Hlavní navigace

Čeští podnikatelé se vrhají do zakládání mezinárodních holdingů

25. 5. 2011

Sdílet

Dříve holdingy vznikaly za účelem daňové optimalizace, dnes kvůli ochraně majetku a soukromí.

Nečekané daně, nejasná legislativa, šikanózní insolvenční návrhy nebo nesmyslné exekuce odporující zákonu. I to je realita podnikatelského prostředí v České republice. Na nejistotu politickou, ekonomickou i legislativní podnikatelé reagují zakládáním mezinárodních korporátních struktur. Ty dokážou zabránit nepřátelskému převzetí, zablokování majetku nebo tvrdým dopadům nových zákonů.

 

Mít majetek v řádu desítek milionů svázaný s jedinou firmou... 

České podnikatelské prostředí se mění. Za dvacet let existence volného trhu vznikla vrstva majetných podnikatelů, kteří už nemají za cíl peníze rozmnožovat, ale udržovat a zajistit je před riziky. Tyto změny se odráží také v přístupu k mezinárodním holdingům. „Od roku 2010 je stále patrnější trend zakládání holdingů ne z důvodu daňové optimalizace, ale kvůli zlepšení ochrany majetku. Dříve klienti v drtivé většině případů požadovali nižší daně. Dnes je zabezpečení majetku hlavní motivací pro téměř 50 % klientů,“ říká Michal Friedberger, specialista mezinárodního plánování ze společnosti Akont.

Přesto, že zájem o holding chránící majetek roste, významná část podnikatelů ponechává svůj majetek bez jakéhokoli zabezpečení. Dle statistiky společnosti Akont je v České republice 2500 fyzických osob, které přímo vlastní čtyři a více společností. 490 z těchto osob vlastní alespoň jednu společnost s ročním obratem vyšším než 60 milionů korun. Lze předpokládat, že tyto fyzické osoby disponují majetkem v řádu desítek milionů korun. „Jmění v řádu desítek milionů korun dává velký pocit jistoty. Stačí ale jediná zfalšovaná směnka společně s konkurzním návrhem a majitel bude odstřižen od svých firem i peněz. I když se vše podaří vysvětlit, škody mohou dosáhnout milionů korun,“ upozorňuje Michal Friedberger a srovnává: „Mít majetek v řádu desítek milionů svázaný s jedinou firmou nebo právním systémem je stejně riskantní jako mít stejné peníze v jediné tuzemské bance.“

 

Mýtus: holdingy jsou jen pro miliardáře 

Zažitou představou je, že mezinárodní holdingy jsou určeny pouze pro největší hráče jako skupina RPG Zdeňka Bakaly nebo PPF Petra Kellnera. „Holdingovou strukturu lze doporučit podnikatelům, kteří mají roční obrat kolem pěti milionů korun a důvodné obavy o svůj majetek nebo soukromí. Náklady na správu nejlevnějšího holdingu se pohybují kolem 5 000 eur ročně,“ říká Michal Friedberger. Takovýto základní holding zajistí pouze anonymitu vlastnictví a možnost měnit vlastnické poměry.

Holdingová struktura zajišťující oddělení jednotlivých majetkových aktivit, smlouvy o ochraně investic i daňové optimalizace stojí zhruba 50 tisíc eur ročně. Za tuto cenu získává vlastník komplexní ochranu svého podnikání a prestižní firemní strukturu. Vzhledem k vyšší pořizovací ceně lze takový holding doporučit zhruba od majetku 50 milionů korun nebo v případě, kdy má podnikatel vážné obavy o svůj majetek.

Pokud má podnikatel zájem zajistit kontinuitu majetku pro příští generace (například formou nadace), rozložit holding většího počtu teritorií a rozšířit ochranu majetku na maximum, budou se náklady pohybovat od úrovně zhruba 100 tisíc eur ročně. „Takto postavený holding poskytuje maximální míru zabezpečení při zachování snesitelné ceny. Složitější holdingy odpovídající funkcemi struktuře PPF nebo skupině RPG vyjdou řádově na miliony eur. Zabezpečení těchto holdingů odpovídá skutečnosti, že chrání majetek nejbohatších lidí světa,“ dodává Michal Friedberger.

