Hlavní navigace

Zdravá firma - základ pro zdravé partnerství

28. 1. 2015

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Chceme zajistit, aby společnost byla dostatečně pružná a flexibilní, říká Tomáš Budník, generální ředitel O2.

Co získala PPF akvizicí O2?

 

Řekl bych, že diverzifikaci portfolia. O2 je zajímavé i proto, že má obrovský zásah v České a Slovenské republice. PPF dosud působila především v oblasti finančnictví. Telekomunikace nabízejí diverzifikaci. Vždyť už jen z faktu, že se PPF o vstup zajímala, trh výrazným způsobem profitoval. Začali se objevovat virtuální mobilní operátoři, byly spuštěny flat tarify. Myslím si, že to je pozitivní přínos pro všechny občany obou zemí a pro trh obecně.

 

Daří se O2 naplňovat původní očekávání PPF?

 

Pro hodnocení uplynula zatím příliš krátká doba. Vidíme, že celý telekomunikační sektor je pod velkým tlakem a výnosy i marže sektoru klesají. O2 je operátor, který vlastní pevnou infrastrukturu a má příležitost ji lépe využívat. Je zde množství rozvojových příležitostí, které nyní kvantifikujeme. Především je to oblast ICT, jak managed, tak profesionálních služeb. Klíčová je bezpečnost. Je důležitá nejenom pro bankovní a finanční sektor, ale také pro veřejnou správu. Můžeme nabídnout třeba služby řízených firewallů, ochranu proti kybernetickým útokům či poradenství v oblasti bezpečnosti. K příležitostem určitě patří celá oblast M2M a NFC, která nabízí specifické aplikace, monitorování přístupu do budov nebo řešení týkající se smart meteringu. Další je oblast big dat a využívání anonymizovaných dat pro účely velkých korporací, v bankovním sektoru a velkých retailových řetězcích či zpracování telematických informací ve státní a veřejné správě.

 

Jak by se tedy dala popsat celková strategie O2?

 

Chceme zajistit, aby společnost byla dostatečně pružná a flexibilní, aby byla schopna absorbovat změny na trhu a rychle na ně reagovat. Zajímá nás dlouhodobý a udržitelný rozvoj, proto musíme splňovat tři předpoklady. Především musíme nabízet služby, které lidem přidají hodnotu a pomáhají objevovat nové možnosti, chtějí je a vidí v nich smysl. Zadruhé musíme mít lidi, které práce baví, jsou schopni se na ní podílet a nejsou rezistentní ke změnám. Třetí podmínkou, jak z firmy udělat skvělou firmu, je profitabilita z pohledu nákladů a efektivního fungování společnosti. Spojíme-li tyto tři složky, přidanou hodnotu pro zákazníky, motivované zaměstnance a efektivní nákladové řízení, můžeme z dobré firmy udělat skvělou.

 

V poslední době došlo v O2 k mnoha změnám ve struktuře i řízení. Jak se projeví vůči zákazníkům a co jim přinesou?

 

Změny neděláme samoúčelně. Snažíme se měnit parametry tak, abychom udělali z dobré firmy skvělou. Učíme se z vlastních chyb. Před rokem jsme si mysleli, že některé zákaznické segmenty se dají obsluhovat jenom telefonním prodejem. Teď vracíme zpět obchodníky zákazníkům.

 

Zvyšujeme počet obchodníků a snažíme se s nimi osobním přístupem lépe komunikovat. Školíme obchodníky, aby byli schopni nabídnout kompletní telekomunikační řešení včetně fixní infrastruktury. Zde jsme doposud zbytečně vyklízeli pozice. Máme obrovskou, kvalitní a dobře zabezpečenou infrastrukturu, disponujeme certifikacemi i odborníky. A je třeba hledat možnosti, jak vše využít. Ruku v ruce s tím jdou i ICT služby. Organizační změny směřují k tomu, abychom k zákazníkům dostali co nejvíce služeb s přidanou hodnotou, které umíme a děláme vlastními silami.

