Hlavní navigace

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát

9. 12. 2011

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Novely zákonů souvisejících se zavedením Jednoho inkasního místa bude nyní projednávat Senát. Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení tisk 473. Navrhovaný odklad účinnosti celého zákona na rok 2014, na kterém se dohodla koalice, byl nakonec v průběhu projednávání stažen, a zákon by tak měl být účinný od roku 2013.

Přes výše uvedené skutečnosti lze očekávat, že k posunutí účinnosti zákona na rok 2014 dojde. Novela zákona o loteriích by měla začít platit již od 1. ledna 2012.

Shrnujeme nejpodstatnější změny, které novely přinášejí:

* Komplexní osvobození dividend vyplácených fyzickým i právnickým osobám v tuzemsku i do zahraničí s určitými výjimkami.

* Prodloužení časového testu držby cenného papíru z 6 měsíců na 3 roky pro účely osvobození. Zároveň bude zavedena hranice 100 000 Kč ročně, do které bude příjem z prodeje cenných papírů zcela osvobozen.

* Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení sazby daně pro fyzické osoby na 19 %.

* Zrušení daňového zvýhodnění některých zaměstnaneckých benefitů a zavedení roční slevy na dani pro zaměstnance ve výši 3 000 Kč.

* Zachování daňového zvýhodnění stravenek.

* Snížení maximálního limitu pro odpočet hypotéčních úroků na 80 000 Kč ročně.

* Přesunutí dvou procentních bodů ze sazby zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem do sazby odváděné zaměstnancem (bude tedy platit 6,5 % pro zaměstnance a 7 % pro zaměstnavatele).

* Zavedení daně z úhrnu mezd pro zaměstnavatele namísto plateb sociálního a zdravotního pojištění (sazba 32,4 %). Maximální základ ve výši 48násobku průměrné měsíční mzdy bude uplatňován v úhrnu za všechny zaměstnance.

* Zachování slevy na dani z titulu investičních pobídek.

* Zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám.

* Rozšíření možnosti tvorby bankovních daňových opravných položek pro pohledávky za dlužníky se sídlem mimo EU.

* Snížení sazby daně pro fondy kolektivního investování na nulu a zavedení zvláštní srážkové daně ve výši 19 % při výplatě zisku fondy kolektivního investování ve prospěch investorů – právnických osob.

* Snížení výše obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 000 000 Kč na 750 000 Kč.

* Zrušení osvobození od daně z převodu nemovitostí u vkladů nemovitostí do základního kapitálu dceřiné společnosti.

* Zavedení odvodu z loterií a jiných podobných her a zrušení osvobození od daně z příjmů loterijních společností (od r. 2012).

 

 

Zdroj: KPMG

soutez_casestudy

 

Foto: © Visual Concepts - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?