Hlavní navigace

Zahraniční obchod jede!

9. 3. 2012

Sdílet

Jak vyplývá z výše uvedených údajů, trend rychlejšího růstu exportu nad růstem importu tak pokračuje. Opět se potvrzuje konkurenceschopnost našich vývozců na zahraničních, zejména unijních trzích a klíčová role našeho průmyslu. Meziročně se v běžných cenách vývoz zvýšil o 11 % a dovoz o 6,3 %, ve srovnání s prosincem loňského roku se po sezónním očištění zvýšil export o 1,8 % a dovoz o 0,2 %.

 

Příkladné Německo, ale i Irsko či Nizozemsko

Je vysoce pravděpodobné, že čistý export zůstane minimálně v prvním čtvrtletí tohoto roku hlavní složkou pozitivně působící na vývoj HDP. Na druhé straně kromě určitých náznaků stabilizace či kladných indikátorů důvěry je třeba vzít v úvahu data o vývoji HDP v Evropské unii a eurozóně v posledním čtvrtletí minulého roku (-0,3 % mezičtvrtletní reálný pokles) a informace o lednovém poklesu zahraničních zakázek v Německu, která nás upozorňují na nutnost určité opatrnosti. Navíc v eurozóně přetrvávají značná rizika směrem dolů. Případný výraznější propad zahraniční poptávky by se mohl negativně a v řádu několika měsíců projevit na české ekonomice. 

Vysokých hodnot dosahují i celkové výsledky zahraničního obchodu EU 27, které táhnou zejména výrazně nadprůměrné přebytky Německa, dále například Irska či Nizozemska.

 

Výkony Polska a Slovenska povzbuzují

K rekordním hodnotám přispěla dobrá dynamika proexportně orientovaných společností, většinou se zahraniční účastí, stále pozitivní ekonomicky vývoj Slovenska a Polska, stále kladné hodnoty růstu HDP Německa a zejména dobré výsledky automobilového průmyslu. Zahraniční zakázky v prosinci opět rostly meziročně tempem kolem 10 %. Otázkou zůstává dlouhodobá udržitelnost takto pozitivního trendu rozdílu tempa exportu a importu.

Struktura příspěvků byla podobná struktuře z minulého měsíce, kde primární pozice zůstává strojům a dopravním zařízením, zejména vývozu silničních vozidel. Zvýšil se také vývoz výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení. Na straně dovozu pokračovalo prohlubování deficitu obchodu s minerálními palivy a cena pohonných hmot tak dále zvyšovala producentům náklady, které se obtížně v dobách snížené celkové poptávky promítají do konečných cen.

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?