Hlavní navigace

Výhodnější investiční pobídky

25. 11. 2011

Sdílet

 Autor: © shoot4u - Fotolia.com
Vláda dne 27. října 2011 předložila Sněmovně návrh novely zákona o investičních pobídkách (tisk 524), podle něhož by vybudování nebo rozšíření technologických center a center strategických služeb mělo nově získat podporu formou zákonných investičních pobídek stejně jako vybudování nebo rozšíření výrobního závodu ve zpracovatelském průmyslu.

Vláda rovněž navrhuje zavedení institutu tzv. strategické investiční akce ve zpracovatelském průmyslu a v oblasti technologických center.

Investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl, technologická centra i centra strategických služeb by měly být shodné – sleva na dani z příjmů a hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst a na školení a rekvalifikaci zaměstnanců či převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu. Vláda navrhuje prodloužení období pro čerpání slevy na dani z příjmů z 5 na 10 let. Návrh nakonec neobsahuje novou úpravu podmínek pro poskytování hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst, školení a rekvalifikaci zaměstnanců. Úprava příslušných podmínek by tak co do výše (50 tis. Kč na pracovní místo, resp. 25 % z uznatelných nákladů na školení), tak co do oblastí, ve kterých bude možné hmotnou podporu získat (regiony s nezaměstnaností o 50 % vyšší než celostátní průměr), měla zůstat nezměněna. Podle návrhu by hmotná podpora na pořízení dlouhodobého majetku měla u strategické investiční akce dosáhnout až výše 5 % z investičních nákladů (platí však pouze pro zpracovatelský průmysl a technologická centra).

Rozdíly mezi zpracovatelským průmyslem, technologickými centry a centry strategických služeb by měly spočívat v podmínkách pro poskytnutí těchto investičních pobídek.

Pro zpracovatelský průmysl jsou podmínky nastaveny historicky a novelou by mělo dojít k jejich zmírnění – minimální výše investice 100 mil. Kč zůstává nezměněna, novela by nicméně měla vést ke snížení povinného podílu strojního zařízení na investice z dosavadních 60 % na přijatelnějších 50 %. Díky navrhované úpravě by investiční pobídky měly být nově přístupnější v tzv. regionech se soustředěnou podporou státu, a to díky snížení limitu pro minimální výši investice (50 mil. Kč).

Základní podmínkou pro centra strategických služeb je vytvoření minimálně 40 pracovních míst u center pro tvorbu sofwarových řešení a 100 pracovních míst v případě center sdílených služeb či opravárenských center. Výše investičních pobídek by byla omezena buď výší nákladů na pořízení dlouhodobého majetku, nebo dvouletými mzdami a příslušnou mírou veřejné podpory (40 % resp. 30 %).

Základní podmínkou pro technologická centra (tj. centra zabývající se výzkumem, vývojem či inovacemi) je pořízení dlouhodobého majetku ve výši minimálně 10 mil. Kč (z toho 50 % strojů) a vytvoření minimálně 50 pracovních míst. I v tomto případě by byla výše investičních pobídek omezena buď výší nákladů na pořízení dlouhodobého majetku, nebo dvouletými mzdami a příslušnou mírou veřejné podpory (40 % resp. 30 %).

Podmínky pro to, aby se investice klasifikovala jako tzv. strategická investiční akce, jsou definované zvlášť pro zpracovatelský průmysl (minimální investice 500 mil. Kč, z toho minimálně 250 mil. Kč musí směřovat do strojního zařízení a vytvoření minimálně 500 nových pracovních míst) a zvlášť pro technologická centra (minimální investice 200 mil. Kč, z toho 100 mil. Kč do strojního zařízení a vytvoření minimálně 200 nových pracovních míst).

Nová úprava by měla začít platit 30 dní po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů. Z nové úpravy investičních pobídek mohou těžit pouze projekty, u kterých bude žádost podána až po nabytí účinnosti novely.

 

 

Zdroj: KPMG

CS24

 

Foto: © shoot4u - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?