Hlavní navigace

Víte, kolik peněz vám firmy dluží? A lze se tomu vyhnout?

19. 6. 2024

Sdílet

Placení dluhu Autor: Depositphotos
Podnikatelské prostředí se velmi dynamicky vyvíjí. Poptávka po produktech a službách ze strany zákazníků se neustále mění, konkurence je obrovská a prosperující firmy se tak musí velmi otáčet, aby si udržely svá místa na trhu. S tím vším souvisí měnící se kredibilita mnoha firem. I ty důvěryhodné a dlouhodobě prosperující mohou narazit a jednou skončit v dluzích.

Jak tedy eliminovat, abyste se během vašeho podnikání nedostali do dluhové spirály kvůli finančně nezdravému obchodnímu partnerovi? A jde takovou situaci vůbec řešit?

Advokát a soudní tahanice stojí firmy čas i peníze

Dostat se do křížku s dlužníkem není v dnešní době nic výjimečného. Skutečnost, že váš obchodní partner nedokáže splácet své finanční závazky, přitom nemusíte odhalit včas. Pomalými krůčky, jako jsou klesající tržby, špatná rozhodnutí vedení či různé právní spory, se mohou i velké firmy dostat do potíží, které se samozřejmě následně podepíšou i na vašem podnikání.

S dlužníky se můžete vypořádat několika způsoby. Všechna řešení jsou ale časově náročná, a ne vždy existuje záruka vrácení celé dlužné částky. K vymáhání dluhu vlastními silami budete potřebovat advokáta, který vám připraví předžalobní výzvu, jíž lze považovat za poslední varování před podáním žaloby u soudu. Tato metoda bývá účinná a dlužník se mnohdy zalekne, a nakonec i zaplatí. Jenže v situacích, kdy je bez zdrojů, nelze splacení pohledávky očekávat.

Pokud se svých finančních prostředků nedočkáte ani po zaslání předžalobní výzvy, můžete začít vymáhat dluh soudní cestou. S advokátem po svém boku počítejte s nákladem v řádu tisíců korun. Sepsání předžalobní výzvy vás vyjde minimálně na 1500 korun, k dalším právním úkonům si advokáti kasírují sazbu, která začíná zhruba na 1200 korunách za hodinu, renomovaní právníci si ale účtují daleko více. Jenže přípravu žaloby nelze podcenit a je potřeba, aby ji zpracoval profesionál, který vás následně bude zastupovat během řízení, u kterého nelze předem odhadnout časovou náročnost.

Jakmile podložíte vaši pohledávku věrohodnými důkazy, soud vyzve dlužníka ke splacení dluhu. Jenže věřte, že ani zadlužený podnikatel nebo firma nechce, aby situace došla až sem, a pokud se tomu tak stane, znamená to jediné – dlužník nemá odkud čerpat prostředky a ani po vynesení rozsudku peníze neuvidíte. Přichází na řadu exekuce, která by měla zajistit, aby byl váš dluh alespoň z části pokryt. Takový proces je pro vás finančně a časově náročný a dá se říci, že společně s náklady na advokáta se plného navrácení všech finančních prostředků nedočkáte.

Insolvenční řízení trvá v průměru více než pět let

Insolvenční řízení má pomoci dlužníkům i věřitelům vyřešit nelehkou situaci. Jak ale ukazují veřejně dostupné zdroje, insolvence je dle analýzy Creditchecku velmi dlouhý proces, který v České republice trvá v průměru pět let, čtyři měsíce a jeden den. To je doba, kterou si v současném dynamickém podnikatelském prostředí průměrně počkáte na svoje pohledávky během probíhající insolvence. Bez prostředků ale ztratíte krok s konkurencí a další důsledky snad ani není nutné popisovat.

Creditcheck ve své analýze vycházel z insolvenčních řízení, která byla v České republice zahájena v letech 2008–2022. Důvodů, které tento proces protahují, je několik od složité majetkové situaci ve firmě, přes problematickou komunikaci mezi zúčastněnými stranami, zdravotními problémy účastníků až po odvolání proti rozhodnutí soudu či náročnou reorganizaci firmy.

Jedinou možností, jak se výše uvedeným nepříjemným situacím vyhnout a předejít jim, je s daným subjektem vůbec nezahajovat spolupráci. Jenže odhadnout vlastními silami finanční zdraví obchodního partnera je velmi složité. Můžete ručně procházet různé veřejné databáze a rejstříky a podle své metodiky odhalovat potenciální rizika. To je samozřejmě časově náročné a jak víme, čas jsou peníze.

Velmi dobrým pomocníkem v odhalování potenciálně rizikových obchodních partnerů je služba Creditcheck, kterou lze implementovat do většiny běžných ERP a CRM systémů nebo ji využívat pomocí webového rozhraní.

„Když jsme na začátku roku 2010 projekt zaměřený na B2B segment startovali, věděli jsme, že musíme přijít s něčím novým. Dlouho se na trhu mluvilo o tom, jak bude jednou hezké poskytovat informace o bonitě zákazníků firmám přímo do podnikových informačních systémů. My jsme přišli s nápadem a během několika měsíců byl Creditcheck součástí většiny významných podnikových aplikací v České republice,“ popisuje rychlý start Creditchecku jeho zakladatel a ředitel Pavel Macek.

CS24

Dnes Creditcheck dokáže nepřetržitě monitorovat situaci u klientů nebo dodavatelů a upozorní na veškeré změny, které mohou indikovat problémy. Sleduje 68 důležitých databází a rejstříků dostupných v České a Slovenské republice a včas informuje o skutečnostech, jako jsou dluhy, konkurzy, DPH a o dalších hrozbách, které mají vliv na kredibilitu vašeho obchodního partnera.

Včasným poznáním rizik lze dluhy eliminovat a nevystavovat se zbytečným rizikům. Služba Creditcheck stojí v základní podobě od 18 tisíc korun ročně. Pokud roční dluhy tuto částku převyšují, je pak v podstatě „zadarmo“. A zadarmo je možné si Creditcheck vyzkoušet na www.creditcheck.cz.

Byl pro vás článek přínosný?