Hlavní navigace

CFO Club: Útoku PIGS se Česko ubrání

11. 2. 2011

Sdílet

Kdyby země PIGS spadly do dluhové pasti, počítá ČNB s propadem českého HDP až o 7 procent a oslabením koruny až k úrovni 30 CZK/EUR. Inflace by však zůstala v blízkosti horní hranice tolerančního pásma inflačního cíle, tedy okolo 3 procent.

První letošní setkání členů Klubu finančních ředitelů, které se uskutečnilo ve středu 9. února v tradičních prostorách pražského Grand Hotelu Bohemia, nabídlo velmi zajímavou diskusi zaměřenou na možné scénáře dalšího vývoje české ekonomiky s přihlédnutím k evropskému, ale i globálnímu kontextu.

V diskusním panelu, který moderoval Aleš Barabas, člen představenstva UniCredit Bank Czech Republic a viceprezident CFO Clubu, vystoupili Vladimír Tomšík, viceguvernér České národní banky, Michal Mejstřík, člen NERV, předseda Mezinárodní obchodní komory České republiky a ředitel společnosti EEIP, a Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic.

 

Vladimír Tomšík: „Hlavním úkolem ČNB je bránit cenovou stabilitu“ 

Viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík ve svém úvodním příspěvku představil pohled České národní banky na makroekonomické modely a zátěžové scénáře, se kterými ČNB pracuje při hodnocení finanční stability bankovního sektoru. U prognózy růstu na rok 2011 uvedl, že především v důsledku odeznění některých specifických investic a fiskální restrikce očekává ČNB letošní růst HDP ve výši 1,6 procenta. Výraznější oživení, jak uvedl, je možné očekávat až v následujících letech. Vladimír Tomšík se ve svém vystoupení dále zaměřil zejména na tzv. zátěžové (stresové) scénáře, s nimiž ČNB již dlouhodobě pracuje a jejichž prostřednictvím testuje stabilitu celého finančního sektoru v České republice. Zajímavý byl zejména tzv. scénář „fiskální krize“ vycházející z modelu, ve kterém by některé ekonomiky v eurozóně spadly do tzv. dluhové pasti. V tomto scénáři, podrobně zveřejněném již na konci loňského roku, ČNB v případě zahraniční fiskální krize počítá s propadem českého HDP až o 7 procent a oslabením koruny až k úrovni 30 CZK/EUR. Inflace by však zůstala v blízkosti horní hranice tolerančního pásma inflačního cíle, tedy okolo 3 procent. „Bránit cenovou stabilitu je primárním úkolem ČNB,“ řekl a doplnil, že podle uvedeného scénáře by se tržní úrokové sazby (3M Pribor) zvedly až na 6 procent. Základní kapitálová přiměřenost bankovního sektoru by však stále neklesla pod 8 procent, což ukazuje na vysokou stabilitu a odolnost českého bankovního sektoru.

 

Michal Mejstřík: „Česká republika dlouhodobě ztrácí cenovou konkurenceschopnost exportu“ 

Člen NERV, předseda Mezinárodní obchodní komory České republiky a ředitel společnosti EEIP Michal Mejstřík se ve svém vystoupení věnoval zejména tématu konkurenceschopnosti České republiky. Z pohledu tzv. „reálného efektivního měnového kurzu“ za celou ekonomiku si velmi dobře vedou například Německo a Finsko, ČR nebo Slovensko naopak ztrácí. Pochválil ale například zpracovatelský průmysl, který vystaven mezinárodní konkurenci šel podle něj v uplynulých letech správnou cestou úspor a zvyšování produktivity práce. Dodal, že v příštím týdnu představí NERV soubor námětů a doporučení zaměřených právě na zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. 

Michal Mejstřík se věnoval také otázce bezprecedentního nárůstu bilanční sumy evropských bank a situaci na trhu dluhopisů a CDS derivátů. Upozornil, že masivní „produkce“ dluhopisů ze strany zemí skrytých za akronymem PIGS může mít za následek vytlačování soukromých, tedy podnikových dluhopisů z trhu nebo jejich zdražení. 

 

Pavel Sobíšek: „ČNB bude možná příští rok zvyšovat úrokové sazby víc, než si myslí ona i trh“ 

„Periferie EU nebo satelit Německa?“ – tak nazval svou prezentaci Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic. Nejde však o žádné pejorativní označení, protože podle jeho slov „německá lokomotiva táhne Evropu“. Jak dále uvedl, růst exportu předbíhá růst tržeb v průmyslu. To je dáno především skutečností, že byla-li dříve motorem exportu výroba a v pozdějších letech „zušlechťování“ dovezených celků, dnes tvoří velkou část exportu skladování. V principu to podle něj není špatně, i zde vzniká přidaná hodnota. Tahouny exportu jsou především automotive a strojírenství.

„ČNB bude možná příští rok zvyšovat úrokové sazby víc, než si myslí ona i trh,“ řekl v další části svého vystoupení a dodal, že důvodem budou především inflační tlaky. Dražší „než bychom si přáli“ je ropa, vyšší než před krizí jsou i ceny drahých kovů a potravin. Dříve nebo později tedy zažijeme „dovezenou inflaci“. Dojde-li zároveň ke zvýšení DPH, bude třeba vyššími sazbami korigovat inflační očekávání v ekonomice.

Upozornil také, že březen bude z hlediska dluhové krize eurozóny rozhodující. Trhy podle něj čekají, co se stane na dvou nadcházejících summitech EU. Zásadní bude i to, jak bude postupovat fiskální konsolidace v problémových zemích. Nebudou-li splňovat dohodnutá kritéria, trhy budou trestat i ostatní země včetně těch, které by jinak „dluhovou nákazu“ byly schopné ustát.

 

Na viděnou v dubnu... 

Na vystoupení jednotlivých panelistů navázala diskuse s dotazy členů CFO Clubu. Tazatele podrobněji zajímala například problematika závislosti českého exportu na Německu a zemích EU a důvody, proč nejsou české firmy aktivnější na rychle rostoucích trzích zemí skupiny BRIC. Po skončení diskusní části večera následovala část společenská s rautem, příjemnou atmosféru svým klavírním vystoupením podpořil Tomáš Kačo. Další setkání Klubu finančních ředitelů se uskuteční 13. dubna. V jeho průběhu budou vyhlášeny výsledky výroční ceny „Finanční ředitel roku 2010“. Vyhlášení výsledků bude předcházet workshop s nominovanými finančními řediteli na téma „Kariéra finančních ředitelů po jejich ocenění“.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: Conpro

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku