Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v ČR v roce 2013

6. 1. 2014

Sdílet

 Autor: © fotomek - Fotolia.com
Počet insolvenčních návrhů v roce 2013 vzrostl ve srovnání s rokem 2012 o 14,5 %. K nárůstu insolvenčních návrhů došlo zejména v segmentu firem (o 34,2 %). U spotřebitelů je meziroční nárůst jen 7,6 %.

Do roku 2012 zveřejňovala společnost Creditreform celkové počty insolvenčních návrhů u firem a u fyzických osob – spotřebitelů. V rámci firem byly vykazovány i živnostenské firmy, které měly IČ a současně žádaly o oddlužení. Vzhledem k tomu, že živnostenské firmy, které mají IČ a nejsou ekonomicky aktivní nebo mají minimální dluhy z podnikání a mohou dle závěrů Expertní komise ministerstva žádat o oddlužení, sleduje společnost Creditreform od roku 2013 v rámci zpřesnění metodiky a zlepšení vypovídací schopnosti zveřejňovaných údajů skupinu nepodnikajících živnostníků ve zvláštní kategorii. 

A právě skupina nepodnikajících živnostníků má největší podíl na nárůstu insolvenčních návrhů v segmentu firem. Za rok 2013 bylo z celkového počtu 11 269 insolvenčních návrhů u firem 6 021 insolvencí u právnických osob a aktivních živnostenských firem a 5 248 u nepodnikajících živnostníků, což je 46,6 % z celkového počtu. Meziroční nárůst insolvenčních návrhů právnických osob činil jen 4,2 %, nárůst u nepodnikajících živnostníků byl více než 70 %.

 

                          Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR*

rok

firmy

spotřebitelé

celkem

2008

3418

1936

5354

2009

5255

4237

9492

2010

5559

10559

16118

2011

6753

17600

24353

2012

8398

23830

32228

2013

11269

25640

36909

                 * podané insolvenční návrhy se mohou opakovat

                            zdroj: Insolvenční rejstřík

           

Největší počet insolvenčních návrhů na 1000 registrovaných firem byl v roce 2013 podán v Jihomoravském kraji. Následuje tradičně Moravskoslezský kraj a s třetím nejvyšším počtem insolvenčních návrhů překvapila Praha (pro rok 2013 se jedná již o počty očištěné o nepodnikající živnostníky). Naopak nejstabilnějšími regiony jsou stejně jako v roce 2012 kraje Středočeský a Liberecký. 

V roce 2012 byl nejvyšší počet insolvenčních návrhů na 1000 registrovaných firem v Moravskoslezském kraji, následoval Ústecký a Olomoucký kraj.  

 

Tabulka 2: Insolvence dle regionů

Kraj

firmy s insolvenčním návrhem v roce 2013

Insolvence na 1000 registrovaných firem 2013

Jihomoravský

881

2,95

Moravskoslezský

553

2,23

Hlavní město Praha

1155

2,07

Zlínský

282

2,02

Plzeňský

289

1,93

Pardubický

214

1,83

Karlovarský

153

1,81

Olomoucký

237

1,73

Královehradecký

236

1,73

Jihočeský

238

1,47

Vysočina

154

1,43

Ústecký

256

1,41

Liberecký

155

1,28

Středočeský

310

0,95

Zdroj: Creditreform   

 

Z hlediska odvětví byl v roce 2013 nejvyšší počet insolvenčních návrhů na 1000 registrovaných firem v odvětví těžby, v papírenském průmyslu a v oboru chemická výroba a výroba plastů. I tato statistika byla letos očištěna o nepodnikající živnostníky. V roce 2012 bylo pořadí na prvních dvou místech stejné. Na třetí pozici byl v roce 2012 obor telekomunikace, který si však v loňském roce výrazně polepšil.

V absolutních číslech byl nejvyšší počet insolvenčních návrhů v segmentu velkoobchodu a maloobchodu, stavebnictví, správy nemovitostí a stravovacích a ubytovacích služeb.

 

