Hlavní navigace

Cloudových implementací ERP systémů začne v nejbližší budoucnosti velice rychle přibývat

17. 8. 2020

Sdílet

 Autor: InfoConsulting Czech & Slovakia
... říká Milan Tesař, ředitel obchodu ve společnosti InfoConsulting Czech & Slovakia.

Existují nějaká obecná pravidla, podle kterých by se mohly podniky rozhodnout, zda je pro ně výhodnější provozovat ERP systém on-premise nebo v cloudu?

Z mého pohledu jde o strategické rozhodnutí, kdy je třeba zvažovat řadu různých parametrů. Vždy je třeba vycházet z aktuálního stavu provozování ERP systémů i ostatních IT aplikací, z aktuálních nákladů, ze znalosti a zkušeností pracovníků v rámci interního IT (včetně jejich ambicí a budoucího rozvoje), ale třeba i situaci na trhu práce. Druhým podstatným vstupem je celková strategie podniku, pro jejíž naplnění by mělo IT poskytovat jasně definované služby včetně zajištění provozu ERP systému.

Osobně si myslím, že cloudových implementací začne v nejbližší budoucnosti velice rychle přibývat. Jednak ERP dodavatelé výrazně investují do eliminace technologických omezení a do automatizace provozu cloudu a všech administrátorských zásahů, což ve finále povede k ještě výhodnějším nabídkám cloudového provozu. A zároveň bude pravděpodobně, vzhledem k aktuální situaci lákavější cloudový obchodní model bez nutnosti výrazných počátečních investic. A pro firmy bude zajímavé mít k dispozici neustále inovovaný ERP systém za jasně předvídatelnou pravidelnou platbu.

 

Jak současné ERP systémy ovlivňuje nástup strojového učení a umělé inteligence?

Pro ERP systémy je to podobné jako pro jiné moderní technologie. Je třeba je uchopit a využít pro nové nápady a funkčnosti, které mají přidanou hodnotu pro zákazníky. Například v IFS Applications se strojové učení používá pro zpřesňování predikce poptávky nebo pro zlepšení plánování techniků v terénu. Připravuje se také obecná služba pro strojové učení na základě libovolných dat zákazníka, která umožní zobecnit informace obsažené v těchto datech a využít ji pro různé predikce nebo automatizaci rutinně prováděných operací.


Jaké bezpečnostní hrozby jsou dnes pro ERP systémy těmi nejvážnějšími? Mají cloudové ERP systémy nějaké specifické nároky na bezpečnost?

Pořád platí, že nejčastější problémy přichází z vlastní organizace využívající ERP systém. Často bývá bezpečnostním problémem nastavení oprávnění pro jednotlivé uživatele - díky špatnému nastavení se uživatel dostane často i k informacím, ke kterým by přístup mít neměl. Poměrně často se lze setkat i s problémy způsobeným ransomware.

Cloudové služby mají obvykle úroveň zabezpečení výše, než standardní organizace dokáží zajistit svými silami (výjimkou snad jsou organizace pracující v obranném průmyslu nebo s jinými citlivými daty). A hlavně jejich zabezpečení je neustále ověřováno a udržováno v souladu s aktuálním vývojem.


Jaké trendy ve vývoji ERP systémů budou hrát největší roli v roce 2020 a letech následujících?

Budou se stále více prosazovat cloudová řešení a cloudové implementace ERP systémů. Z technického hlediska budou dodavatelé pokračovat v uplatňování nových technologií od umělé inteligence až po rozšířenou realitu. Zajímavým trendem je stále větší důraz na otevřenost ERP ať již prostřednictvím API rozhraní nebo snadné podpory integračních platforem pro snadnou komunikaci s ostatními softwary a/nebo zařízeními. Právě propojování zařízení a ERP systému umožňuje vytvoření přesné real-time digitální reprezentace podniku, která poskytuje přesné podklady pro rozhodování a analýzy a zrychluje reakci na nestandardní události. Myslím, že právě také „digitální dvojče“ v tomto širokém slova smyslu je něco, kam ERP systémy postupně směřují a které díky novým technologiím stále zdokonalují.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?