Hlavní navigace

Česká ekonomika prosperuje, ale český vývoz čekají zásadní výzvy

19. 4. 2016

Sdílet

 Autor: HBSC
Tato slova zazněla z úst ministra Jana Mládka na HSBC Trade Foru.

Zpomalující globální obchod je rizikem pro malou otevřenou ekonomiku, jakou je Česká republika. Avšak zatímco celosvětový export v druhé polovině 2015 zpomalil a růst exportu eurozóny klesl na polovinu, český vývoz zůstává silný. Podle předpovědí HSBC bude vývoz robustní i v následujících letech, s růstem exportu na úrovni 6,6% v roce 2016 a 8% v roce 2017. Očekává se i růst dovozu o 5,3% respektive 8,7% ve zmíněných letech. HSBC Trade Forum je platformou pro diskuzi o finanční podpoře pro vývozní společnosti, kde se setkávají významní zástupci české státní správy a klíčoví exportéři.

 

Konference se odehrála dne 19. dubna 2016 a její průběh zahájil Jan Mládek, ministr obchodu a průmyslu: „Česká ekonomika prosperuje, ale před exportéry se rýsují zásadní výzvy. I proto je třeba uzavírat partnerství podporující náš vývoz jak na západ, tak na východ od Evropské unie. Jsem rád, že jsme díky nedávné návštěvě čínského prezidenta oficiálně přestali předstírat, že Čína neexistuje, tak jak to učinily další západní země. Koneckonců jsme byli jedinou zastávkou čínské obchodní mise v Evropě, což samo o sobě ukazuje, jakou důležitost této návštěvě čínská vláda přidělila. Je pravda, že stále existuje značný deficit mezi dovozem z Číny a naším vývozem, nicméně možná i proto je tato druhá největší ekonomika světa velkou výzvou a příležitostí pro české exportéry“.

 

Po proslovu ministra Mládka následovalo úvodní slovo Michaela Hordleyho, generálního ředitele HSBC bank v České republice: „Kromě Polska rostou pro Českou republiku klíčové exportní trhy pomalejším tempem, průměrně o méně než 2% ročně. Společně se změnami v některých rozvíjejících se trzích tak vzniká prostředí pro exportéry složité. Když se ale podíváme na česká exportní data, zjistíme, že vývoz z Česka pokračuje v růstu. To ukazuje na schopnost přizpůsobit se měnícímu se prostředí a otevřenost spolupráci s partnery ze vzdálenějších a exotičtějších zemí. Aby čeští exportéři dokázali uskutečnit své ambiciózní plány, budou potřebovat pomocnou ruku jak od české vlády, tak od soukromých institucí. Ty mají potřebné vědomosti, zkušenosti a síť kontaktů, které mohou efektivně podpořit české společnosti v jejich expanzi do zahraničí.“

 

Následně se slova ujala Agata Urbanská, hlavní ekonomka HSBC pro střední a východní Evropu, která představila přehled České ekonomiky a regionu: „Tři ekonomiky střední Evropy, Česká republika, Maďarsko a Polsko, zažily za poslední dva roky silný růst. Všechny tři rostly meziročně o více než 3% v období 2014-15, tedy dvojnásobnou rychlostí, než eurozóna (1,3%) a celá EU (1,7%). Pro Českou republiku předpokládáme celkové zpomalení ekonomiky z 4,3% v roce 2015 na 2,1% letos, přestože celkový výhled zůstává optimistický. Očekávané zpomalení reflektuje ostrý propad ve veřejných investicích, i díky zpomalení přílivu financí z EU. Bez tohoto vlivu by HDP České republiky dosáhlo stabilního růstu kolem 3% v celém období 2015-17. Hlavním rizikem pro všechny tři středoevropské země zůstává hrozba globálního zpomalení ekonomiky. Slabší růst by zvláště v eurozóně způsobil propad vývozu a spotřebitelské i obchodní důvěry.

ICTrocenka

 

Konference pokračovala dvěma panelovými diskusemi, které byli věnované vývozu se státní podporou a bez státní podpory. Fórum uzavřel seminář určený řízení kreditního rizika, vedený zástupci HSBC a společnosti White and Case.

Byl pro vás článek přínosný?