Hlavní navigace

Afrika je rostoucí příležitostí pro české exportéry

17. 2. 2014

Sdílet

 Autor: © svetlanamiku - Fotolia.com
Po dlouhém období, kdy byla Afrika považována za ztracený kontinent, začíná díky svému růstu nabízet zajímavé obchodní příležitosti pro zahraniční firmy. Právě obchodování s Afrikou bylo hlavním bodem programu semináře, který pro české exportéry zorganizovala HSBC Bank plc – pobočka Praha a její odborní partneři. Byl to poslední ze tří seminářů v rámci 5. ročníku projektu HSBC GRANT. Cílem semináře bylo sdílet znalosti o jednom s nejslibnějších teritorií pro české exportéry, kterým byla po Latinské Americe a Rusku také Afrika.

„Předpověď silného ekonomického růstu během příštích pěti let, který přinese také růst příjmů a spotřeby, bude představovat zvýšení podílu populace s nižším středním příjmem. Příznivé demografické a strukturální změny, které přinesou rozvoj afrických ekonomik, stejně jako jejich přechod od základního zemědělství k aktivitám s větší produktivitou, představují pro české firmy velkou příležitost, které by měly využít. Mezi hlavní oblasti s velkým potenciálem patří energetika a infrastruktura, které budou klíčové pro další rozvoj v tomto regionu,“ uvedl Michael Hordley, generální ředitel HSBC Bank plc – pobočka Praha. 

„K úspěchu na tomto trhu potřebují české firmy podporu zkušených expertů, kteří Afriku dobře znají. Proto jsme pozvali odborníky z HSBC, aby jim společně s našimi partnery poskytli informace, jak v tomto teritoriu uspět,“ dodává Hordley.

 

Výhled je také optimistický

„Během poslední dekády prošla Afrika výrazným růstem. I přes globální ekonomickou situaci, od roku 2000 vzrostla africká ekonomika více než trojnásobně. Výhled na další období je také optimistický. Klíčovou roli dalšího rozvoje budou hrát v budoucnu zahraniční přímé investice – nejen jako zdroj kapitálu, ale především jako katalyzátor vzniku nových pracovních míst, rozvoje dovedností a znalostí, transferu technologií a dlouhodobě i diverzifikace a transformace afrických ekonomik,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství EY ve střední a jihovýchodní Evropě.

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?