Hlavní navigace

Bělorusko na křižovatce mezi Východem a Západem

26. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © Valerijs Novickis - Fotolia.com
Úspěch exportu do světa závisí na přesných regionálních on-line informacích, jejich okamžité odborné interpretaci a správné prognóze dalšího vývoje.

Dostat se k datům o teritoriu, kam zamýšlí dodat zboží, nepředstavuje dnes pro vývozce žádný problém. Statistické údaje o podmínkách, zvyklostech a eventuálně i právním rámci zvolené země lze najít na mnohých webových stránkách.

Hektická současnost si žádá, aby měl globální vývozce k dispozici nejen výše zmíněné obecné informace, ale pro úspěšný a zejména bezeztrátový obchod je třeba v dané zemi neustále sledovat aktuální skutečnosti a události. Klíčová je ovšem jejich dynamická interpretace, která zohledňuje a předvídá možné změny v obchodních podmínkách. A to už může představovat oříšek.

 

Bělorusko na vlásku... 

Jako příklad lze uvést včasnou indikaci fatálních problémů v jisté zemi, z čehož  brzy vyplynuly restrikce ve financování, pojišťování atd… Dne 20. dubna 2011 totiž úvěrová pojišťovna KUPEG informovala – s předstihem před mediálně šířenými informacemi – o fatálních problémech Běloruska. Bylo deklarováno, že – vzhledem ke změně úrovně rizika v Bělorusku – omezuje skupina Ducroire/Delcredere, a tedy i KUPEG, krytí rizika za odběrateli v této zemi. Toto omezení krytí nebylo motivováno primárně platební morálkou odběratelů, ale vyšlo z posouzení celkové politické a makroekonomické situace Běloruska, která se zásadně promítla do fungování komerčního sektoru. Stejně tak posléze přišel KUPEG (opět v předstihu) s informací o zlepšení podmínek, a tudíž o uvolnění omezení krytí.

V loňském roce tak zařadil KUPEG Bělorusko do nejrizikovější kategorie zemí, protože došlo k rychlému zhoršení vnější likvidity země, které vyústilo v méně než patnáctidenní pokrytí importních potřeb. Toto vyčerpání devizových rezerv bylo důsledkem hluboké krize platební bilance kvůli energetickému šoku, který přišel zvenčí – cena dováženého ruského plynu vzrostla totiž od roku 2006 téměř čtyřnásobně – a extrémní politiky podporující poptávku. Celou situaci nakonec zachránilo Rusko. Poskytlo totiž Bělorusku potřebné finanční prostředky a výrazně snížilo cenu za dovoz plynu. Nebylo to však zadarmo – běloruská vláda musela odsouhlasit prodej zbývajícího padesátiprocentního podílu ve společnosti Beltransgaz (běloruském provozovateli plynovodu) ruskému státnímu podniku Gazprom, který již v roce 2006 koupil prvních 50 %.

Tyto transakce znamenaly, že Bělorusko obnovilo své vyčerpané rezervy v zahraničních měnách. Vývoj rezerv byl poté pozitivní a nyní pokrývají rezervy zhruba 45 dnů importních potřeb. To odráží vyplacení prostředků v listopadu loňského roku a levnější dovozy zemního plynu do této země od 1. ledna 2012. Protože došlo k výraznému zlevnění dovážených energií a současně ke stabilizaci importního krytí, lze dovozovat, že daná situace po určitou dobu potrvá. 

 

Autor je předseda představenstva a generální ředitel společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna, a. s.

 

FIN24

Další obdobné informace je možné najít na www.kupeg.cz. Lze si rovněž domluvit individuální poradenství na míru na tel. +420 261 097 575 nebo na e-mailu info@kupeg.cz

 

Byl pro vás článek přínosný?