 

Rozhodujícím ochranným prvkem je struktura 

U propracovaných holdingových struktur je několik prvních „pater“ holdingu pasivních. Typicky je v nejvyšším patře umístěna nadace nebo společnost, která dovoluje svému vlastníkovi celou skupinu anonymně řídit a řeší vztahy mezi společníky. Poté následuje takzvaná matka, která vlastní ostatní společnosti. Teprve pod matkou je další patro společností, které vytvářejí zisk. Tato struktura umožňuje vysokou míru kontroly a v případě problému kterékoli z jednotlivých výkonných firem zůstává holding nepoškozen.

Mezi země nejčastěji využívané v mezinárodních holdingových strukturách patří Nizozemsko, Kypr nebo Lucembursko. Tyto země se vyznačují mimořádně stabilním právním prostředím v oblasti obchodního i daňového práva. Zárukou stability je také členství v Evropské unii. Naopak ze zemí jako Česká republika se firmy spíše přesouvají. Na vině je zejména složitá a často velmi nejasná legislativa, neustálé změny v daňovém právu a nepředvídatelnost soudních verdiktů. V poslední době zapůsobila velmi destabilizačně solární daň zavedená retroaktivně kvůli špatné koncepci státu v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie.

 

Základní vlastnosti mezinárodního holdingu: 

* vytvoření holdingové struktury je efektivním způsobem pro dlouhodobou ochranu majetku a řízení rizik,

* umožňuje daňovou optimalizaci (zdanění na Maltě je efektivně 5% na Kypru 10% a v Česku 19%)

* dovoluje zachovat skutečnému vlastníkovi anonymitu společně s důvěryhodnou strukturou řízení (na rozdíl od akciové   společnosti s akciemi na majitele),

* nespoléhá pouze na jediný právní systém – mezinárodní smlouvy o ochraně investic stojí nad českými zákony a holding méně trpí v případě kreativity zákonodárců,

* zachovává kontinuitu majetku – v případě generační výměny, změny rodinného stavu apod. lze upravit vlastnické  poměry dle vlastního uvážení

 

Nejčastější chyby českých podnikatelů při nakládání s majetkem a jejich důsledky

 

Nejčastější chyby

Možný důsledek

Mezinárodní holding

Ovládání firem přímo jako fyzická osoba

Zablokování majetku z důvodu exekuce

Oddělí fyzickou osobu od majetku, ta jej ale může dále ovládat

Zcela transparentní vlastnická struktura (typicky s.r.o.)

Konkurence může snadno a efektivně napadnout a paralyzovat podnikání

Informace má pouze vlastník, nepřátelské převzetí je složité

Veškeré aktivity soustředěné do jediné firmy

Jeden nepodařený podnikatelský záměr poškodí celé podnikání

V případě nezdaru lze ztrátovou firmu odstřihnout bez dopadu na ostatní aktivity

Víra ve vlastní nesmrtelnost

V případě pohřešování, úrazu nebo smrti vlastníka jsou firmy destabilizovány

Zachová kontinuitu majetku pro další generace

Víra v právní stát, který zajistí ochranu poctivých podnikatelů

O spravedlnosti rozhodují soudy a to trvá dlouho. Po měsících, spíše letech, soudního sporu může být vše ztraceno

Holding je chráněn mezinárodními smlouvami, nespoléhá pouze na české právo a útoky proti struktuře jsou tak mnohem dražší a náročnější

 

 

Srovnání nákladů na nejužívanější formy ochrany majetku 

Nejobvyklejší formy uložení majetku

Cena ročně

Výhody a nevýhody

Peníze na kontě ve švýcarské bance

0,5 % až 1 % z částky

+ Zabezpečení

+ Diskrétnost

+ Stabilita

- Lze uložit pouze peníze

Vložení prostředků do akciových fondů

2 % až 3 % z částky

+ Diskrétnost

+ Možnost vyššího zisku

- Nestabilita

- Lze vložit jen peníze

Založení mezinárodního holdingu

5 000 eur až 100 000 eur

 

+ Zajistí péči o jakýkoli druh majetku

+ Umí zajistit anonymitu

+ Umí optimalizovat daně

- Náročnější na správu

 

Zdroj: Akont Trust Company

 

soutez_casestudy

Foto: © Nikolai Sorokin - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?