Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v České republice v květnu 2013

5. 6. 2013

Sdílet

 Autor: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com
Minulý měsíc bylo nejvíce firem v insolvenci z oboru stavebnictví, pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí a pohostinství.

V květnu 2013 bylo podáno celkem 3069 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 508 insolvencí u právnických osob a podnikatelů, 410 u nepodnikajících živnostníků a 2151 u fyzických osob. 

Počty insolvenčních návrhů u firem a u živnostníků se v květnu 2013 vrátily na březnové hodnoty a nárůst, který signalizoval vývoj v dubnu zatím nepokračuje.

Zastavil se bohužel i pokles počtu insolvenčních návrhů u fyzických osob. Proti minulému měsíci došlo u fyzických osob - spotřebitelů opět k růstu počtu insolvencí, ale březnová maximální hodnota překročena nebyla.

 

Tabulka: Insolvenční návrhy ČR

 

2012

2013

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Nepodnikající živnostníci

Fyzické osoby

1

2274

603

1671

2702

524

306

1872

2

2600

687

1913

2812

478

318

2016

3

2863

717

2146

3128

505

418

2205

4

2674

639

2035

3058

533

439

2086

5

2652

712

1940

3069

508

410

2151

6

2619

611

2008

 

 

 

 

7

2536

609

1927

 

 

 

 

8

2772

724

2048

 

 

 

 

9

2371

611

1760

 

 

 

 

10

3006

793

2213

 

 

 

 

11

3198

903

2295

 

 

 

 

12

2663

789

1874

 

 

 

 

celkem

32228

8398

23830

14769

2548

1891

10330

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

 

 

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Do roku 2012 zveřejňovala společnost Creditreform celkové počty insolvenčních návrhů u firem a u fyzických osob. V rámci  firem byly vykazovány i živnostenské firmy, které měly IČ a současně žádaly o oddlužení. Od roku 2013 však společnost Creditreform v rámci zpřesnění metodiky a zlepšení vypovídací schopnosti zveřejňovaných údajů zveřejňuje skupinu nepodnikajících živnostníků ve zvláštní kategorii. Možným způsobem řešení úpadku firem je konkurs nebo reorganizace. Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

U reorganizace dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů.

Využití tohoto nástroje je v praxi stále minimální. Počty reorganizací dosahují ve srovnání s počtem konkurzů zanedbatelných hodnot.

Konkurzů bylo v květnu 2013 prohlášeno 181, z toho počet konkurzů živnostníků činil 62. Dynamický nárůst počtu konkurzů, který jsme zaznamenali v dubnu, se naštěstí nezopakoval a jejich počet se vrátil k březnovým hodnotám. Pokud však srovnáme počty konkurzů v květnu 2012 a 2013, činí nárůst konkurzů proti květnu 2012 11%.

 

Nejvíce firem v konkurzu bylo z oblasti stavebnictví. Následovaly společnosti z oboru velkoobchod a maloobchod a pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí.

Obratově největší společnost v konkurzu – firma LESS a.s. měla soudem schválenou reorganizaci. 27. 5. 2013 vydal soud usnesení o přeměně reorganizace v konkurs.

 

 

Tabulka č. 2:  Konkurzy podnikatelů

měsíc

2011

2012

2013

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

145

42

126

36

200

55

2

144

34

164

41

180

59

3

174

36

167

44

180

71

4

146

35

142

39

190

61

5

178

38

163

54

181

62

6

154

43

161

43

 

 

7

115

32

160

45

 

 

8

124

39

158

46

 

 

9

157

50

163

45

 

 

10

133

41

196

60

 

 

11

158

59

169

54

 

 

12

150

46

130

48

 

 

celkem

1778

495

1899

555

931

308

zdroj: Creditreform

 

 

Tabulka č. 3: Firmy v konkurzu za měsíc květen dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat v CZK

26115271

LESS a.s.

Poskytování služeb ekonomické a administrativní povahy členům holdingu LESS.

50

1 021 715 000

28376293

BODY BASICS CZ s.r.o.

Výroba a prodej přírodních kosmetických produktů pro péči o tělo

70

250 000 000

28480562

Kamil Kantek s.r.o.

Silniční nákladní doprava

116

239 000 000

45537101

Otčenášek s.r.o.

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením

24

233 678 000

26380340

Stavební činnost, s.r.o.

Stavební činnost

28

163 990 000

25784706

EuroSystems a.s.

Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

19

152 307 000

25581490

PARLET s.r.o. v likvidaci

Stavební činnost

0

150 000 000

26315394

BAU INPRO a.s.

Projektování a stavba montovaných dřevostaveb

14

149 247 000

26243989

FERROCOM a.s.

Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

5

147 862 000

25837982

RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o.

Stavební činnost

85

100 247 000

 

 

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů má dominantní vliv na celkový počet insolvenčních návrhů. Pozitivní signály se objevily v dubnu 2013, kdy poprvé v letošním roce došlo k poklesu insolvenčních návrhů spotřebitelů. Hned v květnu se však tato tendence opět obrátila. Nárůst insolvenčních návrhů u fyzických osob činil v květnu proti dubnu 2013 3,1%. 

 

V květnu 2013 bylo podáno 2151 insolvenčních návrhů na fyzické osoby – spotřebitele. Pokud srovnáme prvních pět měsíců roku 2012 a 2013, je nárůst insolvenčních návrhů letos mírnější a činí zatím jen 6,4%. Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením.  

V květnu 2013 bylo podáno celkem 2615 žádostí  o oddlužení. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1929 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v 36 dlužníků. Pokud nedojde k  zpeněžení majetku, je oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

 

Ani v následujících měsících neočekáváme poklesy počtu insolvenčních návrhů. Výraznou měrou k tomu přispívá nižší spotřebitelská poptávka daná zvýšením DPH a pesimistickými prognózami ekonomického vývoje pro rok 2013. S ohledem na vysoké zadlužení zejména nízkopříjmových skupin spotřebitelů budou mít restriktivní vládní opatření dopad i do počtu osobních bankrotů v nadcházejícím období. U insolvenčních návrhů na firmy očekáváme mírný růst v průběhu celého roku 2013. U bankrotů se bude zvyšovat zejména podíl malých a středních firem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?