Hlavní navigace

Upřednostňujeme odbornost před neformálním networkingem

19. 4. 2011

Sdílet

„Spolupracujeme s vysokými školami, proto mě těší vzrůstající úroveň podnikohospodářského a finančního know-how na univerzitní úrovni,“ říká v rozhovoru Ladislav Profota, předseda řídicího výboru České asociace pro finanční řízení (CAFIN), která oslavila v minulých dnech první výročí od svého založení.

Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) má za sebou první rok činnosti, to už je prostor pro nějaké bilancování. Co se vám za tu dobu povedlo? Jaký úspěch byste rád vyzdvihl? 

Určitě mám radost z počtu členů. Za rok činnosti jsme získali 157 členských firem z České republiky a ze Slovenska, což dokládá, že základní zaměření asociace je pro její členy nejen zajímavé, ale i užitečné a tím pádem poptávané. Silná členská základna je ovšem jen jedním z pilířů, na kterých chceme do budoucna stavět.

Druhým je systematicky budovaná odborná reputace, kterou musíme podporovat každou naší jednotlivou aktivitou. Určitě je úspěchem, že se nám podařilo uvést společně s Wolters-Kluver na trh časopis Finanční řízení & controlling v praxi a stát se jeho spoluvydavateli.

 

Ladislav ProfotaCo se organizaci ještě nepodařilo a co byste rád v budoucnosti změnil? 

Postupné vytváření silné pozice asociace je během na dlouhou trať. Seznam postupných úkolů, které nás v tomto směru čekají, by jistě vydal na malou knížku. Jednoroční existence nám ale pár námětů pro zlepšení přinesla. Protože žádný z členů řídicího výboru není tzv. „uvolněným“ členem, tak nyní zjišťujeme, že „méně znamená více“. Osvědčilo se především zřídit méně pracovních skupin, ale s lepšími výstupy. Rádi bychom pro práci pracovních skupin našli takovou podobu, která přinese motivaci k aktivní práci zúčastněným osobám.

 

Jste předsedou řídícího výboru CAFIN. Setkal jste se v rámci této funkce s něčím neočekávaným? S něčím, co vás překvapilo? 

V řadě aktivit spolupracujeme s vysokými školami, ať už na výzkumech či ověřování návrhů metod a postupů v praxi. Co mě těší, je vzrůstající úroveň podnikohospodářského a finančního know-how na univerzitní úrovni, která je spojena zejména s aktivitou a snahou konkrétních osob z těchto institucí. Za všechny bych rád vyzdvihnul činnost profesorky Drahomíry Pavelkové z Univerzity Tomáše Bati, která významně přispívá k prolínání činnosti její fakulty s podnikovou praxí.

 

V čem jsou výhody České asociace pro finanční řízení oproti jiným podobným organizacím? 

Nedovolil bych si porovnávat kvalitu práce s jinými srovnatelnými organizacemi, kvalitu musí hodnotit především sami členové, kterým asociace slouží. Výhody spolupráce s námi jsou ale dozajisté významně předurčeny našim posláním: být odbornou profesní organizací. Narozdíl od řady jiných asociací upřednostňujeme cíl odbornosti před řekněme neformálním networkingem: k odbornosti směřují naše aktivity, tam je naše přidaná hodnota.

 

Na jakou další zajímavou akci se členové i nečlenové mohou těšit do budoucna? 

Našim členům budeme i nadále po celý rok přinášet formáty akcí, na které jsou zvyklí: diskusní odpoledne, controllingové slety či finanční fóra. V létě pak uspořádáme druhý ročník akce s názvem CAFIN Day, ve kterém se utkají finanční týmy a kolektivy z různých firem. Ono porovnání si vlastních nejen finančních schopností není nikdy k zahození.

 

 

Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) je nezisková organizace, která vznikla na jaře v r. 2010. Jejím cílem je sdružovat odborníky se zájmem o finanční řízení podniků; podporovat výzkum, výuku i vzdělání na tomto poli a aktivně spolupracovat s profesními organizacemi, finančními institucemi a dalšími zájmovými subjekty. Více informací naleznete na www.cafin.cz.

 

Foto: © James Thew - Fotolia.com

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?