Hlavní navigace

Top strategické firemní technologické trendy pro rok 2023

11. 11. 2022

Sdílet

Trendy Autor: Depositphotos
Analytici Gartneru prezentovali seznam deseti hlavních strategických technologických trendů, které by organizace měly prozkoumat v roce 2023 tento týden na konferenci Gartner IT Symposium/Xpo v Barceloně.

„Strategické technologické trendy Gartneru pro rok 2023 staví na třech tématech – optimalizaci, škálování a průkopnictví – oblastech, v nichž mohou organizace pomocí technologií zlepšovat svou odolnost a provozní schopnosti nebo důvěryhodnost, škálovat vertikální řešení a dodávky produktů a být průkopníky díky novým formám interakcí či schopnosti rychleji reagovat a využívat příležitosti,“ říká viceprezidentka analytické společnosti Gartner Frances Karamouzisová.

Mezi hlavní strategické technologické trendy pro rok 2023 patří:

Udržitelnost

Analytici zdůrazňují, že zastřešujícím tématem příštího roku bude udržitelnost – a to nejen z hlediska environmentálního či společenského, ale také z pohledu dlouhodobé udržitelnosti obchodních modelů a byznysu jako takového – ostatně v nedávném celosvětovém průzkumu Gartneru uvedli CEO témata udržitelnosti mezi třemi hlavními prioritami hned za ziskem a obratem. Znamená to, že organizace potřebují nový udržitelný technologický rámec, který zlepší energetickou a materiálovou efektivitu IT služeb a zvýší udržitelnost byznysu prostřednictvím technologií a konceptů, jako jsou sledovatel¬nost, analytika, lepší využívání energií či umělá inteligence.

Průkopnictví

Metavesmír (Metaverse)

Gartner definuje metavesmír – metaverzum jako kolektivní virtuální 3D sdílený prostor, který vzniká konvergencí virtuálně rozšířené fyzické a digitální reality. Metavesmír je trvalý a poskytuje rozšířené pohlcující zážitky. Gartner očekává, že kompletní (budoucí) metavesmír bude nezávislý na zařízení a nebude vlastněn jediným dodavatelem. Bude mít vlastní virtuální ekonomiku, kterou umožní digitální měny a tokeny (NFT). Gartner předpovídá, že do roku 2027 bude více než 40 % velkých organizací na celém světě využívat kombinaci Web3, AR cloudu a digitálních dvojčat v projektech založených na metaverzu, jejichž cílem je zvýšit příjmy.

Superaplikace (Superapps)

Superaplikace kombinuje funkce aplikace, platformy a ekosystému v jedné aplikaci. Nejenže má vlastní sadu funkcí, ale poskytuje také platformu pro třetí strany, na které mohou vyvíjet a publikovat vlastní miniaplikace. Gartner předpovídá, že do roku 2027 bude více než 50 % celosvětové populace denně aktivními uživateli několika superaplikací. „Ačkoli většina příkladů superaplikací jsou mobilní aplikace, tento koncept lze aplikovat i na desktopové klientské aplikace, jako jsou Microsoft Teams a Slack, přičemž klíčové je, že superaplikace může konsolidovat a nahradit více aplikací pro použití zákazníky nebo zaměstnanci,“ říká Karamouzisová.

Adaptivní umělá inteligence (Adaptive AI)

Cílem adaptivních systémů umělé inteligence je průběžně přeškolovat modely a učit se v rámci provozního a vývojového prostředí na základě nových dat, aby se rychle přizpůsobily změnám v reálném světě, které nebyly předvídány nebo známy během původního vývoje. Využívají zpětnou vazbu v reálném čase k dynamické změně svého učení a úpravě cílů. Díky tomu jsou vhodné pro provozy, kde rychlé změny vnějšího prostředí nebo měnící se cíle podniku vyžadují optimalizovanou reakci.

Optimalizace

Digitální imunitní systém (Digital immune system)

Sedmdesát šest procent týmů zodpovědných za digitální produkty je nyní zodpovědných také za generování příjmů. CIO hledají nové postupy a přístupy, které by jejich týmy mohly zavést, aby dosáhly vyšší přidané hodnoty spolu se snížením rizik a zvýšením spokojenosti zákazníků. Digitální imunitní systém takové možnosti nabízí. Digitální imunita kombinuje vhled do provozu, založený na datech, automatizované a extrémní testování, automatizované řešení incidentů, softwarové inženýrství v rámci provozu IT a zabezpečení v dodavatelském řetězci aplikací s cílem zvýšit odolnost a stabilitu systémů. Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2025 organizace, které investují do budování digitální imunity, sníží výpadky systémů až o 80 % – a to se přímo promítne do vyšších příjmů.

Aplikovaná pozorovatelnost (Applied observability)

Pozorovatelná či sledovatelná data zahrnují digitalizované artefakty, jako jsou protokoly, stopy, volání API, doba setrvání nebo stažení a přenosy souborů, které se objeví, když některá zúčastněná strana učiní libovolnou akci. Aplikovaná pozorovatelnost poskytuje tyto sledovatelné (monitorované) artefakty zpět vysoce uspořádaným a integrovaným způsobem, tak aby se urychlilo rozhodování v organizaci. „Aplikovaná pozorovatelnost umožňuje organizacím využívat jejich datové artefakty jako konkurenční výhodu,“ vysvětluje Karamouzisová. „Je účinná, protože povyšuje strategický význam adekvátních dat ve správný čas pro rychlou akci založenou na potvrzených akcích zapojených stran spíše než na odhadovaných záměrech. Při vhodném a úspěšném nasazení je nejmocnějším pramenem rozhodování založeného na datech.“

Řízení důvěryhodnosti, rizik a bezpečnosti umělé inteligence (AI TRiSM)

Mnoho organizací není na řízení rizik spojených s umělou inteligencí dobře připraveno. Průzkum společnosti Gartner v USA, Velké Británii a Německu zjistil, že 41 % společností se setkalo s únikem osobních údajů nebo s bezpečnostním incidentem v oblasti AI. Stejný průzkum však zjistil, že organizace, které aktivně řídí rizika, ochranu soukromí a bezpečnost AI, dosahují lepších výsledků projektů AI. Více jejich projektů AI přešlo ze stavu proof-of-concept do produkční fáze a dosáhlo větší obchodní hodnoty. Firmy proto musejí zavést nové mechanismy, jež zajistí spolehlivost modelů, důvěryhodnost, bezpečnost a ochranu dat. Řízení důvěryhodnosti, rizik a bezpečnosti AI (AI TRiSM – Trust, Risk and Security Management) vyžaduje, aby účastníci z různých podnikových útvarů spolupracovali na zavádění těchto nových opatření.

Škálování

Oborové cloudové platformy (Industry cloud platforms)

Oborové (či odvětvové) cloudové platformy nabízejí kombinaci SaaS, platformy jako služby (PaaS) a infrastruktury jako služby (IaaS), jež poskytují odvětvově specifické sady modulárních funkcí pro podporu konkrétních obchodních případů v daném odvětví. Podniky mohou využívat balíčky schopností oborových cloudových platforem jako stavební bloky pro sestavení jedinečných a odlišujících se digitálních byznys iniciativ, které poskytují agilitu, inovace a zkracují dobu nezbytnou pro uvedení na trh, přičemž se vyhýbají riziku vytvoření závislosti na poskytovateli (lock-in). Gartner předpovídá, že do roku 2027 bude více než 50 % podniků využívat oborové cloudové platformy k urychlení svých obchodních iniciativ.

soutez_casestudy

Platformní inženýrství (Platform engineering)

Platformní inženýrství je obor, který se zabývá budováním a provozem samoobslužných interních vývojářských platforem pro poskytování softwaru a správu jeho životního cyklu. Cílem platformního inženýrství je optimalizovat práci vývojářů a urychlit poskytování hodnoty zákazníkům ze strany produktových týmů. Společnost Gartner předpovídá, že 80 % organizací zabývajících se softwarovým inženýrstvím vytvoří do roku 2026 platformové týmy a že 75 % z nich bude zahrnovat samoobslužné portály pro vývojáře.

Bezdrátové sítě jako příležitost (Wireless value realization)

Žádná konkrétní technologie se v nejbližší době nestane dominantní, podniky budou využívat spektrum bezdrátových řešení pro všechna prostředí, od Wi-Fi v kanceláři přes mobilní zařízení v sítích operátorů až po služby s nízkou spotřebou energie, a dokonce i rádiové připojení. Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude 60 % podniků používat pět nebo více bezdrátových technologií současně. Jakmile se však sítě posunou za hranice prosté konektivity, začnou poskytovat hlubší vhled pomocí zabudované analytiky a systémy s nízkou spotřebou energie zvládnou získávat energii pro svůj provoz přímo ze sítě. Sítě se tak stanou potenciálním zdrojem přímé obchodní hodnoty.

Byl pro vás článek přínosný?