Tabulka 3: Insolvence dle odvětví

Odvětví

počet firem s insolvenčním

návrhem 2013

Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2012

Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2013

těžba

7

9,20

10,01

papírenský průmysl

13

6,62

9,75

chemický průmysl a výroba z plastů

47

6,46

5,59

potravinářství

73

6,00

3,85

dopravní a přepravní služby

247

5,32

3,34

leasing

23

3,79

3,24

dřevařství

89

4,58

2,96

výroba skla, keramiky, stav.materiálu

35

3,49

2,88

čištění odpadních vod

34

3,13

2,88

nakladatelství

30

3,14

2,82

tiskařské služby

30

3,31

2,74

restaurace, hotely

360

3,85

2,54

velkoobchod

798

4,08

2,40

nemovitosti

364

2,48

2,25

stavba

766

3,46

2,12

strojírenství

74

3,56

2,09

cestovní kanceláře

24

3,39

1,92

maloobchod

568

3,41

1,89

výzkum a vývoj

3

1,34

1,85

obchod s auty a pohonnými hmotami

92

2,62

1,70

výroba nábytku a ostatní výroba

51

3,25

1,67

výroba z kovů

145

2,96

1,65

textilní a kožedělný průmysl

57

2,47

1,49

podnikové poradenství, reklama, ostatní podnik.služby

368

2,03

1,24

architektonické služby, technické zkoušky

70

1,55

1,18

opravy a instalace strojů a zařízení

28

2,33

1,14

finanční zprostředkování, pojištění

69

3,21

1,08

zemědělství a lesnictví

107

1,90

0,98

energie a zpracování vod

8

0,67

0,86

IT služby

55

1,23

0,86

telekomunikace

1

6,62

0,84

volný čas, kultura

58

1,31

0,83

vzdělání

22

1,06

0,51

zdravotnictví

14

0,70

0,36

ostatní osobní služby

30

1,28

0,32

odbory a spolky

8

0,21

0,10

recycling

0

1,94

0,00

veřejná správa

0

0,00

0,00

Obor neuveden nebo nezjištěn

345

N/A

N/A

Zdroj: Creditreform   

 

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů. Řešení úpadku je u právnických osob  možné dvěma způsoby, buď konkurzem nebo reorganizací. 

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

 

Meziroční nárůst firem v konkursu činí za období 2013/2012 17 %, což je proti roku 2012/2011 více než dvojnásobek. Tento vývoj je zejména důsledkem růstu počtu živnostenských firem v konkurzu. Počet živnostníků v konkurzu za rok 2013 činil 849, což je o 54 % více než v roce 2012. Nárůst za období 2012/2011 činil jen 12,12 %. 

Podíl živnostníků v konkurzu na celkovém počtu firem v konkurzu činil v roce 2013 38 %. V roce 2012 to bylo 29 % a tato hodnota byla srovnatelná i s rokem 2011, kdy dosahovala 27,8 %.

 

Tabulka č. 4: Konkurzy právnických osob a živnostníků 

měsíc

2012

2013

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

126

36

200

55

2

164

41

180

59

3

167

44

180

71

4

142

39

190

61

5

163

54

181

62

6

161

43

167

52

7

160

45

191

78

8

158

46

165

83

9

163

45

179

69

10

196

60

196

78

11

169

54

212

87

12

130

48

183

94

celkem

1899

555

2224

849

zdroj: Creditreform

 

Od ledna 2008, kdy vstoupil v platnost tzv. Insolvenční zákon, je počet konkurzů stále rostoucí. Poprvé v loňském roce však byla opět téměř pokořena úroveň z počátku tisíciletí a počet prohlášených konkurzů přesáhl dva tisíce. Hlavní podíl na tomto vývoji mají živnostenské firmy, počet právnických firem v konkurzu stagnuje.

 

 

Tabulka č. 5: Počet prohlášených konkursů – historicky

rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

2009*

2010*

2011*

2012*

2013*

počet prohlášených konkurzů

2491

2473

2155

1728

1411

1236

1245

1115

1141

1553

1601

1778

1899

2224

Zdroj: Creditreform                                                                     * dle nového insolvenčního zákona

 

V roce 2008 vstoupil v platnost Insolvenční zákon a došlo ke změně metodiky. Do konkurzů již nejsou zahrnovány insolvenční návrhy, které jsou rovnou zamítnuté pro nedostatek majetku.

 

 

Tabulka č. 6: Firmy v konkurzu dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat v CZK

27616525

Balli Steel Czech s.r.o.

Pronájem nemovitostí, realitní činnost

1

3 388 777 000

60196734

FINCOM UNIVERSAL a.s.

Obchod s palivy a mazivy

5

2 134 367 000

27579409

Abbigliamento Sportivo Czech Republic, spol. s r.o.

Prodej textilního a sportovního zboží

400

1 792 261 000

26361159

Invest Trust s.r.o.

Velkoobchodní a maloobchodní prodej pohonných hmot

25

1 436 239 000

47545500

SH COVERLAND s.r.o.

Zprostředkování obchodu a služeb

0

1 302 521 000

45022526

JIP - Papírny Větřní, a. s.

Výroba a prodej papíru a papírenských výrobků

651

1 236 826 000

25773801

Novinová a poštovní s.r.o.

Obchodní činnost s novinami a časopisy.

1200

1 162 403 000

26115271

LESS a.s.

Poskytování služeb ekonomické a administrativní povahy členům holdingu LESS.

50

1 021 715 000

25033115

TechnoStore s.r.o.

Velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebnin

6

1 000 000 000*

26118076

AGRIGAL s.r.o. v likvidaci

Prodej a servis, leasing zemědělských strojů

47

930 000 000

26116715

AUTOSPACE s.r.o.

Obchod s automobily

80

700 000 000

63674041

EUROESTER s.r.o.

