Hlavní navigace

Regionální propagace digitalizace průmyslu bude zahájena v Plzni

18. 1. 2017

Sdílet

Sdružení CzechInno zahajuje první akcí v Plzni dne 24. 1. 2017 sérii regionálních akcí k tématu Průmyslu 4.0 a praktických důsledků kybernetické revoluce pod názvem „Kyberneticka revoluce.cz – Průmysl 4.0 v praxi“. Každá z akcí bude zahrnovat dopolední teoretickou část s přednáškami a diskuzními panely k těmto tématům, expoziční část s praktickými ukázkami všech představených témat, po nichž bude odpoledne následovat fakultativní návštěva v provozu některého z regionálních technologických leaderů s praktickou ukázkou fungování prvků Průmyslu 4.0 v podnikové praxi.

 

Po úspěšném Smart Business Festivalu 2016, jehož druhý den byl zasvěcen tématu Průmyslu 4.0, se sdružení CzechInno vydává se svým záměrem popularizovat téma Průmyslu 4.0 a navodit ve firmách atomosféru příznivou jeho hladké implementaci, do regionů ČR. V prvním pololetí roku 2017 tak chce v šesti krajských městech a konkrétně v jejich regionálních vědecko-technických parcích, představit, co to vlastně Průmysl 4.0 znamená či může znamenat pro běžnou českou firmu a na jaké nejdůležitější změny v oblasti technologického rozvoje, práce s firemními zaměstnanci či v oblasti právních a společenských změn je třeba se připravit.

Série regionálních akcí Kyberneticka revoluce.cz bude zahájena dne 24. 1. 2016 v Plzni, následovat budou akce v dalších pěti krajských městech. Všechny z nich představí ve své přednáškové části v celkem sedmi blocích jak úvod do tématu, popis všech jeho konotací a praktické nástroje pro evaluaci digitální zralosti firem, dále fenomény jako je robotika, kybernetika, internet věcí, inteligentní senzorika, rozšířená realita ve firemních provozech či umělá inteligence se schopností samoučení, nové dotační tituly, investiční schémata i možnosti kofinancování prostřednictvím finančních nástrojů, tipy na získání lidských zdrojů potřebných pro rozvíjející se digitalizaci firemního provozu, nové možnosti spolupráce v oblasti distribuce výrobků a organizace navazujících služeb a právní a celospolečenské aspekty všech prezentovaných novinek.

 

V expoziční části akcí se představí technologické novinky jako virtuální realita, 3D tisk, inteligentní robotické systémy nebo zařízení fungující na bázi vzájemné komunikace internetem či intranetem propojených zařízení. Účastníci si také budou moci otestovat prostřednictvím online hodnotícího modelu digitální zralost své firmy.

 

Termíny a lokace připravovaných akcí:
• Plzeň 24.1. 2017
• Hradec Králové 21. 2. 2017
• České Budějovice 30. 3. 2017
• Olomouc 6. 4. 2017
• Brno 26. 4. 2017
• Ostrava 17. 5. 2017.

Zdroj: www.czechinno.cz

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?