Hlavní navigace

Daňových sporů bude do budoucna přibývat

24. 11. 2011

Sdílet

Daňové prověrky jsou nyní častější a správci daně náročnější. V centru jejich pozornosti jsou přeshraniční transakce, daň z přidané hodnoty a převodní ceny mezi spojenými osobami. Rychlé legislativní změny prohlubují nejistotu a otevírají větší prostor pro daňová rizika, která hrozí především společnostem expandujícím na rozvíjející se trhy.

Ředitelé podniků, správci daně i zákonodárci se shodují na tom, že riziko daňových sporů se po celém světě výrazně zvyšuje. Dramatický vývoj globální ekonomiky má podle dnes zveřejněného mezinárodního průzkumu společnosti Ernst & Young věnovaného problematice daňových sporů významný dopad také na daňovou politiku a její prosazování a přinese s sebou častější spory poplatníků se správci daně. 

„Současná nejistá ekonomická situace staví správce daně i poplatníky před nové náročné výzvy,“ říká Libor Frýzek, ředitel oddělení daňového poradenství Ernst & Young v České republice. „Daňový ředitel dnes musí být skutečným „daňovým diplomatem“ – jeho práce je totiž často pod drobnohledem ostatních ředitelů, správce daně, výboru pro audit, a dokonce i médií. Státní správy potřebují daňové výnosy do svých rozpočtů, proto prohlubují vzájemnou spolupráci při prověřování transakcí daňových poplatníků a jejich daňových přiznání a hledají nové způsoby jak podchytit přeshraniční transakce. Poplatníci dělají maximum pro to, aby jejich daňová pozice byla transparentní a na případnou daňovou kontrolu se aktivně připravují už dávno před jejím začátkem.“

Zástupci podnikatelské sféry mají velké obavy ze současné úrovně daňových rizik i z jejich dalšího prohlubování a z nárůstu daňových sporů. Průzkum přinesl mimo jiné následující zjištění:

* Daňové kontroly jsou častější a náročnější, související obrana včetně soudních sporů je finančně náročnější.

* Daňové doměrky a související pokuty a penále jdou dnes do miliard dolarů.

* Daňové záležitosti obchodních společností jsou pod drobnohledem různých zájmových skupin a případné aféry jsou široce medializované.

* Více než desetinásobně vzrostl počet mezinárodních dohod o výměně informací v daňové oblasti a společné a paralelní daňové prověrky se přesunuly z teorie do praxe.

* Státní orgány i obchodní společnosti podnikají další kroky k posílení vzájemných vztahů.

 

Správci daně jsou náročnější a cílí na určité oblasti 

Tři čtvrtiny společností v průzkumu na základě svých vlastních zkušeností uvedly, že daňové prověrky jsou četnější a náročnější. Současně 97 % oslovených správců daně přiznalo, že se v následujících třech letech hodlají více zaměřit na daňová rizika vyplývající z mezinárodních daňových struktur a přeshraničních transakcí. Dvěma největšími daňovými riziky jsou podle názoru společností převodní ceny mezi spojenými osobami a nepřímé daně. S tím koresponduje i stanovisko správců daně – celých 57 % z nich označilo za nejrizikovější oblast, na kterou se chtějí zaměřit, převodní ceny.

K lepšímu vymáhání daní by měla přispět celá řada nových opatření, včetně povinností poplatníků z řad právnických osob poskytovat správcům daně podrobnější informace. 78 % oslovených daňových a finančních ředitelů v průzkumu uvedlo, že během uplynulých dvou let vzrostly požadavky kladené na rozsah zveřejňovaných informací i na transparentnost. V některých klíčových ekonomikách je toto procento ještě vyšší – ve Spojených státech takto odpovědělo 83 % respondentů, v Číně 85 %, a v Brazílii dokonce 88 %.

„Dnes, kdy se řada zemí potýká s mnohdy astronomickým schodkem státního rozpočtu, se každá vláda přirozeně snaží dostat z daňového systému co nejvíce,“ upozorňuje Libor Frýzek. „Daňoví správci mají k dispozici řadu moderních nástrojů a nebývale široký přístup k informacím. Takže už nyní je zřejmé, že se v následujících letech na daňové poplatníky více zaměří.“

 

Rychlé změny daňových zákonů prohlubují nejistotu a zvyšují riziko 

Velké společnosti z celého světa mají obavy také z rychlých změn daňových zákonů. Podle tří čtvrtin daňových ředitelů působících v podnicích s tržbami nad 5 miliard amerických dolarů jsou dnes rizika týkající se daňové legislativy a související nejistota vyšší než v minulosti. V Brazílii, Rusku, Indii a Číně zastává tento názor dokonce 78 % respondentů. Právě nově nastupující ekonomiky jsou podle respondentů průzkumu zdrojem největšího rizika v oblasti legislativních změn. 

73 % společností zařazených do průzkumu je přesvědčeno, že působení ve výše uvedených a dalších rozvíjejících se ekonomikách výrazně zvyšuje riziko daňového sporu. 92 % ředitelů společností sídlících v Číně uvedlo, že daňové prověrky v jejich společnosti byly v uplynulých třech letech častější a náročnější. U brazilských podniků má tento názor 62 % dotázaných.

Nicméně podle Libora Frýzka odhalil průzkum i několik pozitivních trendů. Mimo jiné ukázal, že daňoví poplatníci i správci daně nyní intenzivněji spolupracují a snaží se předcházet zbytečným konfliktům posilováním vzájemných vztahů a nastavením takových procesů, díky nimž lze případné spory operativně řešit. Obchodní společnosti i správci daně mají podle průzkumu větší zájem rozvíjet dobré vzájemné vztahy založené na principech, které budou spravedlivé pro obě strany a budou přispívat k jejich efektivnímu fungování.

 

O průzkumu

Globální průzkum věnovaný problematice daňových sporů (2011-2012 Tax risk and controversy survey: a new era of global risk and uncertainty) vychází z telefonických rozhovorů s 541 daňovými a finančními řediteli z 18 zemí celého světa. Kromě toho se ho zúčastnili členové výborů pro audit, správci daně a zástupci státních orgánů, které mají na starosti daňovou politiku. Kompletní studie je k dispozici na ey.com/taxrisksurvey.

 

ICTrocenka

Zdroj: Ernst & Young

 

Byl pro vás článek přínosný?