Hlavní navigace

Pořiďte firemní ICT za peníze EU

27. 12. 2011

Sdílet

Výrobní podniky do velikosti 250 zaměstnanců mají poslední možnost získat nové ICT vybavení ze strukturálních fondů EU. Od poloviny ledna bude pro příjem registračních žádostí otevřen program ICT v podnicích.

Na co lze dotaci získat: Malý nebo střední podnik může v rámci projektu pořídit například nový ERP, nové moduly, rozšíření funkcionalit, CRM, CAD-CAM aj., k tomu i nutný hardware na provoz aplikací jako servery, PC, notebooky atp. Dotace EU se váže nejen na licence software, ale i na implementaci a zaškolení pracovníků dodavatelem softwaru.

Minimální výše dotace je 350 tisíc Kč, maximální 10 milionů Kč. Projekt tedy musí obsahovat investice v řádech statisíců. Malé podniky přitom obdrží dotace ve výši 60 % skutečných nákladů, střední 50 %. V rámci programu však není podporována pouhá obměna hardwaru, ideální projekt obsahuje pořízení softwarových aplikací, které budou mít jednoznačný přínos pro fungování podniku a napomůžou zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy a jeho výstupy musí být udrženy po dobu tří let. Po tuto dobu je tedy nutno mít ve vlastnictví či ekvivalentně nahradit veškerý majetek pořízený v rámci dotace.

Proces získání dotace je dvoustupňový. Nejprve je třeba podat tzv. Registrační žádost, na jejímž základě je posouzeno ekonomické zdraví žadatele. Po jejím schválení máte devadesátidenní lhůtu na podání Plné žádosti, jejíž klíčovou součástí je podnikatelský záměr. V případě kladného vyhodnocení Plné žádosti obdržíte Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace vám bude nicméně vyplacena až zpětně poté, co projekt zrealizujete. Nejprve tedy musíte investice sami zafinancovat, a až po prokázání realizovaných výdajů dostanete dotaci na účet.

 

Jak se zařadit mezi úspěšné žadatele 

Pro získání dotace je důležité, abyste měli jako žadatel řádně promyšlen a sepsán svůj podnikatelský záměr, tj. abyste dokázali přesně vyjádřit důvody pro pořízení dané investice do IT. Je nutné stanovit, jaké přínosy bude mít tato investice pro efektivitu vašeho podnikání, ať již například při výrobě, komunikaci se zákazníky či v dalších podnikových agendách a procesech. Proto je klíčové, abyste v podnikatelském záměru popsali relativně podrobně funkcionality a očekávané přínosy konkrétního IT řešení, které budete v rámci projektu realizovat. Schválením dotace však ještě nemáte vyhráno. V rámci realizace projektu musíte splňovat přesně stanovená kritéria a dodržovat ukazatele, které jste si stanovili v podnikatelském záměru. Dotace je totiž vyplácena až zpětně na základě tzv. Žádosti o platbu.

U dodávek nad 500 tisíc Kč bez DPH má žadatel povinnost provést výběr dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Výběrové řízení je často pro žadatele jednou z nejobtížnějších překážek na cestě za dotací. Správně provedené výběrové řízení rozhodně není jednoduchou záležitostí a vyžaduje určité know-how a zkušenosti, stejně jako celý proces administrace projektu po jeho schválení.

 

Bez zbytečných chyb...

Vyplatí se proto spojit síly se zkušeným poradcem. Zejména pro žadatele s menšími nebo žádnými zkušenostmi se strukturálními fondy EU často představuje spolupráce s profesionálním poradcem jednodušší cestu. Výhodou poradenských společností je především jejich know-how a zkušenosti.

Kvalitní poradenská společnost vám nabídne nejen zpracování žádosti o dotaci, ale rovněž pomoc s administrací po schválení projektu tak, aby čerpání dotace nebylo ohroženo kvůli nesplnění důležitých parametrů. Díky svým zkušenostem by měla být každá poradenská společnost schopna z celé řady nutných úkonů a dokumentů klást důraz na ty podstatné a vyvarovat se zbytečných chyb. Ačkoliv s sebou proces získání dotace přináší mnohá úskalí a vyžaduje určité know-how, poměrně dost času a mnohdy i nervů, přesto se však vyplatí do něj určitou energii investovat.

soutez_casestudy

Pro více informací o dotačních možnostech pro vaši společnost nás kontaktujte na bezplatné dotační lince 800 190 163 nebo na www.enovation.cz.

 

Byl pro vás článek přínosný?