Hlavní navigace

Bez pojištění odpovědnosti se ze sjezdovky nepouštějte

Sdílet

Pojištění odpovědnosti by mělo patřit k výbavě každého lyžaře a snowboardisty, který vyráží na zimní dovolenou do zahraničí. Běžnou srážkou na sjezdovce můžete způsobit škodu ve výši několika milionů korun. Pokud toto pojištění podceníte, můžete se vrátit z dovolené s doživotním dluhem.

Při sjednání dbejte na dostatečný limit pojistného plnění: Pojištění odpovědnosti za škodu kryje náklady na škody, které neúmyslně způsobíme jiným na zdraví nebo na majetku. Při cestě za zimními sporty je důležité sjednat pojištění odpovědnosti s dostatečným limitem pro pojistné plnění. Pro škodu na majetku postačí limit pojistného plnění 500 tis. Kč. Pro škodu na zdraví by se však měl pohybovat minimálně mezi 2 až 3 mil. Kč, obzvláště v tak rizikovém terénu, jakým jsou hory.

„Výše škody se posuzuje nikoli podle právních předpisů ČR, ale podle právních předpisů země, ve které ke škodě došlo,“ uvádí Marcela Kotyrová, manažerka komunikace a vzdělávání České asociace pojišťoven (ČAP). Náhradu vzniklých nákladů bude požadovat zdravotnické zařízení za ošetření poškozeného, hospitalizaci, provedené lékařské zákroky a léky. Zároveň budou nárokovány náklady na převoz ambulancí, případně bolestné a ušlý zisk poraněného. „V některých zemích je součástí nároku z odpovědnosti za škodu i tzv. nemajetková neboli morální újma, která se podle schopností právního zastoupení poškozeného může vyšplhat do astronomických výšek,“ doplňuje Marcela Kotyrová.

 

Předejděte kolizi na sjezdovce 

Vzniku nehody na sjezdovce lze předejít dodržováním pravidel FIS (Mezinárodní lyžařská federace), která nastavují všeobecně platný rámec chování při lyžování nebo snowboardingu. Důležité jsou zejména body týkající se rychlosti a stylu jízdy nebo bezpečnosti při předjíždění. „Je třeba si uvědomit, že na sjezdovce neplatí stejná pravidla jako na silnicích. Desatero pravidel FIS sice není závazná právní norma, ale při šetření příčin a zavinění nehody hrají zásadní roli,“ upozorňuje Kotyrová.

 

Jak se postupovat, dojde-li ke škodě? 

* Neodjíždějte od nehody, konzultujte vzniklou situaci s asistenční službou pojišťovny.

* Řádně zdokumentujte všechny okolnosti nehody, případně zkontrolujte, zda jsou všechny skutečnosti nehody zdokumentovány pravdivě (svědecké výpovědi, foto, video, nákres situace). Pokud popisu v cizím jazyce nerozumíte, nepodepisujte jej a doplňte svou verzi výpovědi v českém jazyce. 

* V případě rozporů (necítíte se vinen, odmítáte spoluvinu) vždy trvejte na nahlášení nehody policii.

* Pokud zraněnému poskytují pomoc jen známí nebo rodina, zůstaňte s ním a trvejte na nahlášení nehody policii.

* Než se rozhodnete svoji odpovědnost za škodu uznat, konzultujte situaci s vlastní asistenční službou. Informujte poškozeného a policii o vašem pojištění a předejte jim kontakt na vaši asistenční službu. Stejné údaje požadujte i vy, pokud jste poškozený a zdravotní stav vám jednání umožňuje.

* Pokud se musíte od nehody vzdálit, nahlaste ji sami na nejbližší stanici policie.

* Mějte na paměti, že způsobení zranění druhé osobě může být klasifikováno jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti a může být proti vám zahájeno trestní stíhání. Pokud se tak stane a máte sjednáno i pojištění právní ochrany, požádejte asistenční službu o zajištění právní pomoci na místě.

