z přidané hodnoty v roce 2013 dojde zejména v oblasti poskytování služeb k odstranění nutnosti rozlišovat, zda služby podléhají základní či snížené sazbě a tím vymizí riziko chyb, které by mohly ústit v doměření daně správcem daně. Současně se omezí prostor pro daňové úniky.

Další dopad bude zaznamenán u subjektů, které provozují činnosti osvobozené od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet (např. finanční služby, poštovní služby, poskytování zdravotní péče). Lze očekávat, že u části vstupů, u nichž dojde ke zvýšení sazby daně z přidané hodnoty (např. voda či teplo), dojde ke zvýšení ceny a tím ke zvýšení nákladů uvedených subjektů.

 

Kompenzace pro rodiny s dětmi 

Součástí schváleného návrhu je i malá novela zákona o dani z příjmu, která kompenzuje sjednocení DPH rodinám s dětmi tak, že sleva na dani na jedno vyživované dítě se zvýší o 150 Kč, tzn. na jedno dítě 1 800 Kč ročně.

 

Foto: © Beboy - Fotolia.com

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?