Prodej paliv a maziv

3

606 623 000

25869680

DZIMAS Steel, a.s.

Velkoobchod s hutním materiálem

17

593 863 000

25571150

Metropolitní spořitelní družstvo

Finanční operace

44

565 221 000

25748327

BAUMATIC s.r.o.

Velkoobchod s elektrickými vestavěnými spotřebiči a kuchyňskými spotřebiči

40

457 294 000

25717995

LOGO TRANS,spol. s r.o.

Tuzemská a mezinárodní nákladní doprava

150

450 540 000

26163306

KTA s.r.o.

Projekce a výroba tlumičů hluku, zvukoizolačních krytů, akustických obkladů

26

448 880 000

46678298

STAVCENT, a.s.

Stavební činnost

343

406 175 000

41602668

Alumpro s.r.o.

Velkoobchod s hliníkovými prvovýrobky

5

348 049 000

49814079

HELAR, s.r.o.

Výroba a prodej motocyklových přileb a přileb na sněžné skútry.

150

330 298 000

27746551

DKCG a.s.

Správa vlastního majetku

7

317 197 000

25340948

KLIMATHERM, spol.s r.o. v likvidaci

Projektování, dodávky a montáž vzduchotechniky a hasicího zařízení

11

270 000 000

26723689

Puntanela CZ s.r.o.

Maloobchodní prodej dětského zboží, hraček a dětského oblečení.

178

265 465 000

25231685

AŠ-ET spol. s r.o.

Stavební činnost

18

256 000 000

28376293

BODY BASICS CZ s.r.o.

Výroba a prodej přírodních kosmetických produktů pro péči o tělo

70

250 000 000

25040391

CZECH-LOGISTIC, a.s.

Silniční nákladní doprava

96

182 273 000

*dle vyjádření společnosti

zdroj: Creditreform

 

Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 milionů Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů.

 

 

Tabulka č. 7: Počet povolených reorganizací – historicky

rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

počet povolených reorganizací

6

13

19

17

17

12

zdroj: Creditreform

 

Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do konce roku 2013 soudem povoleno 84 reorganizací. Využití reorganizace jako způsobu řešení úpadku je ve srovnání s počtem konkurzů stále minimální. Jedním z důvodů, proč je reorganizace tak málo využívaný nástroj Insolvenčního zákona, je skutečnost, že kritéria pro povolení reorganizace řada firem nesplňuje. Poslední novela Insolvenčního zákona snižuje tato kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy se snižuje na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců.

Počty insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů stále rostou. Tempo nárůstu  se však razantně snížilo. Pro srovnání – růst insolvenčních návrhů činil mezi roky 2010/2009 149 %, v období 2011/2010 66,7 %, v letech 2012/2011 35,4 % a v období 2013/2012 již jen 7,6 %. 

 V roce 2013 požádalo o oddlužení celkem 30 029 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 22 043 případech. Proti roku 2012 vzrostl počet žádostí o oddlužení o 28,4 %. Nárůst povolených oddlužení je proti roku 2012 vyšší o 26,6 %. 

Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v průběhu roku 2013 celkem 572 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Přesto, že zpeněžení majetku jako způsob řešení dluhů využilo v roce 2013 o 38,8 % víc dlužníků než v roce 2012, pořád je to jen 2,6 % ze všech povolených oddlužení.

 

Novela Insolvenčního zákona, která vstupuje v platnost v roce 2014, přináší novinku i v oblasti oddlužení. Nově je zaveden institut společného oddlužení manželů. Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou nově tento návrh podat společně. Manželé jsou pak po dobu trvání insolvenčního řízení v postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka. Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat výslovný souhlas manželů s tím, aby veškerý majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů.

 

Věková struktura dlužníků se v roce 2013 proti roku 2012 mírně změnila. O 1 % vyšší počet povolených oddlužení můžeme pozorovat ve skupině dlužníků do 30 let a ve skupině 41 – 50 let. Naopak procentní pokles povolených oddlužení je ve skupině 51 – 60 let a nad 60 let. 

 

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2014 jsou v oblasti ekonomiky mírně optimistická. Faktory jako pokles cen energií a telefonních poplatků, nízká inflace, růst exportu podpořený silnou korunou a konec restriktivní politiky nové vlády by mohly ekonomiku stabilizovat a nejspíš se dočkáme i mírného oživení. To se však zřejmě ještě neprojeví ve výraznějším zvýšení mezd a zaměstnanosti. 

V oblasti insolvencí u firem očekáváme pro rok 2014 mírně rostoucí tendence a to především v segmentu nepodnikajících živnostníků. Zde bude pokračovat diferenciace mezi aktivními živnostenskými firmami a neaktivními živnostníky, kteří mají IČ nebo mírné dluhy z podnikání a současně žádají o oddlužení. U spotřebitelů bude počet insolvenčních návrhů stagnující až mírně rostoucí, ale nepředpokládáme návrat na hodnoty minulých let.

 

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?