Hlavní navigace

Michal Kroft

Seznam článků autora

Článek Téma Datum vydání Počet názorů
Novela zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Legislatia 24. 1. 2013 -
Co říká nový zákon o mediaci č. 202/2012 Sb. Legislatia 30. 10. 2012 -
Novela zákona o živnostenském podnikání č. 169/2012 Sb. Legislatia 26. 10. 2012 -
Novela zákona o silniční dopravě č. 119/2012 Sb. Legislatia 24. 10. 2012 -
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.: novinkou možnost nabýt věc od nevlastníka Legislatia 21. 10. 2012 -
Zákon o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb. Legislatia 18. 10. 2012 -
Zákon o dluhopisech, o podnikání na kapitálovém trhu, o správních poplatcích a o mezinárodním právu soukromém a procesním Legislatia 16. 10. 2012 -
Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Legislatia 9. 10. 2012 -
Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Legislatia 25. 9. 2012 -
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 298/2011 Sb. Legislatia 26. 3. 2012 -
Novela zákona o nemocenském pojištění č. 364/2011 Sb. Legislatia 20. 3. 2012 -
Novela zákona o zápisech vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem č. 349/2011 Sb. Legislatia 8. 3. 2012 -
Novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 370/2011 Sb. Legislatia 29. 2. 2012 -
Co říká zákon o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. Legislatia 17. 2. 2012 -
O novele zákona o zaměstnanosti č. 367/2011 Sb. účinné od 1. ledna Legislatia 16. 2. 2012 -
Co přináší novela zákoníku práce č. 365/2011 Sb. Legislatia 14. 2. 2012 -
Co nového přináší novela obchodního zákoníku č. 351/2011 Sb. Legislatia 13. 2. 2012 -
Odpovědnost lyžaře na sjezdovce Legislatia 7. 12. 2011 -
Co přináší novela zákona o pozemních komunikacích Legislatia 24. 8. 2011 -
Novelizace zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním; náhrada nemateriální újmy Legislatia 19. 8. 2011 -
Už neplatí co za stara: nájem bytu dle novely č.132/2011 Sb. Legislatia 15. 8. 2011 -
Malá spotřebitelská novela občanského zákoníku Legislatia 19. 5. 2011 -
Rizika souběhu funkce člena statutárního orgánu a ředitele v pracovním poměru Legislatia 18. 5. 2011 -
Co přinesl daňový řád Legislatia 17. 5. 2011 -
Aktuální hrozba pro podnikatele – sbírka listin obchodního rejstříku Legislatia 21. 3. 2011 -
A propos účetnická legislativa Legislatia 28. 2. 2011 -
Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Legislatia 25. 2. 2011 -
Téma: zákon o finančním zajištění Legislatia 24. 2. 2011 -
A propos stavební spoření a daň z příjmu Legislatia 23. 2. 2011 -
O novele zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Legislatia 22. 2. 2011 -
Stanovisko Ústavního soudu ČR přijaté pod sp. zn.: Pl. ÚS-st. 30/2010 dne 30. listopadu 2010 Legislatia 21. 2. 2011 -
Novela zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách měnící základní kvalifikační požadavky Legislatia 18. 2. 2011 -
Vyjasnění okolo exekucí Legislatia 27. 1. 2011 -
O změnách v insolvenčním právu Legislatia 12. 1. 2011 -
Exkluzivně o změnách v novele Zákona o veřejných zakázkách Legislatia 18. 10. 2010 -