Hlavní navigace

Sociální sítě už firmy berou vážně

21. 3. 2013

Sdílet

K marketingovým účelům a jako podporu prodeje využívají sociální média dvě třetiny firem. Pro přibližně 60 procent společností představují sociální sítě nástroj k inovaci produktů a služeb, případně k náboru nových zaměstnanců. Blokovat zaměstnancům přístup na sociální sítě přináší podle respondentů více škody než užitku.

Stále více podniků dnes sází na komunikaci prostřednictvím sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter či LinkedIn. Podle studie celosvětové sítě poradenských společností KPMG je společnosti nejčastěji využívají k firemní propagaci (přes 60 procent), 57 procent z nich zároveň rozšiřuje uplatnění sociálních médií v rámci inovace svých produktů a služeb, případně náboru nebo práce s vlastními zaměstnanci. Přesto 62 procent firem svým zaměstnancům přístup na sociální média nějakým způsobem omezuje. 

S projekty na sociálních médiích se v poslední době setkáváme často, ne všechny jsou však zdařilé. „Klíčovým faktorem úspěchu je pro 60 procent respondentů schopnost identifikovat správné příležitosti. Úspěch firemních kampaní v sociálních médiích totiž souvisí zejména s invencí a kreativitou, tedy s kvalitou projektů, nikoli velikostí rozpočtu,“ vysvětluje David Scott, Partner odpovědný za služby pro technologie, média a telekomunikace, KPMG Česká republika. V České republice, potažmo v celém regionu střední a východní Evropy, zatím panuje vůči využívání zabezpečených internetových platebních systémů velká nedůvěra ve prospěch větší obliby placení on-line prostřednictvím finančních institucí.

 

Klíčové faktory úspěchu 

Zajištění finančních zdrojů pro spuštění firemních sociálních účtů považuje za rozhodující jen devět procent firem, protože nastavení a základní komunikace prostřednictvím sociálních médií primárně nevyžaduje velké investice. Na měření sledovanosti sociálních sítí pak lpí překvapivě pouhých 15 procent respondentů. Za vůbec nejdůležitější faktor úspěchu firemních sociálních účtů považuje 60,3 procent respondentů schopnost identifikovat vhodné příležitosti, protože některé principy tradičního řízení marketingových kampaní na sociálních sítích nefungují.

 

Blokovat, nebo neblokovat? 

Sociální média představují zejména pro společnosti působící v maloobchodním sektoru velkou příležitost. I přesto 23 procent zaměstnavatelů svým zaměstnancům přístup na sociální sítě omezuje, pět procent jej dokonce zcela blokuje. „Vedení totiž v sociálních sítích vidí strašáka, který odvádí zaměstnance od pracovních povinností,“ uvádí David Scott.

Zamezení přístupu však není řešením pro většinu společností, které je využívají pro marketingové účely. Téměř 75 procent zaměstnanců totiž očekává, že v takovém případě budou mít k moderním komunikačním nástrojům neomezený přístup. „Pokud firmy přístup na sociální sítě omezí, více než polovina jejich zaměstnanců se stejně na sociálních sítích připojí prostřednictvím vlastního zařízení. Třetina z nich se dokonce pokouší obejít bezpečnostní protokoly,“ upozorňuje David Scott.

 

Přínosy převažují nad riziky 

Ačkoli společnosti v sociálních médiích spatřují jistá rizika, jako je negativní publicita vyplývající z nemožnosti blokovat nevhodné příspěvky v diskusi, jejich přínosy vnímají mnohem více. Téměř 90 procent respondentů je chápe jako nástroj, který cílovým skupinám umožňuje větší přístup k informacím, 80 procentům z nich sociální sítě pomáhají zlepšovat vztahy s veřejností. Naopak určité riziko identifikovalo pouze 40 procent podniků. Zajímavé je, že firmy, které zatím nevyužívají sociální média, se nejvíce bojí rizik spojených s IT bezpečností, ztráty citlivých informací či plýtvání časem zaměstnanců. Naopak podniky, které již sociální média zavedly, se obávají zejména nadměrného zatížení kapacity připojení nebo faktu, že je jejich IT prostředí vystaveno škodlivému softwaru.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?