Hlavní navigace

Trendy ESG investic a jak se jim dařilo v posledních letech

10. 6. 2024

Sdílet

ESG Autor: Depositphotos
Podle průzkumu od Bloomberg Intelligence z minulého roku 85 % investorů jsou názoru, že ESG investice vedou k lepším výnosům, odolným portfoliím a pomáhají vytvářet lepší investiční prostředí.

Společnosti ESG splňují jedno nebo více obecně uznávaných environmentálních, sociálních nebo správních kritérií. V závislosti na certifikační platformě ESG obdrží společnost konkrétní skóre, které vychází z hodnotících kritérií. Je důležité proniknout do kritérií, abyste pochopili, jak jsou společnosti hodnoceny, a vyhnuli se greenwashingu. Různé organizace zabývající se sledováním ESG poskytují seznamy společností ESG.

Na seznamu společností ESG nenajdete tabákové společnosti kvůli zdravotním rizikům kouření. Obvykle jsou vynechány také společnosti, které vyrábějí střelné zbraně. Rychlým vyhledáváním na internetu získáte několik seznamů společností ESG, které můžete použít jako odrazový můstek pro svůj výzkum společností ESG.

Po přečtení tohoto článku si zkontrolujte zda váš makléř nabízí některou z ESG investic a zvažte její koupi.

Co je ESG?

ESG, neboli „environmental, social and corporate governance“ jsou kritéria, které se zaměřují na formu investování, při které se mimo finančního zisku hledí také na udržitelnost a sociální impakt dané investice. ESG se děli na tři faktory:

1. Environmentální indikátory hodnotí vliv společnosti na životní prostředí. Hlavními kritérii jsou pak energetická efektivita, uhlíková stopa nebo schopnost zpracovávat odpad.

2. Sociální indikátory hodnotí vliv společnosti na širší veřejnost. Hlavními kritérii mohou být spokojenost zákazníků, diverzita ve společnosti, angažovanost zaměstnanců nebo charitativní dary. Studie tohoto faktoru pak ukazují, že společnosti s vyšší spokojeností zaměstnanců a přívětivějším prostředí si výkonnostně vedou lépe než srovnatelné společnosti.

3. Governanace indikátory hodnotí standardy při vedení společnosti. Hlavními kritérii mohou být kompenzace vrcholového managementu, peníze použité na lobbing, míra korupce nebo transparentnost vůči akcionářům.

Níže si můžete prohlédnout graf indexového fondu S&P-500 ESG, který sleduje udržitelné společnosti a jejich akcie. Na grafu se pak promítají informace, které se dozvíte v dalším odstavci. Tento index za poslední rok zajistil investorům necelých 30% návratnosti.

Graf indexového fondu S&P-500 ESG.

Graf indexového fondu S&P-500 ESG.

Zdroj: Ivesting.com

Popularita ESG investování

Po pandemii covid-19 došlo k nárůstu zájmu o ESG investování. Lidé si začali více uvědomovat dopady svých investičních rozhodnutí na svět kolem sebe. ESG fondy zaznamenaly příliv kapitálu a staly se populárními mezi retailovými i institucionálními investory.

Maxim Manturov, vedoucí investičního výzkumu ve společnosti Freedom24, říká: „Pandemie covidu jasně ukázala, že korporace hrají klíčovou roli při řešení globálních problémů. Vlády samy nemohou vyřešit problémy, jako jsou nemoci, změna klimatu, bezpečnost na pracovišti nebo nerovnost v odměňování na základě pohlaví a rasy. Tyto problémy se týkají lidí na celém světě a k jejich řešení jsou zapotřebí zdroje a odborné znalosti korporací.

Co tedy dělá z akcie dobrou investici do ESG? Dobrá ESG společnost se zaměřuje na podporu environmentálních programů, péči o své zaměstnance, pozitivní přínos místním komunitám a poskytování hodnoty akcionářům. Důležité je ověřit její pověst prostřednictvím ratingových agentur ESG, jako jsou MSCI a Sustainalytics.

Finanční výkonnost zůstává pro investování do ESG klíčová. Jako ESG investor můžete podporovat odpovědné chování podniků, aniž byste museli obětovat výnosy.

Institucionální investoři využívají hodnocení ESG k podpoře vysokých standardů společností a totéž mohou dělat i individuální investoři. Investováním do předních ESG společností podporujete iniciativy, jako je energetická účinnost, snižování množství odpadu, bezpečnější pracoviště a etické obchodní postupy.“

Budoucnost ESG investování

Jednou z hlavních otázek je, zda se zájem o ESG investování zvýší, jakmile se trhy stabilizují. Zdravý trh obvykle láká více investorů, kteří jsou ochotni zkoušet nové strategie a investovat do udržitelných projektů. Mnozí odborníci věří, že ESG investování má potenciál stát se dlouhodobě významným trendem, protože se stále více lidí zajímá o udržitelnost a odpovědnost.

Na druhé straně, existuje názor, že ESG investování může mít své místo i v medvědích trzích. Někteří investoři považují ESG za bezpečnější volbu, protože společnosti, které dbají na udržitelnost, mohou být lépe připraveny čelit budoucím výzvám a regulacím.

ESG investování čelí i kritice. Někteří tvrdí, že je obtížné přesně měřit ESG kritéria a že ne všechny společnosti, které se označují za ESG, skutečně jednají v souladu s těmito principy. Další výzvou je, že ESG investování může být vnímáno jako méně výnosné, což může odrazovat některé investory, kteří hledají maximální zisky.

ESG investování má potenciál stát se významným trendem na finančních trzích, zejména pokud se trhy stabilizují a investoři se vrátí na Wall Street. Zájem o udržitelnost a odpovědnost může přitáhnout nové investory, i když bude potřeba překonat některé výzvy a kritiku.

soutez_casestudy

Bez ohledu na tržní podmínky zůstává ESG investování důležitým tématem, které reflektuje rostoucí zájem veřejnosti o udržitelný a odpovědný přístup k podnikání. Jak se situace vyvine, ukáže až čas, ale je jasné, že ESG investování má své místo v budoucnosti finančních trhů.

Autor je tvůrce finančního obsahu, žijící v Londýně, zakladatel společností Solvid a Pridicto. Spolupracuje s mnoha publikacemi i weby zaměřenými na ekonomiku.

Byl pro vás článek přínosný?