Hlavní navigace

Systémové podfinancování škodí finančním funkcím byznysu

12. 8. 2015

Sdílet

Téměř každý druhý finanční odborník říká, že roční rozpočty jsou „politicky domluvená čísla“, která poté, co jsou nastavena, ztrácejí relevanci. Výsledky průzkumu oblasti obchodního plánování a přípravy rozpočtů ukazují, že současné postupy jsou považovány za zastaralé a nejsou v souladu s firemními potřebami strategických a operačních procesů.

Z posledního průzkumu Asociace certifikovaných účetních (ACCA) a poradenské firmy KPMG vyplývá, že běžné procesy jako obchodní plánování, příprava rozpočtů a prognostika nejsou s to naplnit strategické a operační potřeby i přes fakt, že byly navrženy za účelem je podpořit. Průzkum se uskutečnil na vzorku 900 finančních profesionálů z celého světa. Výsledky ukazují, že současné postupy jsou považovány za zastaralé a nejsou v souladu s firemními potřebami strategických a operačních procesů.

 

Dvě třetiny respondentů tvrdí, že je zapotřebí urgentních změn, aby se z finančního plánování stala společná záležitost finančního a operačního týmu. 65 % dotázaných uvedlo, že jejich finanční týmy tráví většinu času plánováním a prognostikou, zatímco pouze 7 % se vyjádřilo v podobném smyslu o operačních týmech.

 

Jamie Lynon, vedoucí korporátního sektoru ACCA, řekl: „Východiskem pro ukázkový proces plánování, rozpočtování a prognóz je správná podnikatelská kultura. Postoj vedení a viditelná podpora jsou velmi důležité při integraci a efektivním zavedení těchto procesů ve firmách. Mezi finančním oddělením a zbytkem firmy se musí navázat skutečné partnerství, aby se zajistila jejich vzájemná strategická spolupráce.“

 

V průzkumu se také zjistilo, že respondenti jsou velmi cyničtí, pokud jde o relevanci a spolehlivost postupů při přípravě rozpočtů. Téměř každý druhý (46 %) uvedl, že jde o politicky odsouhlasené číslo pocházející od nejvyššího vedení, které nemá vztah k pracovní realitě.

 

62 % dotázaných se shodlo na tom, že rozpočty odrážejí určitou relevanci z minulosti, která ovšem v dalším průběhu finančního roku slábne. „Firmy a organizace riskují svou důvěryhodnost, když používají zastaralé postupy a systémy, jež jim znemožňují informovaně se rozhodovat. Představenstvo nechce statický soubor zastaralých čísel, ale moderní početní metody, které jim pomohou sledovat vývoj vzhledem k strategickým cílům a dle situace přeorientovat zdroje a pracovní plány,“ uvedl za společnost KPMG John O’Mahony.

Ačkoli jsou si všichni vědomi toho, že historický rozpočtový proces již nefunguje, k implementaci nových procesů, podporovaných systémy pracujícími v reálném čase, přesto nedochází. Více než jedna třetina dotazovaných uvedla, že stále ještě nepoužívají klouzavé plány a rozpočty (rolling forecasts), které přesněji odrážejí měnící se podmínky trhu a zůstávají tak relevantní po delší dobu.

 

Průzkum KPMG a ACCA také ukázal, že firmy mají potíže s efektivním využíváním dat. 31 % procent finančních profesionálů uvedlo, že nedostatečná kvalita dat je největší překážkou při jejich využití v plánovacích procesech.

17 % respondentů uvedlo, že management ignoruje dostupná data a nadále se rozhoduje spíše zažitým způsobem. „Tyto dvě věci jsou vnitřně propojené. Vedoucí pracovníci přestali důvěřovat datům, protože byla nepřesná, a rozhodovali se tak spíše na základě instinktu než na základě porozumění věci,“ doplnil John O’Mahony.

soutez_casestudy

 

Důsledky této nedůvěry se odrážejí v absenci odpovídající investice do finančních technologií. 41 % respondentů uvedlo, že neinvestovali do žádného nástroje k plánování vyjma Excelu.
29 % z těch, kteří investovali, uvedlo, že to nepřineslo očekávané výsledky, ba naopak, že taková investice práci zkomplikovala.

„Při podnikání je nezbytné investovat do správných nástrojů a vhodných metod. To umožní finančním funkcím oprostit se od statického výkaznictví a rozpoznat nové trendy, což má pro představenstvo mnohem větší cenu. Tento hlubší vhled pomůže lépe odhadnout vyhlídky a rizika, firmy se tak mohou lépe připravit na budoucnost a informovaněji se rozhodovat,“ uzavřel John O’Mahony.

Byl pro vás článek přínosný?