Hlavní navigace

Umělá inteligence našim zákazníkům pomáhá, aby byli úspěšnější

1. 7. 2024

Sdílet

Jacob Ringler, Vendavo Autor: Vendavo
Nadpoloviční většina firem dnes při cenotvorbě už – alespoň částečně – využívá umělou inteligenci. Zodpovědnost za tvorbu cen se také v rámci firem pomalu přesouvá z oddělení financí na prodej a marketing. Vyplývá to z nedávné studie společnosti Vendavo, která poskytuje řešení pro správu a optimalizaci cen pro výrobní a obchodní společnosti. O tom, proč tomu tak je a jak může umělá inteligence (AI) pomoci firmám růst, jsme hovořili s šéfem vývoje a zároveň ředitelem českého zastoupení této společnosti Jacobem Ringlerem.

Proč si myslíte, že je přesun zodpovědnosti za cenotvorbu na prodejní a marketingové týmy výhodný?

Hlavním důvodem je, že firmy tak mohou lépe sladit cenové strategie s potřebami zákazníků a trendy trhu. Obchodní a marketingové týmy jsou totiž v přímém kontaktu se zákazníky a mají znalosti o jejich preferencích a konkurenčním prostředí. A tyto znalosti pak mohou využít ke stanovení cen, které jsou konkurenceschopné a zároveň ziskové. Naše systémy jim při tom mohou výrazně pomoci.

Pro koho jsou vaše systémy prioritně určeny?

Primárně pro firmy, které chtějí maximalizovat své zisky, aniž si znepřátelí zákazníky. A tak potřebují najít zlatou střední cestu mezi tím, kdy je třeba účtovat dostatečně vysoké ceny, aby se dosáhlo zisku, ale ne tak vysoké, aby klienti začali hledat alternativy. Tím, že těmto firmám pomůžeme zjistit optimální nastavení cen a zároveň jim poskytneme na datech založený přehled o chování jejich zákazníků a o trendech na trhu, jim umožníme zvýšit jejich příjmy, zajistit lepší ziskové marže a efektivnější provoz.

Kdo je vaším typickým zákazníkem?

K našim zákazníkům patří nejčastěji výrobci a distributoři. Právě pro ně je totiž zvlášť důležité dokázat nastavit ceny tak, aby byly současně konkurenceschopné i ziskové. Jde přitom o společnosti všech velikostí, od malých či střední firem až po nadnárodní organizace.

Můžete uvést konkrétní příklad, jaké výhody a výsledky vaše systémy firmám přinášejí? 

Samozřejmě. Například jedna pivovarnická společnost používá náš systém ke snížení rizika chyb a nekonzistencí v cenách. Jiná firma, která se zabývá prodejem autopříslušenství, zase náš systém používá ke stanovování cen na základě historických dat. Firmy také často nasazují naše nástroje k tomu, aby zvýšily rychlost tvorby cenových nabídek.

Hitem poslední doby je AI. Víme, že některé vaše systémy už ji využívají. Jak a v čem vám pomáhá? 

Naše systémy pro tvorbu cen jsou opravdu založeny na umělé inteligenci. Kromě vlastní tvorby cen pak AI pomáhá i v dalších ohledech. Dokáže například předvídat poptávku zákazníků, podle čehož pak lze upravit výrobu a úroveň zásob nebo oslovit správné klienty správnými produkty ve správný čas.

A v čem je podle vás největší přínos AI ve vaší firmě? 

Přínosy jsou skutečně velké, a to už proto, že umělou inteligenci používáme v technologických produktech už dlouho, dávno předtím, než se kolem ní strhlo současné šílenství. To je pro nás také velká výhoda, protože zatímco ostatní společnosti se nyní snaží dostat do hry, my jsme v této oblasti již experti. Například nástroj VSO (Vendavo Sales Optimizer) pomáhá organizacím řešit problémy v oblasti cenotvorby, předpovídání poptávky a prodeje a marketingu tím, že pomocí AI poskytuje pro tyto úlohy kompletní životní cyklus. A konkrétní výsledek? Toto řešení například pomohlo jednomu velkému distributorovi získat 3,7 milionu dolarů v příjmech z křížového prodeje již čtyři měsíce po uvedení do provozu.

Vaší funkcí je kromě ředitele české pobočky i funkce viceprezidenta pro vývoj. Vývoj je součástí české pobočky, nebo sídlí i v jiných zemích? 

CS24

Vendavo má v ČR tři pobočky – v Praze, Ostravě a Hradci Králové. Jejich týmy jsou zodpovědné za vývoj produktů pro některé z našich největších klientů. V rámci své globální role mám však k dispozici také další vývojové kapacity Vendavo, a to v USA, Švédsku a Indii.

Děkujeme za rozhovor.

Byl pro vás článek přínosný?