Hlavní navigace

Jana PytelkováSvobodová

Seznam článků autora

Článek Téma Datum vydání Počet názorů
Nejvyšší správní soud: zpřísnění důkazního břemene týkajícího se správnosti převodních cen pro příjemce investičních pobídek Legislatia 8. 11. 2014 -
Účtovat či neúčtovat o nepřidělených emisních povolenkách na rok 2013? Finanční služby 24. 2. 2014 -
Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu k problematice solárního odvodu Legislatia 6. 12. 2013 -
Stanovisko Soudního dvora EU k bezplatnosti přidělovaných emisních povolenek Legislatia 10. 11. 2013 -
Rozsudek Nejvyššího správního soudu: Absolutně neplatný právní úkon může mít daňověprávní účinky Legislatia 28. 10. 2013 -
Rozsudek Nejvyššího správního soudu k daňové uznatelnosti finančních nákladů vynaložených v rámci akviziční struktury Legislatia 24. 9. 2013 -
Správní soudy posuzují uznatelnost nákladů na financování v případě akvizice Legislatia 21. 8. 2013 -
Nejvyšší správní soud: Provádění oprav v rámci rozsáhlejší investiční akce Legislatia 15. 7. 2013 -
Použití metody srovnatelné nezávislé ceny v judikatuře Nejvyššího správního soudu Legislatia 29. 3. 2013 -
NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku ohledně mezinárodního pronájmu pracovní síly Legislatia 12. 2. 2013 -
Možnosti obrany proti zdlouhavému prověřování nadměrných odpočtů dle aktuální judikatury Legislatia 11. 1. 2013 -
Ústavní soud: smluvní cenu lze navýšit pouze tehdy, je-li tato možnost výslovně sjednána Legislatia 28. 12. 2012 -
Dohadnou položkou na mzdové bonusy se opět zabýval Nejvyšší správní soud Legislatia 23. 8. 2012 -
Ústavní soud potvrdil legitimitu odvodů z fotovoltaické elektřiny Legislatia 19. 6. 2012 -
Nejvyšší správní soud k přípustnosti retroaktivity v daních Legislatia 9. 5. 2012 -
Vyjádření Nejvyššího správního soudu k ekonomické podstatě v daňovém řízení Legislatia 6. 3. 2012 -
Nejvyšší správní soud k daňové uznatelnosti dohadné položky na roční bonusy zaměstnanců Legislatia 12. 5. 2011 -
Jsou namátkové kontroly finančních úřadů zákonné? Legislatia 19. 1. 2011 -
Návrh novely zákona o daních z příjmů: stanovisko Ministerstva financí Legislatia 18. 11. 2010 -
NSS: zatřídění technologií pevně spojených s budovou Legislatia 27. 10. 2010 -