Hlavní navigace

Controlling je na vzestupu

30. 11. 2010

Sdílet

„Controlling se prosazuje nejen v oblasti krátkodobých cílů, ale stále více v oblasti strategické, včetně monitorování a vyhodnocování jednotlivých kroků implementace revidované strategie,“ říká v rozhovoru František Kulovaný, ředitel controllingu společnosti BAEST.

Ovlivnila současná hospodářská situace pohled na controlling a jeho úlohu respektive význam u vás ve firmě? 

Controlling a jeho postavení v naší společnosti získává dlouhodobě na významu. Hospodářská situace výrazně akcelerovala jeho širší a detailnější uplatnění v klíčových procesech, které zásadním způsobem ovlivňují ekonomickou a zejména finanční situaci podniku. Realitou se stal požadavek managementu na mnohem detailnější, strukturované, jednoduché a vizualizované výstupy definující proběhlé, probíhající, ale zejména výhledové aktivity společnosti. Controlling se prosazuje nejen v oblasti krátkodobých cílů jako je oblast nákladů/výdajů či výnosů/příjmů, ale zejména stále více do oblasti strategické, včetně monitorování a vyhodnocování jednotlivých kroků implementace revidované strategie.

 

František KulovanýCo v současné době nedá finančním ředitelům respektive controllerům nejvíce spát? 

Controlling je synonymum pro neustálé hledání lepšího řešení, vytčení kvantifikovatelných cílů a cest k naplnění strategie. Vedle v současné době velmi aktuálních otázek řízení cash-flow, snižování nákladů a optimalizace firemních procesů probíhá neustálé zdokonalování vnitřního reportingového systému firmy. Jedná se zejména o všeobecně uplatnitelné zásady pro efektivnější řízení jako například stručné, jasné a výstižné, graficky zpracované výstupy včetně návrhů opatření ve formátu A4, omezení rutinních činností při sběru dat a jejich čištění směrem k získání většího časového prostoru k analýze, syntéze a hlavně návrhu opatření. V neposlední řadě v případě našeho podniku jsou některé aktuální činnosti controllingu směřovány k přípravě na přechod na nový celopodnikový informační systém, včetně hlubší integrace se stávajícími oborovými řešeními IS/ICT.

 

Promítla se náročnost doby také do výběru používaných manažerských a controllingových nástrojů a jak? 

Z hlediska metodiky se jedná o zdokonalení již v současné době používaných nástrojů. Z hlediska softwarové podpory je pro detailní analýzu stále nejvhodnějším nástrojem MS Excel včetně kontingenčních tabulek a dalších integrovaných matematicko-statistických nástrojů. Vstupní data jsou generována stávajícím systémem ERP. Jak již bylo zmíněno, bude v naší společnosti probíhat přechod na nový informační systém, od něhož očekáváme vyšší integraci a podporu klíčových podnikových procesů a současně i efektivnější získávání kvalitních a komplexnějších vstupních dat pro jejich řízení. Vzhledem k tomu, že se podnikatelské prostředí neustále vyvíjí, je i rozvoj podnikového controllingu a uplatnění různých nástrojů a metod ke zvýšení efektivity a efektivnosti stále v pohybu. 

 

Ing. František Kulovaný, jr. MBA vystudoval VŠE v Praze, obor mezinárodní obchod. Dále studoval Prague International Business School a také Středomořský Institut pro Produktivitu (MIP). Od r. 1996 začal pracovat ve společnosti BAEST jako asistent generálního ředitele, od r. 2001 se stal ředitelem controllingu a od r. 2002 zastává také souběžně funkci jednatele a ředitele společnosti BEST, s.r.o. Je členem vědecké rady VŠE, členem výboru České manažerské asociace, dále zastává funkci výkonného ředitele Stratég Klubu. Od roku 2005 je projektovým manažerem firemních projektů v oblasti lidských zdrojů a investičních rozvojových projektů. Firma BAEST získala ocenění exportér roku 2000, 2001, 2003 a 2005, dále Firma kraje 2005. Získal ocenění v soutěži Manažer roku 2005 a Manažer odvětví 2005.

soutez_casestudy

 

Zdroj: Česká asociace pro finanční řízení a Wolters Kluwer ČR

Byl pro vás článek přínosný?