Hlavní navigace

ČLFA na konci 3. čtvrtletí: meziroční růst leasingu, úvěrů a factoringu o 11 %

3. 11. 2014

Sdílet

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly klientům v prvních třech čtvrtletích letošního roku prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 98,68 miliardy korun, to je o 11 % více než ve stejném období roku 2013. Celkové pohledávky ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního třetího čtvrtletí 224,89 miliardy korun.
Komentuje Jiřina Tapšíková

„Členové asociace zaznamenali ve všech oblastech nárůst, největší pak ve financování podnikatelských investic, které meziročně posílilo o 15 %. Pokračuje tak trend, který se výrazněji projevuje od začátku roku v přímé návaznosti na zlepšený výkon ekonomiky. Sektor financování firemních investic navíc těží z toho, že pro značnou část malých a středních podniků jsou stále obtížně dostupné klasické bankovní úvěry. Adekvátní alternativu pak hledají v produktech členů ČLFA. Obdobný vývoj sledujeme i v mnoha tradičních západních ekonomikách,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA, která sdružuje 46 předních poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.

Ze souhrnných 98,68 miliardy korun bylo 71,69 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu a 26,99 miliardy na financování zboží a služeb pro domácnosti. Členské firmy ČLFA v letošních třech kvartálech uzavřely 749 287 nových leasingových a úvěrových obchodů a na konci sledovaného období spravovaly 2 110 946 aktivních smluv.

Zvýšený zájem o financování firemních investic se pozitivně odráží na celkových objemech leasingových obchodů, přitom finanční leasing v době recese výrazně ztrácel. Letos je tomu jinak: za první tři čtvrtletí uzavřeli členové ČLFA leasingové kontrakty v objemu 28,75 miliardy korun, což značí meziroční nárůst o 17,3 % (měřeno výší pořizovacích cen financovaných komodit u patnácti největších společností). Podobně dynamický nárůst vykázala i oblast podnikatelských úvěrů: členové asociace jejich prostřednictvím poskytli klientům 28 miliard korun, o 17,3 % více než ve stejném období loňského roku (také zde jde o výsledek patnácti vedoucích společností oboru).

V rámci leasingového trhu movitých věcí potvrdil svůj nárůst z posledních let operativní leasing – v prvních třech čtvrtletích mu náleželo 45,8 % tohoto trhu (loni v tomto období to bylo 46 %).

 

Počet smluv na ojetiny klesl

Daří se také factoringu. V letošních devíti měsících objem prostředků poskytnutých členy ČLFA v rámci factoringu meziročně stoupl o 12,9 % na 16,6 miliardy korun. Celkový objem pohledávek postoupených na členské firmy ČLFA se přitom meziročně zvýšil o 17,9 % na 115,1 miliardy korun.

Meziroční nárůst o 2,6 % zaznamenala oblast financování domácností, které členské firmy asociace realizují prostřednictvím spotřebitelských úvěrů a v menší míře spotřebitelským leasingem.

Členové ČLFA uzavřeli v prvních třech kvartálech letošního roku nejvíce kontraktů na financování automobilů. Na silniční dopravní prostředky poskytli 45,31 miliardy korun, z toho 19,73 miliardy bylo určeno na nové osobní vozy. Prostřednictvím členů ČLFA tak bylo financováno 40 % všech nových osobních aut prvně registrovaných v České republice v prvních devíti měsících. V porovnání s loňskem si domácnosti vzaly více půjček na nové vozy, naopak počet smluv na ojetiny klesl.

 

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA v 1.-3. čtvrtletí roku 2014 podle účelu investování (srovnání se stejným obdobím roku 2013)

 

celkový objem v mld. Kč

(1.-3. čtvrtletí 2014)

celkový objem v mld. Kč

(1.-3. čtvrtletí 2013)

změna v %

 

financování podnikatelských investic

(finanční a operativní leasing,

podnikatelské úvěry)

55,09

47,91

+15,0 %

 

financování firemního provozu

(factoring)

16,60

14,70

+12,9 %

 

financování domácností

(spotřebitelské úvěry,

spotřebitelský leasing)

 

CELKEM

 

26,99

 

 

 

98,68

 

26,31

 

 

 

88,92

 

+ 2,6 %

 

 

 

+11,0 %

 

 

Podrobněji:


 

Financování podnikatelských investic

(finanční a operativní leasing, firemní úvěry)

V prvních třech čtvrtletích letošního roku poskytli členové ČLFA firmám na jejich movité investice 27 miliard korun prostřednictvím leasingu (to je meziročně o 14,8 % více) a 28 miliard korun formou podnikatelských úvěrů (o 15,2 % více než ve stejném období roku 2013).

Přibližně polovina firemních investic realizovaných prostřednictvím členů ČLFA byla financována pomocí podnikatelských úvěrů, celkový objem finančního leasingu v podnikatelské sféře dosáhl 14,7 miliardy korun a operativního leasingu 12,3 miliardy korun. Podle počtu smluv byl ale úspěšnější operativní leasing – členové ČLFA na něj s podnikatelskými subjekty uzavřeli 19 789 nových kontraktů oproti 12 007 smlouvám podepsaným na finanční leasing.

V přehledu financovaných komodit u podnikatelských úvěrů i u leasingu pro firmy převládají tradičně dopravní prostředky. V prvních třech letošních čtvrtletích dosáhly největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly nákladní automobily a po nich zemědělské či lesnické stroje a kovoobráběcí technika.

 

 

Financování firemního provozu (factoring)

Financování provozu firem zajišťují členské společnosti ČLFA prostřednictvím factoringu, který je založen na postoupení krátkodobých pohledávek.

Výše prostředků poskytnutých klientům členy ČLFA v rámci factoringu v letošních prvních třech čtvrtletích meziročně stoupla o 12,9 % na 16,6 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 115,1 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 17,9 %. Celkový trh reprezentovaný Asociací factoringových společností České republiky (AFS ČR) zaznamenal souhrnnou hodnotu pohledávek 121,5 miliardy korun, což značí růst o 16,8 %.

Na českém factoringovém trhu dlouhodobě převládá tuzemský a regresní factoring (oproti bezregresnímu factoringu při něm factoringová společnost nenese riziko platební neschopnosti odběratele klienta).

 

 

Financování domácností (spotřebitelské úvěry a leasing)

Zákazníci členských společností ČLFA z řad soukromých osob upřednostňovali v prvních třech čtvrtletích letošního roku spotřebitelské úvěry před spotřebitelským leasingem. Ten přesto zaznamenal výrazný nárůst. Členové ČLFA poskytli prostřednictvím spotřebitelských úvěrů 25,56 miliardy korun (meziroční nárůst o 1,4 %) a pomocí spotřebitelského leasingu 1,43 miliardy korun (meziroční růst o 27,9 %).

Celkový objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl v  letošních prvních třech kvartálech rozložen mezi revolvingové úvěry (9,26 miliardy korun), osobní půjčky (8,26 miliardy korun) a financování v místě prodeje – tzv. splátkový prodej (8,04 miliardy korun). Měřeno počtem smluv: na revolvingové úvěry bylo uzavřeno 136 087 nových smluv, na osobní půjčky 236 639 a na splátkový prodej 289 427.

Domácnosti si v prvních devíti měsících letošního roku půjčovaly na ojeté vozy častěji než na auta nová. Rozdíl mezi počtem obchodů uzavřených na financování nových a ojetých osobních vozidel se však od konce recese neustále zmenšuje. Ve třech letošních čtvrtletích počet smluv na nové vozy meziročně stoupl, zatímco počet kontraktů na ojetá auta se snížil.

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?