Hlavní navigace

Ceny v průmyslu a zahraničním obchodě: slabá koruna šokuje

17. 1. 2014

Sdílet

 Autor: © electriceye - Fotolia.com
Evidentní vliv oslabeného kurzu koruny na ceny průmyslových výrobců nemá jen zdražení dovozů, ale i „euroizace“ tuzemských obchodů, která je v některých odvětvích velmi výrazná: tři pětiny kontraktů mezi tuzemskými dodavateli dílů a automobilkami je uskutečňováno v eurech, v hutnictví pak více než pětina.

Umělé oslabení koruny zdražilo v prosinci významně ceny v průmyslu. Plnou silou udeřilo již v listopadu na ceny dovozu a vývozu – jejich meziměsíční růst byl nejprudší za posledních šestnáct let, tj. od počátku časové řady těchto dat zveřejňovaných ČSÚ.

 

Drahomíra Dubská Ceny, za něž prodávají své zboží průmyslové firmy v České republice, stouply už v listopadu proti své říjnu nejvíce ze všech zemí EU. V prosinci se jejich listopadový meziměsíční přírůstek o 0,8 % zopakoval. Trend cen průmyslových výrobců v EU je přitom deflační, kromě ČR se tyto ceny zvýšily  meziměsíčně jen ve čtyřech zemích unie (vesměs podstatně nižším tempem) a meziročně pak v šesti zemích EU.

 

Růst cen v průmyslu diferencovaný 

Průmysloví výrobci prodávali dráže proti prosinci 2012 o 1,7 %, zatímco v listopadu rovněž v meziročním srovnání o 0,7 %. Růst cen tedy akceleroval, za mohutného přispění jejich vývoje v odvětví dopravních prostředků (+5,1 % v prosinci po +3,7 % v listopadu, když roční míra inflace činila za celý loňský rok pouhých +1,5 %). „Vliv změny kurzu však není patrný u cen výrobců skupiny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku, kde byl velmi mírný meziroční přírůstek obstarán hlavně růstem cen mléčných výrobků,“ řekl Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen Českého statistického úřadu (ČSÚ). Naopak na ceny produkovaných kovů a kovodělných výrobků (+1,1 % meziročně) oslabená koruna podle jeho vyjádření působila a nebýt kurzového vlivu, zaznamenalo by toto odvětví meziroční pokles cen.

 

„Euroizace“ zdražila zejména dodávané autodíly 

Evidentní vliv oslabeného kurzu koruny na ceny průmyslových výrobců nemá jen zdražení dovozů, ale i „euroizace“ tuzemských obchodů, která je v některých odvětvích velmi výrazná: tři pětiny kontraktů mezi tuzemskými dodavateli dílů a automobilkami je uskutečňováno v eurech, v hutnictví pak více než pětina. I toto je vysvětlení vysokého meziměsíčního i meziročního růstu cen výrobců uvedených odvětví. V automobilovém průmyslu samotné ceny aut v prosinci proti stejnému měsíci roku 2012 poklesly, takže uvedené výrazné zvýšení  cen výrobců v tomto odvětví  bylo způsobeno právě silným růstem cen dílů a  autopříslušenství (+6,9 %).    

 

Ceny výš jen v průmyslu 

Umělé oslabení koruny zvýšilo však jen ceny v průmyslu. Ceny výrobců v zemědělství, stavebnictví a tržbách tento krok prakticky neovlivnil – v listopadu i v prosinci byl meziroční pokles cen ve stavebnictví i v tržních službách zhruba na úrovni jejich míry inflace za celý rok 2013, ceny v zemědělství pak byly také v deflačním pásmu přesto, že míra inflace za celý rok 2013 dosáhla v zemědělství +4,5 %. Ceny zemědělských výrobců jsou však výrazně cyklické, v loňském prvním čtvrtletí stouply meziročně o více než 14 %, ve druhém činil jejich růst přes 9 %. Příčinou je volatilita cen rostlinných produktů.

 

Extrémní meziměsíční zvýšení cen vývozu...  

Oslabení kurzu se projevilo podle aktuálně zveřejněných listopadových dat o cenách vývozu z České republiky jejich extrémním meziměsíčním přírůstkem, který nebyl dosud v časové řadě počínající rokem 1998 zaznamenán. Ceny exportérů stouply proti listopadu o 4 %, přičemž nebýt kurzového vlivu, bylo by jejich zvýšení podstatně skromnější (+0,3 %). Na exportní ceny strojů a dopravních prostředků – představující 55 % celkového exportu z ČR – byl kurzový dopad zcela jednoznačný. Proti říjnu stouply o 2,1 %, ale kdyby koruna neoslabila, pouze by stagnovaly.

 

... i dovozu 

Velký vliv měl kurzový pohyb také na ceny dovozu do ČR – importéři museli za dovážené zboží zaplatit o 3,6 % víc než v říjnu, ale kdyby koruna takto masivně neoslabila, nakoupili by o 0,2 % levněji. Podobně jako u exportu stouply proti říjnu nejvíce ceny dovážených strojů a dopravních prostředků (+1,7 %), zatímco při eliminaci kurzového vlivu by pouze stagnovaly. Dovážené stroje a dopravní prostředky participují na celkových importech do ČR necelou polovinou.

 

Směnné relace pomohou zahraničnímu obchodu i nominálnímu HDP 

Vztah dovozních a vývozních cen byl v listopadu pozitivní, což však nebylo jen zásluhou pohybu kurzu – směnné relace by byly příznivé i bez jeho vlivu (v takovém případě by sice vývozní ceny meziročně klesly o 1,1 %, ale pokles dovozních cen by byl ještě hlubší, tj. -2,7 %). Cenový vývoj tak v úhrnu vylepšil listopadový výsledek zahraničního obchodu České republiky, stejně jako tomu bylo po celý loňský rok. Znamená to, že ceny v zahraničním obchodě přispívaly pozitivně k výsledku české ekonomiky, posuzujeme-li ho podle přírůstku nominálního HDP. Platí to zřejmě i pro loňské poslední čtvrtletí, i když prosincová data o těchto cenách zatím neznáme.   

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?