Hlavní navigace

Reporty přicházejí pozdě a jsou nepřehledné

23. 5. 2012

Sdílet

 Autor: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Jak přeměnit neuspořádaná data v manažerskou informaci?

„Proces reportingu v kontextu moderních nástrojů“ bylo hlavní téma semináře, který uspořádala společnost SEFIRA ve spolupráci s Českou asociací pro finanční řízení.

 

V současné době není reporting v mnoha firmách ideální. Management dostává reporty většinou pozdě a často jsou navíc nepřehledné. Data bývají zpracovávána manuálně a proto jsou často i chybná. Dnes je důležité, aby se reportované informace dostaly k manažerům včas a strukturovaně, to znamená včetně potřebných komentářů a doporučení. Jsou-li všechny informace dosažitelné odkudkoli, pak je to ideální stav. 

 

Moderní pojetí reportingu 

Seminář proto představil moderní pojetí procesu reportingu, které je spojeno s  multidimenzionálním prostředím, s centrální správou datových struktur a automatizací zpracování dat, dashboardy, komplexními analýzami bez programování, automatizací pravidelného reportingu, inteligentnímimi reporty, stabilitou a bezpečností. Lektoři Michal Kaštovský a Michal Lukanič četné zájemce seznámili s moderním pojetím reportingu, porovnali současný a ideální stav, představili jim vhodné příklady z praxe a popsali vhodný projektový přístup. Konstatovali také, že controllingu dnes dominuje MS Office, což není aplikace pro reporting.

Účastníci semináře se také dozvěděli o hlavních dopadech profesionálního řešení pro reporting do náplně práce controllerů, včetně vhodných změn procesu a přerozdělení odpovědností. Také poznali, jak je možné ideální projekt moderního manažerského informačního systému uchopit a jak jej řídit. Dále se seznámili s praktickými ukázkami řešení automatizace zpracování dat, interaktivních dashboardů ve webovém prostředí, dostupnosti manažerských informací kdykoli a kdekoli, s automatizovanou tvorbou „Reporting books“ a s přehledným analytickým prostředím.

 

Controlling je svědomím firmy 

Reporting jako takový zasahuje do více oblastí. Týkají se středního managementu, oddělení controllingu a IT, ale i různých divizí. Svět moderních řešení pro controlling je od světa kancelářských aplikací velmi odlišný. Umožňuje efektivní tvorbu jednoduchých reportů, pokročilé analýzy v multidimenzionálním prostředí, modelování scénářů budoucího vývoje, snadné vytváření verzí plánu, centrální správu know-how a metodik či řízení bezpečnosti dat.

Controlling je svědomí firmy, pravá ruka managementu a proto potřebuje odpovídající pravomoci. Úspěch projektů v oblasti controllingu je silně závislý na kvalitě konzultačních služeb. Maximální pozornost proto přednášející věnovali úvodním fázím, ve kterých se rozhoduje o nastavení koncepce práce controllingu.

 

Prodloužená ruka managementu 

Podoba manažerského informačního systému je určena informačními potřebami managementu. Controlling je prodloužená ruka managementu, která formuluje manažerské informace, sjednocuje metodiky a měří dopady rozhodnutí managementu a vnějších vlivů. Projekt manažerského informačního systému dává příležitost inovovat  proces a styl řízení firmy a předpokládá aktivní roli managementu v projektu.

A jaké jsou hlavní přínosy moderních nástrojů, o kterých byla na semináři řeč? Manažerská informace „kdykoliv a kdekoliv“, jednoduchost, přehlednost, dynamický výběr důležitého a bezpečnost.

 

Související informace lze získat rovněž na 15. Jubilejním Controllingovém fóru, každoročním prestižním setkání finančních a ekonomických ředitelů, které se v režii Controller-Institutu koná 13. a 14. 6. v Roztokách u Prahy.

 

CS24

Foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?