Hlavní navigace

Automatizace může pomoci zdvojnásobit potenciál české ekonomiky

15. 10. 2018

Sdílet

 Autor: paixabay.com
Strojové učení, umělá inteligence, robotika a další technologie ovlivní také samotný trh práce; zvýšenému riziku automatizace je totiž vystavena více než polovina zaměstnanců.

Podle technologických možností a struktury české ekonomiky by se automatizace mohla v Česku týkat až 51 % pracovních pozic. Díky zvýšené produktivitě by se pak potenciál české ekonomiky do roku 2033 zvýšil o 78 %, což je více než dvojnásobek růstu bez využití robotizace. Tato zjištění vyplývají ze studie Deloitte Automatizace práce v ČR.

 

Jak se na změny připravit? Velmi důležitou roli sehraje flexibilita pracovních sil a ochota k rekvalifikaci, přitom bude platit, že čím častěji je pracovník nucen vyhodnocovat a řešit nové problémy, tím méně je jeho pozice náchylná k automatizaci.

 

Co na to CFO?

 

Z automatizace a robotizace budou nejvíce těžit zemědělství, stavební sektor a zpracovatelský průmysl. Naopak nejméně nejspíše ovlivní oblast vzdělávání. Důležitost automatizace a robotizace v české ekonomice přitom dokazují výsledky průzkumu Deloitte mezi finančními řediteli v Česku. První a třetí místo na otázku, které trendy ovlivní jejich společnost nejvíce, obsadily odpovědi automatizace tvorby a zpracování dokumentů (76 %) a robotika a RPA, tedy softwarová robotická automatizace procesů (51 %). „RPA software lze implementovat napříč různými odvětvími pro prakticky jakékoli práce v back office a rutinní úkoly. Proces zavádění RPA v České republice je ve srovnání se západní Evropou jedinečný. Historie země má relativně výrazný vliv na to, jak rychle se technologické změny zavádějí. Kladný vztah k technologiím a inovacím je v České republice významnou konkurenční výhodou,“ dodává Milan Kulhánek, partner a vedoucí týmu robotizace Deloitte.

 

Robotizací se zabývala i loňská globální studie Deloitte „Roboti jsou připraveni. A vy?“. V ní 53 % respondentů odpovědělo, že svou „cestu“ k RPA již zahájilo. Odhaduje se přitom, že dalších 19 % tak učiní do dvou let. 86 % respondentů zaznamenalo zvýšení produktivity a jen 3 % snížily počet zaměstnanců v digitálním odvětví. Z již zmiňovaného průzkumu mezi českými finančními řediteli pak vyplynulo, že proces implementace RPA zahájilo nebo v něm je pokročilých 21 % respondentů. V procesu plánování či příprav je pak dalších 44 %.

 

Robotizace a pracovní síla

 

Podle analýzy by neměla automatizace v krátkodobém horizontu výrazně zvýšit nezaměstnanost za předpokladu, že budou pracovní trhy dostatečně flexibilní a zaměstnanci se budou chtít přizpůsobit. Předpokladem tedy budou mobilita pracovní síly, flexibilita pracovních trhů a schopnost a ochota lidí učit se stále novým znalostem a dovednostem. Pokud tyto tři podmínky budou splněny, s velkou pravděpodobností se technologické nezaměstnanosti vyhneme a budeme těžit z růstu produktivity, který nám přinese. V dlouhodobém horizontu budou zaniklá pracovní místa kompenzována vznikem nových míst, ať už v nových technologických oborech, nebo ve zbytku ekonomiky jako důsledek rostoucí produktivity, příjmů a poptávky.

 

soutez_casestudy

„Z mikroekonomických dat kromě důležitosti technické odbornosti vyplývá zároveň potřeba měkkých dovedností a schopností řešit problémy. Vzdělávací systém by to měl reflektovat a studentům společně s odborností v oblasti informačních technologií poskytnout interdisciplinární přístup a schopnost řešit problémy,“ říká David Marek, hlavní ekonom Deloitte a autor studie.

 

Byl pro vás článek přínosný?