Hlavní navigace

Primární emise (IPO) na vzestupu i ve druhém čtvrtletí letošního roku

Sdílet

V čele trhu s IPO nadále Asie, USA a Evropa však stahují náskok, u evropských IPO transakcí lze zaznamenat pětinásobný nárůst objemu kapitálu.

Objem kapitálu, který se firmám ve druhém čtvrtletí roku 2011 podařilo celosvětově získat prostřednictvím primárních emisí akcií (IPO), se zvýšil o 39 %. Proti stejnému období roku 2010 se pak jednalo o 38% nárůst. Vyplývá to z pravidelného čtvrtletního průzkumu společnosti Ernst & Young (Q2 2011 Global IPO update). U evropských IPO transakcí došlo oproti prvnímu čtvrtletí k více než pětinásobnému nárůstu objemu kapitálu. Ke třem nejaktivnějším odvětvím celosvětově aktuálně patří materiálová a průmyslová výroba a energetický sektor, jež reprezentují 45 % celkové hodnoty IPO. Tahounem růstu v USA se staly internetové firmy. Největší světová IPO švýcarského Glencore International proběhla na burzách v Londýně a Hong Kongu. I přes oznámené zrušení plánovaného IPO ČSOB je v České republice stále několik vlastníků významných společností, kteří se na IPO připravují jako na jednu z variant prodeje podniku, většinou však na jiném než českém trhu.

Ve druhém čtvrtletí se po celém světě uskutečnilo 378 primárních emisí v hodnotě 64,6 mld. USD. Pozice favorita přitom stále patří asijským burzám, na kterých ve sledovaném čtvrtletí proběhlo 163 transakcí v celkové hodnotě 27 mld. USD (částka představující 42 % celosvětového trhu). Následuje Evropa s 27 % a Severní Amerika s 24 % emisí. Současné postavení Asie však již zdaleka není tak dominantní jako ve třetím čtvrtletí roku 2010, kdy se asijské burzy na získaném kapitálu podílely 81 %.

„Trend enormního zvýšení poptávky po kapitálu nahrál asijským kapitálovým trhům, které si udržely své silné postavení. Zároveň pokračovalo oživování IPO v Evropě a Severní Americe. Velký podíl na něm měla především materiálová a průmyslová výroba spolu s energetickým a technologickým sektorem,“ říká Peter Wells, partner oddělení transakčního poradenství společnosti Ernst & Young v České republice.

 

Vzestup amerického trhu díky významným úpisům akcií internetových firem 

Pozornost investorů v USA přitáhlo zejména očekávání vysokého růstu. Tahounem trhu se letos staly primární emise akcií internetových firem, zatímco nabídky společností působících mimo technologická odvětví se často potýkaly s nevýrazným zájmem. Ze 46 IPO transakcí uzavřených v USA v celkové hodnotě 13,8 mld. USD se technologické firmy účastnily 14. Objem těchto transakcí činil 4,9 mld. USD, resp. zhruba 36 % primárních úpisů na americkém trhu. „Revoluce sociálních sítí určitě povede k dalším primárním emisím internetových firem. Nejvýznamnější high-tech emisí daného období bylo umístění akcií nejpopulárnějšího ruského vyhledávače Yandex na burzovním trhu NASDAQ. Získaný kapitál v tomto případě činil 1,43 mld. USD,“ doplňuje Petr Kříž, výkonný ředitel oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v České republice.

 

534% nárůst objemu kapitálu u evropských IPO transakcí 

Ve druhém čtvrtletí 2011 se firmám na evropských burzách podařilo získat více než pětinásobek kapitálu (17,7 mld. USD z 95 IPO transakcí) oproti prvnímu čtvrtletí (2,8 mld. a 54 IPO). Stalo se tak díky rekordnímu úpisu akcií společnosti Glencore na londýnské burze. Z evropských burz byla nejaktivnější právě London Stock Exchange (12,6 mld. USD), přičemž za 21 % nahromaděného kapitálu stáli ruští emitenti. Zmiňovaný úpis akcií švýcarského komoditního gigantu Glencore International na burzách v Londýně a Hong Kongu byl letos prozatím největší primární emisi akcií nejen v evropském, ale i ve světovém srovnání.

„Počet plánovaných i již ohlášených primárních emisí se zvyšuje bez ohledu na dluhovou krizi eurozóny či neuspokojivou bilancí sekundárních trhů,“ vysvětluje Petr Kříž.

 

Asie stále ve vedení, avšak ztrácí dynamiku 

Asijské burzy sice světové statistiky IPO stále vedou, jejich postavení již ale není tak dominantní. Uskutečnilo se zde celkem 163 transakcí za 27 mld. USD, což představuje 11% nárůst získaného kapitálu ve srovnání se stejným čtvrtletím roku 2010. Titul největší primární emise v rámci asijských burz patří za sledované období úpisu akcií italského luxusního módního řetězce Prada na hongkongské burze. Jejím prostřednictvím získaly firmy ve druhém čtvrtletí celkem 11,3 mld. USD v 19 transakcích, na burzách v Šanghaji a Šen-čenu (SME a ChiNext) se v 77 transakcích prodaly emise za 10,3 mld. USD. „Pokud jde o situaci na čínském trhu, aktivita investorů poněkud polevila kvůli inflačním tlakům a souvisejícímu růstu cen komodit a nemovitostí,“ podotýká Peter Wells. „Čínský trh s IPO však i nadále zůstává velmi silný. Počítá se s transakcemi zahrnujícími velké státní podniky či podniky se středně vysokou kapitalizací.“

 

Výhled do budoucna 

„I v kontextu nejistého ozdravování globální ekonomiky považuje řada společností primární úpisy nadále za klíč k růstu,“ dodává Petr Kříž. „Lze předpokládat, že díky přibývajícím podnikům, které se takto rozhodly financovat svůj rozvoj, uvidíme ve druhé polovině roku řadu nabídek významných emitentů, zejména ze Spojených států a Evropy. Český trh sám o sobě však osobně nepovažuji pro primární emisi – především z pohledu atraktivity a likvidity – za dostatečně významný.“

 

Poznámka:

Kategorie „materiálová výroba“ zahrnuje odvětví těžby rud, zpracování kovů, chemikálií, stavebních materiálů, produkci kontejnerů a obalů, papíru a výrobků ze dřeva a další podniky.

Do „průmyslové výroby“ spadá produkce automobilů a jejich součástí, stavebnictví a inženýrská činnost, stavební materiály, stroje a ostatní průmyslové podniky, doprava a infrastruktura.

Do „energetického sektoru“ se řadí činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu, výroba elektřiny, čisté energie, výstavba potrubí a vedení, vodní a odpadové hospodářství.

 

CS24

Zdroj: Ernst & Young

 

Byl pro vás článek přínosný?