Hlavní navigace

Co přináší novela zákona o pozemních komunikacích

24. 8. 2011

Sdílet

Dne 1. července 2011 nabyl účinnost zákon č. 152/2011, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Nově je upravena otázka bezpečnosti pozemních komunikací transevropské silniční sítě. Osoba, která žádá o vydání stavebního povolení nebo o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu pozemní komunikace, bude povinna zajistit posouzení dokumentace. Pro provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací se tak zavádí funkce auditora, kterou doprovází akreditace k poskytování školení.

Součástí novely je i nová definice souvisle zastavěného území, která vyžaduje pět a více budov zapsaných v katastru nemovitostí. Dále je třeba, aby se jednalo o budovy, z nichž alespoň jedna má odlišného vlastníka. Tato změna byla provedena z důvodu nejednoznačnosti původní definice, zejména v návaznosti na definici pojmu stavba v novém stavebním zákoně. 

Důležitou novinkou je zavedení možnosti vybírat kauce. Kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč je oprávněn vybírat celník i policista v případě, že provozovatel vozidla je podezřelý ze spáchání deliktu a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu. Je-li v následujícím řízení o přestupku nebo o správním deliktu uložena pokuta, započte se vybraná kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení. Jestliže řidič kauci na výzvu celníka nebo policisty nesloží, celník nebo policista je oprávněn zabránit mu pokračovat v jízdě použitím technického prostředku nebo zakázat pokračovat v jízdě a zadržet řidiči doklady k vozidlu a k nákladu. Veškeré náklady spojené s odstavením vozidla jdou k tíži řidiče nebo provozovatele vozidla. Vrácení vozidla a dokladů bude možné po zaplacení kauce nebo uhrazení blokové pokuty.

 

soutez_casestudy

 

Autor je advokát, trvale spolupracující s NWD Legal

Byl pro vás článek přínosný?