Hlavní navigace

Ničení životního prostředí zvyšuje náklady firem, myslí si finančníci

21. 3. 2013

Sdílet

 Autor: © lassedesignen - Fotolia.com
Celých 81 % finančních profesionálů je podle dnes prezentovaného průzkumu ACCA přesvědčeno o tom, že soukromý sektor nese nejvíce odpovědnosti za ochranu životního prostředí. Ta však zdaleka není jen otázkou filantropie korporací. Polovina respondentů si totiž myslí, že ničením životního prostředí rostou finanční náklady firem.

Firemní náklady souvisí s přírodním kapitálem, kam patří například voda, nerostné bohatství, ekosystémy, ovzduší a další. Kateřina Benešová, ředitelka ACCA (ACCA je globální organizace sdružující profesní účetní) pro Česko, Slovensko a Maďarsko, vysvětluje postoj finančních oddělení: „Přírodní kapitál pro firmy představuje nepostradatelné zdroje. Jeho ztráta je vystavuje velkému množství různorodých rizik. Může mít proto přímý dopad nejen na zisk, ale i na hodnotu majetku a peněžní toky firmy. Ochrana životního prostředí je proto velmi věcnou a de facto zištnou činností firem.“

 

Změna klimatu nepřestala děsit

V souvislosti s přírodním kapitálem jsou nejvyšší rizika dále spojena s udržením a zachováním čistého ovzduší. Z pěti nejzávažnějších problematik získala tato aktuální důležitost 57 %. V příštích 5 letech navíc finanční manažeři očekávají růst její důležitosti o 1 %. Ztráta tržního podílu a zákaznické loajality vlivem negativních dopadů na přírodní kapitál v průběhu 5 let vzroste až o 9 % rovněž na celkových 58 %. 

Změna klimatu je podle finančních profesionálů třetí nejpodstatnější oblastí související s přírodním kapitálem. Významný vzestup na žebříčku důležitosti ukazuje také reputace a provoz firmy, ale i růst tržních rizik souvisejících se ztrátou biodiverzity. Dle průzkumu ACCA se v příštích 5 letech očekává až 8% nárůst důležitosti této problematiky. 

Oblast, která bude přírodní kapitál ovlivňovat v budoucnosti nejméně, je v očích finančních oddělení zabezpečení stálého přísunu pitné vody. Tato zaznamenala jako jediná ze všech pěti oblastí očekávaný pokles důležitosti o 2 % v příštích pěti letech.

 

Ochrana životního prostředí a překážky ve vykazování 

Podle více než poloviny finančních manažerů se snaží firmy podniknout jisté kroky, aby omezily svůj negativní dopad na přírodní kapitál. Dřív než finanční profesionálové podniknou zásadní rozhodnutí, 43 % z nich zvažuje dopady svého rozhodnutí na přírodní kapitál. 

Průzkum ACCA ale také ukázal, že 62 % dotazovaných finančních lídrů pracuje ve společnostech, které vůbec nezaznamenávají a neuvádějí informace o vlastním přírodním kapitálu. Naopak, jen 3 % z nich pravidelně vytvářejí o přírodním kapitálu rozsáhlé zprávy a záznamy.

Největší překážkou v evidování a vykazování přírodního kapitálu jsou nedostatečné pokyny a směrnice. 49 % finančních manažerů také souhlasí s tím, že ve vykazování jim brání nedostatečná kvalifikace vykazovat takový druh kapitálu. Podobné množství finančních lídrů vidí omezení v nedostatečné metodologii, jak přírodní kapitál ohodnotit. 45 % si myslí, že problém s vykazováním, resp. nevykazováním, spočívá v nízkém tlaku okolí a regulátorů.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?