Hlavní navigace

Zamilovali jste si elektronickou fakturaci?

28. 12. 2011

Sdílet

ČSOB Leasing nově nabízí skutečnou elektronickou fakturaci u produktu operativní leasing s pomocí portálu leasing.

ČSOB Leasing vnímá e-trendy a v návaznosti na to významně inovoval produkt operativní leasing se službami (tzv. full-service leasing). Rozšiřuje zákazníkům formy fakturace leasingového nájemného a souvisejících služeb. Vedle zachování tradiční papírové formy umožňuje zákazníkům nově také moderní a státem uznávanou elektronickou fakturaci. Elektronické doklady zákazník získává (stahuje) rychle, přehledně a pohodlně přes portál eLeasing. Informační systém ČSOB Leasing byl rozšířen o funkcionalitu elektronické fakturace ve spolupráci s KBC ICT Services a dalšími partnery.

Rozvoj informačních technologií a postupná elektronizace komunikace mezi finanční institucí a zákazníky je trend, který se nevyhýbá ani tradičnímu leasingovému trhu. ČSOB Leasing, největší český nebankovní poskytovatel leasingových a obdobných služeb podnikatelům, tyto e-trendy vnímá a v návaznosti na to významně inovoval svůj produkt operativní leasing se službami (tzv. full-service leasing).

 

Vstříc i náročnějším potřebám zákazníků...

ČSOB Leasing nově umožňuje zákazníkům skutečnou elektronickou fakturaci leasingového nájemného a souvisejících služeb. Zákazníci ČSOB Leasing budou moci získávat účetní dokumenty (daňové doklady) prostřednictvím portálu e-Leasing. Tento moderní způsob elektronické fakturace zjednodušuje a zrychluje oběh i správu účetních a daňových dokladů. 

„ČSOB Leasing vychází vstříc i náročnějším potřebám zákazníků, kteří využívají produkt operativní leasing, mezi které nepochybně patří provádění některých při podnikání nutných operací bezpapírovou formou. Jsem rád, že můžeme našim zákazníkům nabídnout v rámci produktu operativní leasing skutečnou daňově a účetně validní elektronickou fakturaci za operativní nájem movitých věcí a související služby,“ říká  Josef Rosenkranz, místopředseda představenstva a výkonný ředitel pro obchod ČSOB Leasing.

 

Bližší informace o elektronické fakturaci 

ČSOB Leasing nabízí tyto formy fakturace u produktu operativní leasing:

 a)         Elektronická fakturace – podepsaný ISDOC – zákazník dostává doklady elektronicky ve formátu ISDOC (tj. v datové větě), které jsou elektronicky podepsány. Datovou větu si nahrává do svého účetnictví. 

V případě, že zákazník používá účetní systém, který umí pracovat s ISDOC standardem, je elektronická faktura vyhotovena formou standardizovaného datového řetězce (datové věty) ve formátu ISDOC. Tato datová věta se pak automaticky přenese do účetního systému. S formátem ISDOC (Information System Document) automaticky pracuje 14 významných ekonomických i ERP systémů na trhu (ABRA, Helios, K2, SAP, Microsoft, a další) a tento typ fakturace umožňuje automatické rozúčtování položek uvedených na faktuře. 

* ISDOC je obecně standardizovaný uznávaný formát pro předávání účetních dokladů. ISDOC je podepsán elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaným certifikační autoritou, aby byla zajištěna bezpečnost předávání dat. Další užitečné informace k ISDOC formátu naleznete na webové adrese: http://www.isdoc.cz

 

b)         Elektronická fakturace - elektronicky podepsané PDF či datová věta – zákazník, jehož účetní systém nepodporuje formát ISDOC, dostává elektronicky podepsané PDF a datovou větu ve formátu, který si sám sestaví, navrhne a nahrává do účetnictví. Zákazníci, tedy mají možnost sestavit si i vlastní strukturu datového řetězce údajů.

 

c)         Papírová fakturace – tradiční forma, která může být dle potřeby klienta doplněna o elektronické prvky vzájemné komunikace. Pokud zákazník nevyžaduje elektronickou verzi účetních dokumentů, bude papírová verze dále k dispozici i společně s elektronickým dokladem.

 

„Přidaná hodnota elektronické fakturace pro zákazníka spočívá ve zrychlení doručování dokladů a související komunikace, ve významné úspoře nákladů a snížení administrativní zátěže u zákazníka, dále ve snížení míry neproduktivní ruční práce a konečně tato nová forma fakturace nabízí přehlednost, okamžitou dohledatelnost a snadnou archivaci daňových dokladů,“ uzavírá Ivo Ščuka, ředitel týmu Full service leasing.

 

 

Zdroj: ČSOB Leasing

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?