Hlavní navigace

CloudiFacturing: Evropská komise rozděluje téměř 18 miliónů Kč malým výrobním podnikům

15. 5. 2019

Sdílet

 Autor: (c) vitstudio - Fotolia.com
V rámci projektu se firmy připraví na Průmysl 4.0. Prostředky jsou určeny na optimalizaci výrobních procesů a produktivity pomocí modelování a simulací založených na cloudových a superpočítačových technologiích.

Získat finanční prostředky pomohou digitální inovační huby. V České republice je digitálním inovačním hubem v oblasti superpočítačových technologií IT4Innovations národní superpo

čítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Projekt CloudiFacturing funguje od roku 2017 a jeho posláním je přispět k účinnému využívání výkonných výpočetních zdrojů, které poskytují superpočítače, a pomoci tak malým a středním výrobním podnikům v Evropě ke zvýšení své konkurenceschopnosti. Náplní projektu je optimalizace výrobních procesů a produktivity podniků pomocí modelování a simulací založených na využívání superpočítačových a cloudových služeb. Cílem projektu je pak naplnit vizi konceptu čtvrté průmyslové revoluce, tzv. Průmyslu 4.0.

 

„IT4Innovations je partnerem projektu CloudiFacturing, což znamená, že vybraným podnikům z řad malých nebo středních výrobních firem nejen poskytujeme výpočetní čas našich superpočítačů, ale také jim můžeme pomoci s podáním projektu do otevřených výzev a v případě úspěšného schválení i se samotnou realizací projektu. V praxi to pak znamená, že danému podniku umíme nabídnout nejen technickou expertízu, ale také pomoc se zvládnutím administrativních kroků spojených s evropskými projekty,“ uvádí Tomáš Karásek z IT4Innovations, který je zároveň hlavním koordinátorem projektu za Českou republiku.

 

V současné době je spuštěna 2. otevřená výzva projektu CloudiFacturing, v rámci které bude minimálně sedmi subjektům poskytnuta finanční dotace. Jednat by se mělo především o inovativní případy využití. Žadatelé by ve svých žádostech měli jasně definovat průmyslový dopad na zúčastněné výrobní společnosti, a to na základě jejich očekávaného přínosu z využívání výpočetních inženýrských a výrobních služeb a pracovních postupů využívajících technologii CloudiFacturing. Vybraní navrhovatelé budou mít možnost získat zkušenosti se superpočítačovými technologiemi (HPC) a cloud computingem v konkrétních případech jejich použití, možnost prozkoumat technické výhody nebo zlepšit procesy s novými dosaženými informacemi.

ICTrocenka

 

Přihlášky je možné posílat až do 30. září zde

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku