Hlavní navigace

Trh práce se lepší. S několika ale

Sdílet

Komentář k datům Českého statistického úřadu, zveřejněným 5. srpna.

Armáda živnostníků zaměstnávajících jen sami sebe posílila letos ve druhém čtvrtletí jen docela skromně. Předtím totiž ve velkém rozšiřovali její řady ti, kterým nezbylo než založit si z nedostatku jiných možností – po krizi při stále slabém trhu práce – živnostenské oprávnění. Úspěch kroku nových či staronových podnikatelů však úprkem především do odvětví služeb tak docela potvrzen nebyl – tržby ve službách ve druhém čtvrtletí meziročně poklesly. I tyto souvislosti lze vyčíst ze sady dat, kterou dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

 

Drahomíra DubskáMezikvartální růst zaměstnanosti jen velmi mírný 

Český trh práce posiluje od druhého čtvrtletí loňského roku, přestože letošní první kvartál se tomuto posílení vymykal jak snížením počtu zaměstnaných osob, tak i růstem nezaměstnaných. Ve druhém čtvrtletí už podle výběrového šetření pracovních sil, které provádí ČSÚ vždy jednou za kvartál, bylo v ČR zaměstnaných 4908,4 tisíce osob – o 27 tisíc víc než před rokem, ale jen o necelých sedm tisíc víc ve srovnání s prvním čtvrtletím. Přesto však počet zaměstnaných podle těchto aktuálních dat zatím zaostává za úrovní zaměstnanosti ve druhé polovině roku krizového roku 2009 a dokonce i téhož období pokrizového roku 2010. Přestože zaměstnanost je jedním z indikátorů reagujících na pohyby ekonomické výkonnosti země se zpožděním, je v ČR tento fakt letos umocněn výraznou ztrátou pracovních míst lidí zaměstnaných ve veřejném sektoru.

    

Méně dlouhodobě nezaměstnaných 

Pozitivní je fakt, že ubylo dlouhodobě nezaměstnaných – tj. těch, co byli bez práce víc než rok. Proti stejnému období loni jich bylo méně o 16,5 tisíce, což je po dlouhé době výrazně příznivý a rychlý pohyb. Podstatně se tak v krátkém čase zredukoval jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných. I přesto se však blíží téměř dvěma pětinám (v prvním čtvrtletí 2011 ještě přesahoval 44 %).

Celkově bylo lidí bez práce meziročně méně o 20,1 tisíce. Práci nacházeli logicky především muži. Jednak proto, že právě oni ji díky krizi ztráceli především, jednak jako první zaznamenala oživení odvětví v průmyslu, zaměstnávajícího z největší části živitele rodin. Přes redukci celkového počtu nezaměstnaných však zůstává doma zhruba 355 tisíc osob. Pro krizi typický „únik do neaktivity“ se v letošním druhém čtvrtletí výrazněji neprojevil.

 

Nově sebezaměstnávajících se je nejméně od prvního čtvrtletí 2009... 

Trh práce se lepší paradoxně i v tom, že počty živnostníků bez zaměstnanců již tak raketově nerostou jako v pokrizové době – založit či obnovit si živnostenský list, čímž člověk vypadl z několikasettisícové skupiny nezaměstnaných, bylo také (z mnoha důvodů) řešení. V jednotlivých čtvrtletích loňského roku přibývaly počty podnikatelů bez zaměstnanců meziročně o zhruba 50 tisíc (+51,3 tis ve čtvrtém čtvrtletí). Jestliže však ještě v letošním prvním čtvrtletí činil jejich přírůstek ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku 40 tisíc osob, pak v období od března do června jen 9,9 tis. osob. Byl to nejmenší přírůstek od prvního čtvrtletí 2009, kdy si snad nikdo nedokázal představit, že trh práce České republiky bude v brzké době decimován statisícovými ztrátami pracovních míst.

 

Slaví i hoteliéři 

Že se však v prudkých růstech podnikatelů bez zaměstnanců patrných po celý rok 2010 i v letos v prvním čtvrtletí nejednalo o „produktivní“ ekonomický tah, ukazují právě zveřejněné výsledky za odvětví služeb. Tržby zde v úhrnu totiž reálně ve druhém čtvrtletí poklesly. Meziročně o 0,7 %, mezikvartálně při očištění dokonce o celé procento. Nad předchozí úrovně se nedokázaly pozdvihnout ani ty spjaté s výrobou, které v červených číslech nejsou – výrazně více stržily meziročně agentury práce, solidně více také pozemní doprava, služby spojené s informačními technologiemi nebo třeba operativní leasing osobních aut. 

Slaví i hoteliéři – loni ve stejnou dobu byly jejich tržby ještě reálně níž než před rokem (-1,3 %), šlo však o poslední plonkový výsledek. Od té doby přírůstky tržeb v ubytovacích službách meziročně rostly až na nynějších téměř devět procent. Přijíždějí především cizinci – oproti loňsku bylo víc hlavně těch z Ruska, Francie a Španělska. Z téměř dvou milionů zahraničních turistů byli tradičně nepočetnější ti z Německa (zhruba pětinou). I když jich bylo podle ČSÚ víc než ve srovnatelných obdobích minulých tří let, předkrizové úrovně počet přijíždějících Němců i přes rychlé zvyšování spotřebních výdajů tamějších domácností zatím nedosáhl.

 

Více na:

http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam080511.doc

http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cslu080511.doc

http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru080511.doc

 

CS24

Foto: © imageteam - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?