Hlavní navigace

Zvýhodněné financování exportu zatím nefunguje

Sdílet

 Autor: © Ivan Kruk - Fotolia.com
Proexportní záruka pro malé a střední subdodavatelské firmy a systém zvýhodněných exportních úvěrů se ani po půlroce od jejich schválení ještě plně nerozběhly.

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s (ČMZRB) uzavřely z podnětu Ministerstva průmyslu a obchodu v září 2013 smlouvu o obchodním zastoupení. Na jejím základě měly být poskytovány tzv. proexportní platební záruky.

Proexportní platební záruka je určena především malým a středním firmám, jejichž subdodávky jsou prokazatelně součástí produkce velkého českého exportéra. Měla by jim usnadnit přístupu k bankovním úvěrům, protože ručitel (ČMZRB) přebírá velkou části úvěrového rizika. Bez toho by řada malých firem na úvěr nedosáhla, nebo by si u nich komerční banka vyšší riziko promítla do horších podmínek půjčky.

 

Kdo může žádat

Žádat o proexportní záruku by měla mít možnost firma s obratem nepřevyšujícím 1,25 mld. Kč za poslední uzavřené účetní období a s nejméně dvouletou podnikatelskou historií. Počet zaměstnanců ani výše aktiv nejsou rozhodující. Záruka má platit pro úvěry bank, které uzavřely s ČEB smlouvu o spolupráci. Může dosahovat až 100 % jistiny úvěru, maximálně však 80 % ceny subdodávky financované ze zaručovaného úvěru. Byla stanovena maximální obvyklá výše záruky jako ekvivalent 30 milionů korun a maximální obvyklá doba ručení 2 roky. Úvěry přesahující tato omezení mohu být řešeny individuálně.

 

Cena záruky je smluvní...

Záruka má sloužit k zajištění provozního úvěru, úvěru na nákup surovin, materiálů a výrobků i na osobní náklady. Podíl jednotlivých druhů výdajů musí odpovídat předem sestavené kalkulaci výrobní ceny. DPH může být součástí příslušného výdaje hrazeného ze zaručovaného úvěru. Zaručovány by měly být podle propozic zveřejněných na webu ČMZRB úvěry v české i cizí měně, měna záruky však musí být totožná s měnou zaručovaného úvěru. Cena záruky je smluvní, hradit by se měla čtvrtletně.

Na fungování systému proexportních záruk po půl roce o jeho schválení se CFO World zeptal v ČMZRB, na jejíž pobočky měli malí a střední podnikatelé podávat žádosti. Podle vyjádření náměstka generálního ředitele ČMZRB Lubomíra Rajdla však: „Proexportní záruka představuje pilotní projekt, jehož rozsah zatím není velký. Slouží k ověření mechanismů spolupráce mezi oběma bankami pro účely rozšíření škály produktů ČEB, které by tímto způsobem mohly být využívány v oblasti podpory exportu. V současně době jsou poznatky z jeho realizace vyhodnocovány a poté bude rozhodnuto o dalších krocích v této oblasti.“

 

 

Kalouskovo dědictví

U ledu je dlouho připravovaný systém zvýhodněných exportních úvěrů. Již v srpnu loňského roku byla schválena novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, kterou připravily Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou bankovní asociací. Novela umožňuje, aby se exportéři mohli úvěrovat za zvýhodněných podmínek. Ještě ministr financí Miroslav Kalousek systém označil za významný nástroj podpory vývozu.

Podstata zvýhodněných exportních úvěrů spořívá v dlouhodobé fixaci úrokové sazby, což exportéry zbavuje jednoho z nejvýznamnějších rizik. Fixní sazba úvěru je stanovena na základě sazby CIRR, kterou vyhlašuje OECD. Ta je celosvětově považována za minimální sazbu, která ještě nepředstavuje nedovolenou veřejnou podporu soukromým subjektům. Jakmile se tato pevná sazba bude pohybovat pod tržní úrokovou sazbou úvěrujících komerčních bank, bude stát doplácet (dotovat) úrokový rozdíl. Pokud by nastala opačná situace, bude se podpora státu vracet. Očekává se, že časem bude systém do jisté míry samofinancovatelný. Bývalý ministr financí M. Kalousek informoval, že uvolnil ze státního rozpočtu na systém zvýhodněných exportních úvěrů v roce 2013 celkem 150 milionů korun.

 

soutez_casestudy

Co je v nedohlednu

Systém zvýhodněný exportních úvěrů na popsaném principu není českým patentem ani žádnou novinkou a funguje v řadě evropských států. Přesto se v Čechách jeho zavedení protahovalo řadu let a je zřejmě stále v nedohlednu. Od schválení zákona uplynulo více než půl roku a o zvýhodněných úvěrech stále není nic známo. Na dotaz CFO Worldu odpověděla tisková mluvčí Ministerstva financí ČR Tereza Peprníková lakonicky: „Ministerstvo financí na této problematice usilovně pracuje a všechny detailní otázky jsou nyní předmětem odborné diskuse.“

Byl pro vás článek přínosný?