 

Ne vždy lze s určitostí průběh kolize definovat a určit viníka, který ponese odpovědnost za škodu, případně kdo je trestně odpovědný. „V případě neznalosti základních pravidel a postupů může dojít na sjezdovce ke zneužití českého lyžaře a k neoprávněným nárokům za škodu a jejím následkům, ke kterým ve skutečnosti ani nedošlo,“ říká Marcela Kotyrová

Pokud cestujete do zahraničí se standardním pojištěním odpovědnosti v občanském životě, které máte sjednané v rámci pojištění domácnosti nebo připojené k platební kartě, prověřte limity i územní platnost smlouvy. Nebývá totiž výjimkou, že pojištění platí jen pro Českou republiku nebo že limity pojistného plnění u takovýchto pojistek nejsou dostatečné. Zkontrolujte rovněž, zda se toto pojištění odpovědnosti vztahuje také na rodinné příslušníky, i to, zdali nejsou v tomto případě zimní sporty ve výluce. 

 

Příklad – pojištění léčebných výloh a odpovědnosti 

Pan Jindřich (46 let) sjížděl po levém okraji rakouské sjezdovky směrem do údolí. Na úrovni spojení s další sjezdovkou se chtěl vyhnout možné srážce s lyžařem, který touto sjezdovkou přijížděl zleva a křížil mu dráhu, proto zahnul do protisměru navazující sjezdovky. Tam se čelně srazil s dalším lyžařem. Oba utrpěli zranění.  

U lyžaře, se kterým se pan Jindřich srazil, došlo k zlomeninám záprstních kostí levé ruky s nutnou okamžitou operací, zlomenině vřetenní kosti pravé ruky, ke zranění obličeje a hrudníku. Obě zlomeniny rukou byly fixovány sádrou s doplňkovými dlahami na  4 týdny, následně si zranění vyžádalo 3 týdny intenzivní pohybové rehabilitace a poté další operaci levé ruky.

Znalecký posudek provedený v následujícím roce stanovil u cizího lyžaře trvalé následky ve formě omezení hybnosti pravého zápěstí, zeslabení předloktí s následnou lehkou svalovou atrofií celé paže; omezená hybnost ukazováčku a prostředníčku levé ruky, potíže při sevření pěsti a uchopení do špiček prstů. V ohodnocení bolestného a trvalých následků byly zohledněny i předchozí potíže s artrózou a starým zraněním ruky (amputace posledních článků dvou prstů pravé ruky). Celkový stupeň „invalidity“ stanoven na 10 %.

Z popisu nehody vyplývá, že na vzniku kolizní situace se podílel neznámý lyžař. Nicméně bezprostřední příčinou nehody byla nesprávná reakce pana Jindřicha, které mohl předejít, kdyby měl rychlost jízdy pod kontrolou a zvolil svou dráhu tak, aby neohrozil volný pohyb lyžařů před sebou (pravidlo FIS č. 2-3).

Poškozenému lyžaři bylo z pojištění odpovědnosti za škodu pana Jindřicha vyplaceno pojistné plnění ve výši 444 944 Kč za náklady léčení a za trvalé následky. Náklady na ošetření zranění pana Jindřicha byly kryty z jeho pojištění léčebných výloh a představovaly částku 10 230 Kč.

 

Další příklady výše škod na zdraví:

 

Itálie                zranění lyžaře na sjezdovce, operace kolenních vazů 1250 tis. Kč

Itálie                zranění lyžaře na sjezdovce, výměna kolenního kloubu 3500 tis. Kč

Rakousko       zranění lyžaře na sjezdovce, běžné pohmožděniny + pracovní neschopnost a ušlý výdělek 420 tis. Kč

 

Příklady nákladů na škody na majetku: 

Itálie                 poškození fotoaparátu třetí osobě 28 tis. Kč

Rakousko        poškození koberce v hotelu 35 tis. Kč

Francie             rozbití skleněných výplní u dveří 15 tis. Kč

 

 

Zdroj: České asociace pojišťoven

 

Foto: © dell - Fotolia.com

 

 

 

 

 

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku