Hlavní navigace

Česká ekonomika zpomaluje. Řešením jsou investice do budoucích úspor

Sdílet

 Autor: enovation
Již delší dobu se spekulovalo o možném zpomalování ekonomiky a už teď je jasné, že tyto domněnky byly správné. Nejen světová, ale i česká ekonomika opravdu začala zpomalovat. V případě České republiky je ochabnutí větší, než se očekávalo. Podle analytiků jsou jedním z důvodů omezené kapacity tuzemských výrobců. Nástrojem, jak se na pokles výkonnosti částečně připravit, jsou investice do budoucích úspor.

Management energetických úspor

 

Optimalizace podnikové energetiky a zavedení vhodného systému energetického managementu nabízejí velký potenciál pro dosažení budoucích finančních i časových úspor. Chybí-li totiž správně nastavený koncept energetické politiky v podniku, přinesou nahodilé investice pouze minimální, nebo dokonce nulové úspory, které navíc nejsou posléze dlouhodobě udržitelné. Cesta k dosažení každoročních úspor ve výši až 67 % ze současných nákladů na energii bývá vydlážděna počáteční detailní analýzou dosavadního energetického hospodaření v podniku.

 

„Praxe ukazuje, že energetické, a tím pádem i finanční plýtvání nebývá na první pohled dobře viditelné. Obvykle však dosahuje desítek procent z celkových výdajů za energii, “ uvádí energetický specialista společnosti enovation Daniel Žáček. Výdaje za energii českých podniků tvoří podle velikosti a oboru podnikání 10–33 % celkových provozních nákladů. Mnoho podnikatelů se domnívá, že pro dosažení úspor musí vynaložit velké vstupní investice. Opak je pravdou. „I bez náročných investic lze dosáhnout každoročních úspor až ve stovkách tisíc korun, např. jen změnami chování a motivace zaměstnanců. Nejde ani o dlouhodobý proces, zavedení procesních principů energetického managementu přináší konkrétní finanční úspory již v prvních týdnech,“ dodává Žáček.

 

Pro maximalizaci možných úspor je namístě sledovat nejen prostou spotřebu energie, ale i firemní procesy s tím spojené a až následně vyhodnotit smysluplnost možných úsporných opatření. Kvalitní vstupní analýza existující podnikové energetiky umožní nezávislým energetickým expertům navrhnout a implementovat sadu vhodných neinvestičních i investičních úsporných opatření. Nejvyšších úspor lze zpravidla dosáhnout optimální kombinací investic (např. do zateplení či výměny osvětlení) a zavedením vhodných procesů energetického managementu. „Naši klienti si velmi často uvědomují, že v oblasti jejich podnikové energetiky jsou nutné změny, které by vedly k velkým úsporám, ale kromě svých každodenních úkolů nemají čas se jim věnovat. My se snažíme jim co nejvíce pomoci, komplexně zhodnotit situaci a dodat již konkrétní návrhy změn, které garantují úspory v řádech stovek tisíc až milionů korun ročně,“ říká Jiří Kvíz ze společnosti enovation.

 

enovation

 

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

 

Inovujete? Víte, že si můžete snížit daňový základ dvakrát díky odpočtům na výzkum a vývoj? Daňové odpočty na výzkum a vývoj jsou další možností, jak mohou čeští podnikatelé uspořit, avšak snížit si daň z příjmů pomocí odčitatelné položky na výzkum a vývoj nevyužívají zdaleka všichni, kteří by mohli. Velmi často se zaleknou právě termínu „výzkum a vývoj“ v domnění, že nic takového u nich ve firmě neprobíhá. Po bližším prozkoumání přichází překvapení, že podmínky uplatnění odpočtu splňuje to, co se u nich vždy považovalo za rutinní činnost, které se věnují odnepaměti.

 

Výzkum a vývoj nejsou jen bílé pláště a zkumavky. Spadají sem všechny projekty, které si kladou za cíl vývoj nových nebo podstatně vylepšených produktů či technologií, zdokonalení dosud využívaných výrobních nebo procesních postupů. Na rozdíl od dotací u daňových odpočtů navíc nehrají roli velikost podniku či místo realizace projektu a kritérium míry inovativnosti je oproti dotačním programům více benevolentní. Jak si všiml expert na daňové odpočty ze společnosti enovation Michal Pácal: „Odpočty na výzkum a vývoj lze při splnění ostatních podmínek uplatnit i na projekty, které jsou nové čistě pro vaši společnost.“ Ušetřit je možné 190 000 Kč z každého milionu investovaného do výzkumu a vývoje.


Všechny náklady související s výzkumem a vývojem se uplatní dvakrát. Jednou se projeví jako provozní náklady v účetnictví a díky odpočtu se o ně podruhé sníží základ daně z příjmů za dané účetní období. Úspora se může pohybovat ve stovkách tisíc až milionech korun ročně podle toho, kolik daná firma investuje do vývoje a inovací. Základním předpokladem pak samozřejmě je, aby byl podnik v zisku, a tedy odváděl daň z příjmu, ze které si může odpočet odečíst. Další výhodou této tzv. nepřímé podpory výzkumu a vývoje je skutečnost, že při splnění zákonných podmínek vzniká na uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj právní nárok, tzn., že projekt nepodléhá zdlouhavému schvalování ze strany státních úředníků.

ICTrocenka


Smysl daňových odpočtů na výzkum a vývoj by měl s ohledem na očekávaný úbytek přímých dotací postupně narůstat. „Někteří naši klienti daňové odpočty na výzkum a vývoj nevyužívali mimo jiné proto, že se pro tyto účely musí zpracovat písemný výzkumný projekt před započetím práce. U projektu může následně nastat plno změn, kvůli kterým se odchýlí od původního plánu, a s tím jsou spojeny další komplikace s možnými kontrolami z finančního úřadu. To se však nyní změní. V roce 2019 vstoupí v platnost legislativní změny, které povedou ke zjednodušení, a daňové odpočty budou ještě atraktivnější,“ dodává Jiří Kvíz z enovation.

 

O společnosti enovation

enovationSpolečnost enovation přináší do firem finance z veřejných zdrojů a šetří jim výdaje řízením nákladů. Za více než deset let působení na trhu přinesla klientům především z řad výrobních a nevýrobních, technologických a ICT podniků peníze a úspory na projektech za 21 miliard korun. Díky svému know-how a zkušenostem z úspěšných dotačních projektů se dnes společnost zaměřuje také na služby, jako jsou daňové odpočty na výzkum a vývoj či management energetických úspor. Pomocí těchto služeb šetří klientům nemalé finanční prostředky.

Byl pro vás článek přínosný?