Hlavní navigace

Elektronické úložiště v peněžním ústavu

10. 12. 2010

Sdílet

GE Money Bank začala jako první banka v České republice oficiálně využívat datové schránky pro komunikaci se svými klienty z řad podnikatelů a firem.

Klienti mohou s bankou komunikovat prostřednictvím Poštovních datových zpráv a touto formou vedle daňových přiznání zasílat i finanční výkazy. Díky této inovaci odpadá statutárním zástupcům firem povinnost dodávat GE Money Bank daňová přiznání a finanční výkazy v tištěné podobě.

„Díky datovým schránkám bude komunikace klientů s bankou efektivnější a časově úsporná. Firemní klienti tak budou moci s GE Money Bank komunikovat elektronicky a prostřednictvím datové schránky zasílat potřebné dokumenty vyplývající z jejich informační povinnosti vůči bance,“ říká Jiří Patera, ředitel oddělení úvěrových produktů pro firemní klienty. „Předpokládáme, že do budoucna by se pro svoji jednoduchost a flexibilitu mohlo jednat o jeden z důležitých komunikačních kanálů. Tímto novým kanálem dokážeme nyní obsloužit až 5 tisíc klientů a do budoucna se počet bude zvyšovat, stejně jako budeme rozšiřovat škálu dokumentů, které je možné datovou schránkou předat,“ dodává Patera.

 

Zkrátka dobře: bez papíru 

Tato služba je k dispozici vybraným klientům využívajících služeb firemního bankovnictví, kteří plní informační povinnost vyplývající z příslušných úvěrových smluv. Standardně banky tato daňová přiznání požadují v tištěné podobě a s podpisy statutárních zástupců. GE Money Bank jako jediná z velkých bank v České republice nabízí možnost plnit tuto povinnost prostřednictvím datové schránky. Vzhledem ke způsobu zaslání dokumentu GE Money Bank nepožaduje podepsání dokumentu zaručeným elektronickým podpisem a takovýto výkaz je díky formě komunikace považován za platný.

Pro možnost zasílání Poštovních datových zpráv si stačí jen aktivovat datovou schránku pro zasílání zpráv v režimu firma – firma.

 

Opakování je matka moudrosti 

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a její zřízení se vztahuje na podmínky zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Pomocí datové schránky je také možné komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

Prostřednictvím datové schránky lze poslat zprávu s přílohami do velikosti 10 MB, což v případě přiložených účetních výkazů ve formátu pdf znamená přibližně 33 stránek. Předmět musí být označen identifikačním číslem organizace. Datová zpráva již nemusí obsahovat zaručený elektronický podpis statutárních zástupců společnosti.

soutez_casestudy

 

Zdroj: GE Money Bank

Byl pro vás článek přínosný?