Hlavní navigace

Úředníci nepodporují firmy ve společenské odpovědnosti

23. 2. 2011

Sdílet

Že si podniková sféra uvědomuje význam CSR potvrdila jak debata u kulatého stolu, tak i řada průzkumů, podle nichž rozšíření těchto aktivit plánuje 84 % procent firem.

Zatímco řada tuzemských firem se hlásí ke své společenské odpovědnosti a také se tak chová v praxi, úředníci ve státní a veřejné správě neuplatňují obvykle takový přístup. Shodly se na tom tři desítky účastníků kulatého stolu nazvaného „Společenská odpovědnost firem – jaké přínosy můžeme a nemůžeme očekávat“. Zorganizoval ho v Ostravě v polovině února Svaz průmyslu a dopravy ČR a poradenská společnosti PwC ČR. Mezi diskutujícími byli vrcholoví manažeři společností Škoda Auto, Brano, OKD nebo AWT.

 

Dobrá vůle nechybí

O zájmu firem uskutečňovat Corporate social responsibility (CSR) se mimo jiné píše ve Zprávě o společenské odpovědnosti za finanční rok 2010, zveřejněné společností PwC Česká republika. Podle ní firmy věnovaly čistě projektům společenské odpovědnosti více než 1000 hodin, více než 71 tisíc hodin vzdělávání zaměstnanců, o 5 % méně bylo vyprodukováno emisí proti roku 2009: Podniky také podporovaly v hotovosti či ve formě darů a služeb neziskové organizace.

Že si podniková sféra uvědomuje význam CSR potvrdila jak debata u kulatého stolu, tak i řada průzkumů, podle nichž rozšíření těchto aktivit plánuje 84 % procent firem. Experti z PwC ČR upozornili však na to, že místo strategií CSR, které by reflektovaly tuzemské podmínky, převažují nyní většinou „fragmentované a odtržené přístupy od podnikání a strategie firem opomíjí největší příležitosti, jak mohou organizace prospět společnosti a zároveň tím zvýšit svou vlastní konkurenceschopnost“.

 

Není to jen o penězích

Zástupci průmyslových firem, kteří se zúčastnili kulatého stolu, se kriticky vyjádřili k nedostatečné podpoře ze strany veřejných a státních institucí. Úředníci podle nich často otázku společenské odpovědnosti zužují pouze na objem peněz, který je ochotná firma investovat do mimofiremních aktivit. Přitom společenskou odpovědností jsou i záležitosti spojené s konkurenceschopností a tématy, jež se vztahují k hodnotovému řetězci organizace.

Podnikatelé se shodli na tom, že úředníci mnohdy nemají zájem o tématiku CSR a pomalu reagují na jejich návrhy či požadavky. „Zástupci firem mají nezřídka pocit, že i při jejich sociálně odpovědném přístupu ke svému okolí jsou veřejná správa a státní instituce k těmto aktivitám liknavé,“ uvedl Petr Holica, regionální zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Moravskoslezský kraj.

Příkladem jsou v této souvislosti vzdělávací strategie. „Mnohým firmám chybějí často síly a veřejné instituce nejsou ani po časově dlouhém upozorňování schopné na požadavky adekvátně rychle reagovat,“ zaznělo v rámci diskuse. Úřady se také nevěnují propagaci pozitivních příkladů tématiky CSR. „Lepšímu pochopení CSR strategií českých firem by pomohla srozumitelnější komunikace přínosů pro širší společnost,“ zaznělo v diskusi. Zástupci firem vyjádřili i názor, že by zviditelnění tématiky CSR pomohla větší účast komunálních volených zástupců na podobných fórech a rychlejší zavádění závěrů jednání do života.

 

CS24

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

Byl pro vás článek přínosný?