Hlavní navigace

Poskytnuté dary na odstraňování následků živelní pohromy v zahraničí

18. 4. 2011

Sdílet

V souvislosti s přírodní katastrofou v Japonsku přinášíme krátký přehled daňových dopadů poskytnutých darů na humanitární pomoc.

Poskytnutí daru je obecně považováno za daňově neuznatelný náklad společnosti. Od základu daně lze ovšem při splnění podmínek stanovených v ustanovení § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu darů poskytnutých mimo jiné právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek na humanitární a charitativní účely podle zákona o veřejných sbírkách. Podle § 20 odst. 12 se obdobný režim vztahuje i na dary poskytnuté právnickým osobám se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu.

V praxi nastávají případy, že se česká právnická osoba rozhodne poskytnout dar přímo japonské organizaci. Tento dar však není možné uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně z příjmů. Nabytí daru určeného na humanitární nebo charitativní účely japonskou organizací je osvobozeno od daně darovací a dárce nemusí podávat daňové přiznání (viz § 20 odst. 14 zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí).

Daňově efektivním a zpravidla praktickým řešením zejména z pohledu daní z příjmů se jeví poskytnutí daru prostřednictvím české humanitární organizace s celosvětovou působností nebo využití některé z veřejných sbírek pořádaných za tímto účelem.

 

 

Zdroj: KPMG

ICTrocenka

 

Foto: © Hugo - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?