Hlavní navigace

SDEU: zpochybnění nároku na odpočet DPH

6. 3. 2014

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Soudní dvůr EU (SDEU) se ve svém nedávném rozsudku (C-18/13) znovu vyjádřil k problematice uplatňování nároku na odpočet DPH v případech, v nichž uvnitř dodavatelského řetězce mělo dojít k podvodnému jednání.

V daném případě uplatnila bulharská společnost Maks Pen nárok na odpočet DPH z přijatých služeb v rámci vykonávání své ekonomické činnosti. Bulharský správce daně však nárok na odpočet zpochybnil a odmítl jej společnosti přiznat. Na základě daňové kontroly správce daně konstatoval, že není možné uznat přijetí služeb, neboť u některých dodavatelů či subdodavatelů společnosti Maks Pen nebylo doloženo, že disponovali prostředky k zajištění fakturovaných plnění. Z toho správce daně vyvodil, že nebylo prokázáno, že tato plnění byla skutečně poskytnuta. Správce daně sice uznal, že fakturované služby byly společnosti Maks Pen poskytnuty, ale nikoli dodavateli uvedenými na těchto fakturách.

SDEU se závěrem bulharského správce daně nesouhlasil. Jak již v minulosti rozhodl i v jiných případech (např. v rozsudku Bonik EOOD; blíže viz Finanční aktuality z února 2013), nárok na odpočet DPH může správce daně odejmout pouze v případě, že prokáže existenci objektivních skutečností, z nichž vyplývá, že plátce DPH věděl nebo musel vědět o tom, že přijaté plnění bylo součástí daňového úniku. Nesrovnalosti týkající se přijatých faktur, na jejichž základě společnost Maks Pen uplatnila nárok na odpočet DPH, totiž samy o sobě nepostačují k tomu, aby jí byl nárok na odpočet odepřen.

 

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?