Hlavní navigace

Sanitární a topenářská technika bez optimismu

10. 12. 2010

Sdílet

„Bytová výstavba se v evropském měřítku pravděpodobně ani v nejbližší době nedostane z hluboké negativní konjunktury,“ říká v rozhovoru Frans Geurts, generální ředitel asociace FEST.

FEST (The European Federation of the sanitary and heating wholesale trade, tj. Evropská federace velkoobchodu sanitární a topenářskou technikou) sdružuje 15 zemí Evropy: Rakousko, Belgii, Českou republiku, Dánsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Itálii, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velkou Británii. Franse Geurtse jsme navštívili v sídle organizace v nizozemském Haagu.

 

Frans GeurtsJste generálním ředitelem odvětví, které svou činností velmi úzce navazuje na stavebnictví. To bylo ekonomickou krizí zasaženo nejvíce. Ve kterých zemích jste zaznamenali největší pokles odbytu? A kde naopak se udržel stávající stav nebo dokonce došlo k oživení? 

Irsko, Portugalsko a Španělsko nejvíce utrpěly vzhledem k těžkým podmínkám, snížením celostátní poptávky a snížením poptávky na slabením trhu. Tím mám na mysli obrovský pokles individuální výstavby. Abych to doložil na číslech: vezme-li se základ 100, pak v období stavebnímu boomu v září 2006 index produkce dosáhl téměř 110. Poslední data, která mám k dispozici, ukazují, že to bylo necelých 80. Z Irska dokonce nemáme ani poslední čísla. Naopak nejlépe obstály Finsko, Polsko, Velká Británie, Švédsko a Švýcarsko, kde se ve srovnání s rokem 2006 zvýšila produkce od 96,4 (UK) až po 151,3 (PL). Česká republika, Irsko a Španělsko se navíc potýkají se silně redukovaným rozpočtem na rozvoj infrastruktury.

 

Týká se pokles pouze bytové výstavby nebo i rekonstrukcí a průmyslových staveb? 

Bytová výstavba se pravděpodobně ani v nejbližší době nedostane z hluboké negativní konjunktury. V oblasti rekonstrukce se očekává mírný nárůst, zhruba o 1,9 % v roce 2011, ale máme stále co dohánět. Dá se očekávat, že 60 % z celkové bytové výstavby se bude týkat rekonstrukcí. Co se týče nebytové výstavby, tam vidím pouze velice pomalý růst. Bohužel, v roce 2013 jen stěží dosáhne úrovně roku 2000.

 

Máte přehled, kolik velkoobchodů zaniklo nebo fúzovalo a ve kterých zemích? 

Vím o tom, že zejména v Portugalsku a Španělsku zanikl velký počet velkoobchodů. Přesná čísla vám neřeknu, ale šlo i velké hráče na trhu. V Dánsku zase mnoho velkoobchodů zavřelo své showroomy, které byly z hlediska trhu velmi nákladné. Drahé nájmy, malý zájem velko i maloobchodníků, to byly rovněž důvody pro jejich zrušení.

Na druhou stranu je vidět, že některé již výše citované země se s krizí poměrně dobře vyrovnávají. Spoří na nákladech, neprodlužují dočasné pracovní smlouvy, razantně omezily nábor pracovních sil, které dříve najímaly na sezónní práce. Mimo to, jak jsem se již zmínil, předvídavě se soustředily na rekonstrukce a modernizace bytových i nebytových prostor.

 

Spoléháte na expanzi trhu do zatím neoslovených zemí? Kde vidíte budoucí potenciál? 

Nespoléhám se na expanzi, ale dá se očekávat, že se bude rozšiřovat potenciál menších zemí střední Evropy a Švédska. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, které není sice členem FEST, budou reprezentovat 6,5 % celkového růstu v roce 2013.

 

Domníváte se, že nejhorší období již máte za sebou? 

soutez_casestudy

To uvidíme v příštím roce, který bude rokem změn. V Evropské unii bude minimální pokles 0,1 % ve srovnání s letošním rokem. Ovšem oživení v celé EU se bude velmi lišit. Staré členské země zřejmě zůstanou na nízké úrovni, zatímco štikami na trhu budou státy střední a východní Evropy. Již dnes je to vidět na příkladu Polska či Maďarska.

 

Byl pro vás článek přínosný?