 

Z druhé strany snižujeme administrativní zátěž. Rušíme různé nesmysluplné aktivity, které jenom zvyšovaly administrativu jak pro zákazníka, tak i interně. Naším cílem je poskytovat zákazníkům služby rychleji a jednodušeji. Třeba změnit způsob, jak zákazníci mohou čerpat hardware nebo různé benefity, jak se dostanou do on-line světa a řízení svého zákaznického profilu.

 

Jste připraveni ICT poskytovat skutečně v plné šíři, kterou technologická základna O2 umožňuje, a odbourat konečně vnímání O2 jako pouhého poskytovatele telefonních služeb?

 

Máme hlasové služby, máme služby datové konektivity, ale máme ICT i cloudové služby. Zákazníkům můžeme poskytnout i hybridní cloud, kdy část technologií a služeb běží u nás v datových centrech a část u zákazníka. Navíc si zákazníci mohou pořídit třeba náš virtuální nebo outsourcovaný desktop, tedy koncové stanice, tiskárny a podobně. Důležité je, že stejné prostředí využíváme i my pro naše interní systémy. Sami je používáme, učíme se je a pak nabízíme zákazníkům. Musíme ale ještě hodně propagovat a vysvětlovat.

 

Objevily se zprávy, že O2 bude přistupovat k zákazníkům především z hlediska profitability. Jak se to projeví?

 

Máme několik tisíc produktů, které vznikaly historicky, třeba buzení telefonem pro pevné linky. Historická zátěž je pro nás jako koule na noze. Po celý příští rok proto budeme připravovat zužování produktového portfolia a konsolidaci bilingových systémů. Snížíme administrativní zátěž, zlepšíme kvalitu výstupů. Z druhé strany je nesmyslné mít třeba pro tisíc zákazníků určitého segmentu dva a půl tisíce služeb. Proto budeme služby migrovat a unifikovat do moderních forem. Se zákazníky budeme velmi pečlivě pracovat a hledat pro ně vyhovující řešení. Nemůžeme jim vnucovat něco, co nebude vykrývat jejich potřeby. Na jedné straně se budeme snažit o maximální zjednodušování portfolia i nabídky pro zákazníky, aby věděli, co kupují a za jakých podmínek. Z druhé strany ale budeme unifikovat a postupně vypínat staré systémy, funkce a platformy. Může se stát, že s několika málo zákazníky budeme muset vyjednat, jak služby změnit nebo ukončit.

 

O2 bylo vždy důležitým partnerem veřejné správy. Jak se odrazí skutečnost, že infrastruktura O2 je nyní soustředěna v České republice?

 

Naším záměrem je se státní a veřejnou správou opravdu úzce spolupracovat. Nejenom v oblasti komunikační infrastruktury, ale i v oblasti ICT a sítí. Chceme být důvěryhodným partnerem. Klademe velký důraz na bezpečnost infrastruktury i procesů. Právě zázemím a schopností zaručit vysokou kvalitu služeb a jejich dostupnost se odlišujeme od menších hráčů.

 

Jak by znělo vaše osobní přání do budoucna? Samozřejmě v souvislosti s O2.

 

Aby firma přeplňovala očekávání a překvapovala tím. Jak očekávání zákazníků, tak i zaměstnanců. A přinášela něco nového a zajímavého na telekomunikační trh v Čechách i na Slovensku.

_____________

 

Tomáš Budník vystudoval Strojní fakultu VŠB TU

CS24

v Ostravě. V telekomunikacích se pohybuje již více
než dvacet let. Pracoval ve společnostech INEC,
Český Telecom nebo GTS, kde se mimo jiné podílel
i na restrukturalizaci a stabilizaci společnosti MobilKom,
provozovatele sítě U:fon. V PPF nejprve zastával
pozici ředitele IT ve společnosti Eldorado, největším
obchodním řetězci s elektronikou a domácími spotřebiči
v Rusku, později vedl projekt čtvrtého mobilního
operátora. Od dubna 2014 vykonával funkci ředitele
divize IT & Demand Management ve společnosti O2
a od 1. července je jejím generálním ředitelem. Jeho
úlohou je nastartovat firmu k novému růstu.

 

Byl pro vás článek přínosný?