Hlavní navigace

Rozhodování o investicích do IT se zřetelně prodloužilo...

17. 3. 2015

Sdílet

 Autor: archiv redakce
...říká Martin Ingr, Chief Operation Manager ve společnosti Navertica.

CFO world: Podle některých analýz, či vyjádření zainteresovaných manažerů, je krize lokálního IT trhu na ústupu. Jak se, podle vás, reálně vyvíjí poptávka po ERP systémech v posledních několika letech?

 

Martin Ingr: Ano, s opatrností vnímáme, že za poslední období se v našem segmentu objevují nové poptávky po ERP systémech. Zřetelný nárůst poptávky jsme zaznamenali u systémů CRM, u ERP si tím zatím jistí příliš nejsme. Nutno říci, že velká řada z těchto poptávek byla v minulých letech podložena a motivována dotačními projekty. Což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu to není zcela přirozené - bez dotačních titulů, by se tento trh vyvíjel v poslední době zřejmě odlišně a to má své dopady. Vnímáme zásadní vliv médií na situaci ve společnosti, která se samozřejmě promítá i do oblasti IT a zdá se, že investoři jsou mírně optimističtí. Přesto, že by se mohlo zdát, že „je vyhráno“ – my to takto nevnímáme, naopak, až na výjimky se nám potvrzuje, že rozhodovací proces se pro investování do IT a tedy i ERP zřetelně prodloužil.

 

Cítíte, zda je v nějakém segmentu tuzemské ekonomiky relativně vyšší zájem o nová nebo inovovaná ERP řešení?

 

Konkrétní segment z našeho pohledu nevyčnívá nad ostatními. Co ale zřetelně vnímáme, je poměrně zvýšený zájem o podporu a rozvoj obchodu a všech jeho procesů. Zřejmě je to reakce na optimistický výhled vývoje ekonomiky, kdy se začíná mnoha firmám dařit a tím pádem chtějí dobře rozběhnutý business podpořit i investicemi.

 

Zvýšila se poptávka vašich klientů a uživatelů po nových verzích ERP systému v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích?

 

Výše uvedené nemá na poptávku po nových verzích ERP zásadní vliv, alespoň ne na poptávku produktů, které nabízí Navertica. Legislativní změny sledujeme a průběžně u našich klientů zapracováváme do jimi používané verze ERP, v rámci daného modulu, kterého se případná změna týká, nebo formou balíčků úprav pro danou změnu.

 

Zaznamenali jste v poslední době nějaké nové, nebo neobvyklé požadavky na funkcionalitu ERP? Jakým způsobem jste je řešili?

 

Za poslední období jako nejzajímavější, ale také velmi náročnou funkcionalitu, můžeme zmínit oblast obchodování s komoditami na burze, kterou nyní realizujeme u našeho klienta, v rámci reimplementace systému ERP na bázi Microsoft Dynamics NAV.

 

Žádají od vás potenciální zákazníci před rozhodnutím o investici do ERP SW ekonomickou analýzu o návratnosti investice do inovovaného (nebo vůbec prvního) ERP systému? Jaká je běžná hodnota ROI u ERP softwaru a jaká je maximální doba návratnosti, kterou jsou firmy ochotné akceptovat?

 

V poslední době se s požadavky tohoto typu nesetkáváme. V minulých letech jsme sami iniciativně tuto službu našim klientů nabízeli. Nesetkali jsme se ale se správným uplatněním. Pro výpočet návratnosti investice do ERP je nutné uvádět reálná data ze strany investora, což se ukázalo jako nejzásadnější problém. Investoři totiž v některých případech data modifikovali oproti reálným datům a tak se mnohdy stávalo, že výsledek vyšel pozitivně, ale zadavatel čili investor odmítal věřit tomuto výsledku, i přesto, že vycházel z jejich dat.

 

Požadují zákazníci systémy ERP s podporou mobility? Vyžadují specializované aplikace, nebo preferují mobilní (či responsivní) web? Spojují se tyto požadavky na mobilitu v návrhu implementace s řešením typu SaaS, resp. s využitím cloudu?

 

Otázky požadavků na mobilní řešení řešíme, především v souvislosti spolupráce ERP systému se systémem CRM, kde je tato návaznost nutností. V oblasti SaaS jsme zaznamenali oproti předchozím letům pokles, především z důvodu zdražení této služby. Nicméně trend v této oblasti je jasný, a podle našeho názoru se v budoucnu většina řešení bude právě na využití Cloudu zaměřovat tak, jak je tomu v zahraničí. V lokalitě ČR se zatím firmy s touto možností seznamují a musí časem překonat určitou nedůvěru a odstup k této technologii. Především velké korporace a firmy, které podléhají zahraničním mateřským firmách touto cestou půjdou a směřování Microsoftu formou platformy Microsoft Azure je zcela jednoznačné.

 

Jak funguje ERP v dnešním globalizovaném světě? Umíte vyhovět podmínkám mezinárodních účetních standardů? Máte svůj vlastní ERP produkt, který prodáváte i na zahraničních trzích?

 

Jsme společnost, která se zaměřuje na zahraniční investory, realizujeme celou řadu zahraničních projektů, kde je běžné, že implementace systému ERP zahrnuje i implementaci řešení na jednotlivých zahraničních pobočkách nebo dceřiných firmách investora. V těchto případech je standardní zohlednění a přizpůsobení nasazovaného systému tak, aby vyhovoval místní legislativě, té které země. Produkty na platformě MS Dynamics takto nasazujeme již řadu let po celé Evropě a v současné době, v rámci působení naší pobočky v Jihoafrické republice, realizujeme i zde výše popsaným standardním způsobem, několik rozsáhlých projektů. Naši klienti tedy nemusí mít obavy jak v otázce vhodnosti produktů MS Dynamics, tak v otázce zkušeností s jejich nasazením v souvislosti s odlišností jednotlivých legislativních odlišností konkrétních států.

 

Jak se vaši zákazníci zajímají o bezpečnostní rizika (především ztráty nebo úniku dat)?

CS24

 

Někteří naši zákazníci jsou na bezpečnost dat zaměřeni, s tímto přístupem se setkáváme často a sami jsme takto standardně nastavenou společností. Sami udržujeme a praktikujeme systém ochrany dat, ať už z důvodu toho jsme certifikovanou společností podle normy ISO 27001, nebo z důvodu toho, že naše Oddělení systémů managementu nabízí právě zavedení a zajištění certifikace podle uvedeného bezpečnostního standardu. Myslíme si, že informace a data a jejich ochrana, jsou kromě kvalitních zaměstnanců jedním z důležitých předpokladů k úspěchu, v dnešní době.

Byl pro vás článek přínosný?