Hlavní navigace

Českému stavebnictví chybí dlouhodobá vize a koncepce

29. 11. 2012

Sdílet

 Autor: © Pavel Losevsky - Fotolia.com
Došlo k dramatickému poklesu zásoby práce ve veřejném sektoru, byla fakticky zmrazena příprava velkých infrastrukturních staveb, není zajištěno financování akcí spolufinancovaných EU a není jasný výhled na další roky. To vše má a bude mít v budoucnu pro odvětví fatální důsledky.

Česká republika postrádá jasnou, dlouhodobou a stabilní vizi a koncepci ve stavebnictví. V důsledku výrazného propadu poptávky ze strany veřejného sektoru je stavebnictví v ČR již čtvrtým rokem v recesi a vykazuje ve srovnání s okolními zeměmi negativní trend. Ke zlepšení současné situace by pomohlo stanovit jasnou investiční politiku vlády a v novém státním rozpočtu počítat s proinvestiční politikou. Ke koordinaci těchto aktivit by přispělo vytvoření jediného ministerstva spojujícího v oblasti investic kompetence ministerstva dopravy, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí. Vyplývá to z nově vypracované studie s názvem Udržitelné stavební investice v České republice, kterou zpracovala společnost Deloitte ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS). 

Cílem studie bylo provést porovnání vývoje veřejných investic, stavu infrastruktury a dalších parametrů ve vybraných evropských zemích a implikovat závěry a doporučení pro Českou republiku s přihlédnutím k ekonomické realitě a především pak kontextu konvergenčního procesu a snižování rozdílu ekonomické úrovně oproti vyspělejším zemím Evropské unie. 

 

Chceme nalézt společný konsensus

„Je třeba říci, že nejen celá stavařská veřejnost je velmi znepokojena současným vývojem. Došlo k opravdu dramatickému poklesu zásoby práce ve veřejném sektoru, byla fakticky zmrazena příprava velkých infrastrukturních staveb, není zajištěno financování akcí spolufinancovaných EU a není jasný výhled na další roky. Toto vše má a bude mít v budoucnu pro odvětví fatální důsledky,“ řekl Václav Matyáš, prezident SPS. 

„Stát si musí uvědomit důležitost stavebnictví i svoji pozici v tomto odvětví. Přístup ze strany státu k investicím by měl být pragmatický s důrazem zejména na koncepčnost a prosazování proticyklické politiky v oblasti veřejných investic,“ uvedl Miroslav Linhart, který je v Deloitte vedoucím skupiny zaměřené na služby podnikům z oblasti stavebnictví. „Je potřeba zajistit kvalifikovanou diskusi hledající cestu k zajištění kvalitnějšího života a trvale udržitelného rozvoje na území České republiky. Chceme nalézt společný konsensus, jak stavět efektivněji z pohledu investora i dodavatele a zároveň pokračovat v důležitých projektech,“ doplnil Václav Matyáš.

 

Nemají finanční sílu...

Současná situace, kdy se nejvíce ze všech segmentů propadly investice do dopravní infrastruktury, vede k zásadnímu problému ve všech segmentech stavebnictví. Firmy ze segmentu dopravní infrastruktury hledají uplatnění v oblasti pozemního stavitelství a velké společnosti soutěží i o zakázky menšího rozsahu. Nejvíce tak na současnou situaci doplácí menší a střední stavební společnosti, které nemohou dlouhodobě ustát cenový tlak v přesyceném konkurenčním prostředí. „Nemají finanční sílu na financování staveb v rámci požadovaných splatností, garancí a dalších podmínek, které jsou schopny splnit velké společnosti, mnohdy i ony na pokraji svých možností. V konečném důsledku tak dojde k výraznému oslabení trhu na úkor malých a středních firem,“ dodal Miloslav Mašek, viceprezident a generální ředitel SPS. 

Objem stavebních prací soustavně klesá od roku 2008, kdy bylo v běžných cenách prosta­věno 547,6 miliard Kč. V období let 2009-2012 je tak odhad kumulovaného propadu stavební výroby 277 miliard Kč, tedy bez započítání vlivu inflace celkově 20 %.

 

Jedeme z kopečka...

Znepokojující je zejména negativní výhled pro následující roky. Ze současných informací nelze počítat s obratem v následujícím roce a stavebnictví tak může zaznamenat v roce 2013 pokles své produkce v porovnání s rokem 2008 až o 24 %.  Hodnota zadaných veřejných zakázek v roce 2010 byla oproti roku 2009 o 71,8 miliard Kč nižší, oproti roku 2008 činí tento rozdíl dokonce 86,1 miliard Kč. V relativním vyjádření klesla celková hodnota zadaných veřejných zakázek v roce 2010 meziročně o 37 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 12,9 % a u zakázek na inženýrské stavby o 46,2 %, v tom u zakázek na stavby dopravní infrastruktury o 75,7 %. V roce 2011 došlo k dalšímu celkovému meziročnímu poklesu o 3,3 %. 

V meziročním srovnání s 1. pololetím 2011 klesla celková hodnota zadaných zakázek v 1. pololetí 2012 o 4,3 %, přičemž hodnota zakázek na pozemní stavby klesla o 5,8 % a hodnota zakázek na inženýrské stavby o 3,4 %. V roce 2012 tak lze očekávat další celkový meziroční pokles mezi 4 až 5 %. 

 

....držte si kloboučky

Nekoncepčnost v oblasti veřejných investic souvisí také s organizačním uspořádáním veřejných investic v rámci veřejné správy. Na rozdíl od jiných zemí nejsou v ČR veřejné investice a odvětví stavebnictví adekvátně organizačně řízeny. Stavebnictví spadá podle kompetenčního zákona pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Nemá na něm však adekvátní zastoupení, které odpovídá jeho významu v ekonomice, nemá ani svého zástupce ve vztahu k EK při unijních jednáních. „Veřejné investice a stavebnictví by mělo být ze strany státní správy organizováno a řízeno na úrovni jako v ostatních členských zemích EU. Bylo by proto vhodné minimálně vytvořit funkci náměstka mistra průmyslu a obchodu pro oblast stavebního průmyslu,“ zdůraznil Václav Matyáš. 

Řešením celé problematiky by podle Deloitte a SPS bylo vytvoření jediného ministerstva spojujícího v oblasti investic kompetence ministerstva dopravy, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí. Tento funkční model existuje např. v Německu a na Slovensku.

Cloud24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?