Hlavní navigace

Výsledky České leasingové a finanční asociace za rok 2010

11. 2. 2011

Sdílet

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) včera zveřejnila výsledky za rok 2010. Oživení ekonomiky vedlo k růstu poptávky u většiny nebankovních finančních produktů.

Leasing movitých věcí zaznamenal nárůst o 4,8 %, úvěry pro podnikatele o 1,1 %, factoring o 12,2 %. V roce 2010 stále přetrvával pomalý růst investic a výdajů u domácností, který ve třetím čtvrtletí dosahoval v meziročním srovnání pouze 3,7 % proti dvoucifernému nárůstu u průmyslu. Spotřebitelské úvěry tak zaznamenaly meziroční snížení o 7,5 %. Společnosti poskytující nebankovní financování i v roce 2010 uplatňovaly obezřetnější kritéria při hodnocení zákazníka i financované komodity. Leasingové společnosti pokračovaly v rozšiřování nabídky o úvěrové produkty, zejména v reakci na změny ve zdanění leasingu. V roce 2010 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh*) 199,5 mld. korun. V meziročním srovnání jde o zvýšení o 4,5 %. 

 

Leasing 

Členské společnosti ČLFA financovaly v roce 2010 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen za 47 mld. korun bez DPH. Proti roku 2009 to představuje u největších patnácti společností růst o 4,8 %. Protože podíl členských společností ČLFA na českém trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 %, lze dovodit, že v ČR byly v roce 2010 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 48,4 mld. korun. Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v roce 2010 členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 41,2 mld. korun. Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí v roce 2010 dosáhl 25,8 %.

V porovnání s rokem 2009 poklesl leasing strojů a zařízení z 32,7 % na 21,4 %. I nadále v leasingu movitých věcí dominuje leasing silničních vozidel. Podíl nových osobních aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl 80,6 %. Členské společnosti ČLFA  v loňském roce uzavřely 49 009 smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků, z toho 27 135 o finančním a 21 874 smluv o operativním leasingu. Kromě toho bylo v roce 2010 nově poskytnuto 1391 vozidel do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA. V roce 2010 se dále zvýšila průměrná pořizovací cena movité věci financované leasingem, která dosáhla 959 000 korun. 

„Zájem o finanční leasing potvrzují také výsledky za čtvrtý kvartál, kdy členské společnosti ČLFA financovaly leasingem obchody ve výši 18,6 mld. korun. Ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím, kdy bylo celkem poskytnuto 28,4 mld. korun, je to téměř dvojnásobek. Jde o skvělý výsledek i v souvislosti s rostoucí oblibou dalších nebankovních produktů, stěžejně spotřebitelských úvěrů,“ říká Jiří Matula, předseda představenstva ČLFA. 

V roce 2010 byly do leasingového užívání poskytnuty nemovitosti v celkové pořizovací ceně 2,14 mld. korun, členské společnosti ČLFA z toho poskytly formou vstupního dluhu prostředky za 1,9 mld. korun. Proti roku 2009 to znamená pokles o 33,3 %. Do finančního leasingu bylo předáno 25 nemovitostí, do operativního 7 nemovitostí. Kromě toho bylo v roce 2010 uzavřeno dalších 12 smluv o leasingu nemovitostí, které však nebyly do konce roku předány do užívání, tudíž nejsou započteny ve statistikách za rok 2010. Stejně jako v minulých letech byly financovány leasingem především prodejny, hotely a průmyslové objekty. V roce 2010 převedlo nemovitosti do leasingového užívání 6 členů ČLFA. Celkový objem leasingu meziročně vzrostl o 3,5 %.

 

Úvěry pro podnikatele 

Podnikatelské úvěry jsou pro firmy stále atraktivnější a využívanější formou financování. Také u nebankovních společností pokračuje diverzifikace nebankovních produktů. I v roce 2010 došlo k jejich meziročnímu růstu o 1,1 % v případě vedoucích patnácti společností, kdy byl už v roce 2009 zaznamenán meziroční růst o 6,6 %. V loňském roce poskytlo 31 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele - finanční služby pro koncové zákazníky bez financování skladů - v celkové výši (vstupní dluh) 27,3 mld. korun. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem 64 216 úvěrů a splátkových prodejů, z toho 61 na nemovitosti, což je o 2 944 více než v roce 2009. 

 

Spotřebitelské úvěry 

Výdaje domácností rostly v roce 2010 stále pomalým tempem, např. v třetím čtvrtletí se meziročně zvýšily pouze o 3,7 %. Také maloobchodní tržby za rok 2010 vzrostly meziročně reálně pouze o 1 %. V roce 2010 poskytly členské společnosti ČLFA úvěry pro osobní potřebu ve výši 38 mld. korun, což představuje snížení proti roku 2009 o 7,5 %. Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly vloni poskytovány ve formě osobních půjček (10,5 mld. korun, což je 27,8 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (16,2 mld. korun – 42,6 %) a financování v místě prodeje (11,3 mld. korun – 29,6 %). Nadále dominují revolvingové úvěry, proti roku 2009 však došlo k posílení podílu osobních půjček. V roce 2010 uzavřely členské společnosti ČLFA celkem 1 071 155 smluv o spotřebitelských úvěrech. V rámci tohoto počtu bylo uzavřeno 69 nebankovních spotřebitelských úvěrů na pořízení nemovitosti. V roce 2010 poskytovalo spotřebitelské úvěry 25 členských společností ČLFA včetně řady leasingových společností.  

 

Factoring 

Factoring si držel v roce 2010 stále růstovou trajektorii. Po poklesu v roce 2009 zaznamenal meziroční navýšení o 12,2 %. Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v roce 2010 proti bezregresnímu nadále regresní factoring s podílem na trhu 76 %. Proti předchozímu roku poklesl mírně podíl tuzemského factoringu z 80,7 % na 76,8 %, zvýšil se podíl exportního factoringu z 17,8 % na 21 % i podíl importního faktoringu z 1,5 % na 2,2 %. U exportního factoringu šlo o meziroční zvýšení objemu o 32 %. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly v roce 2010 postoupeny pohledávky celkem za 111,9 mld. Kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 91,2 mld. korun), vstupní dluh dosáhl k 31. prosinci 2010 částky 17,8 mld. korun. 

„Loňský rok je pro trh nebankovního financování důležitý především ze dvou hledisek. U řady produktů se zastavil propad v důsledku proběhlé ekonomické recese a byl zaznamenán meziroční růst. Především však docházelo k diverzifikaci nebankovních produktů, kdy kvůli legislativním změnám stále více leasingových společností nabízí také úvěry pro podnikatele i spotřebitele. Tento trend bude významně pokračovat i v letošním roce a bude stírat rozdíly mezi striktním členěním nebankovních produktů jako v předchozích letech.  V budoucnu tak budeme spíše hovořit o trhu nebankovního financování, stejně jako ve vyspělých ekonomikách,“ doplnil Jiří Matula. 

 

* vstupní dluh: částka poskytnutá společností k financování daného předmětu (pořizovací cena mínus akontace)

 

 

FIN24

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace

 

Byl pro vás článek přínosný?