Hlavní navigace

Smlouvy s Ruskem a Moldavskem o sociálním zabezpečení podepsány

12. 3. 2012

Sdílet

Na konci roku 2011 byly podepsány nové smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Moldavskou republikou a mezi ČR a Ruskou federací. Oblast sociálního zabezpečení s Ruskem nebyla smluvně upravena od konce roku 2008, kdy ČR vypověděla dohodu o sociálním zabezpečení z roku 1959.

Obě výše zmíněné smlouvy upravují pouze oblast sociálního zabezpečení, a neupravují oblast zdravotního pojištění.

Ustanovení smluv řeší problematiku vysílání zaměstnanců do výše uvedených států, respektive jejich přijímání: Cílem je zabránit tomu, aby se ze stejného zaměstnaneckého příjmu odvádělo pojistné na sociální zabezpečení dvakrát, tedy do pojistných systémů obou států. Navíc doba, po níž budou zaměstnanci pracovat v druhém smluvním státě a budou tam odvádět důchodové pojištění, se jim bude započítávat do doby potřebné pro nárok na důchod v jejich domovském státě. Zároveň jim může vzniknout nárok na poměrnou výši důchodu za dobu dočasného pojištění v druhém smluvním státě. Při vyslání zaměstnanců do druhého smluvního státu na dobu nepřesahující dva roky by vyslaní zaměstnanci mohli zůstat pojištěni v systému sociálního zabezpečení vysílajícího státu, což by mělo snížit počet administrativních úkonů na straně zaměstnavatele a zároveň zvýšit pojistnou ochranu vyslaných zaměstnanců.

Obě smlouvy musí ještě projít schvalovacím procesem obou zúčastněných stran. Může tedy uplynout poměrně dlouhá doba, než se jejich ustanovení začnou provádět v praxi.

 

 

Zdroj: KPMG

CS24

 

Foto: © nmcandre - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?