Hlavní navigace

Deset mýtů o exekucích, na něž jste báli exekutorů zeptat

20. 2. 2013

Sdílet

 Autor: © Nomad_Soul - Fotolia.com
Lidé si šuškají o svévolném chování exekutorů, kteří prodávají majetek dlužníka pod cenou a záměrně ho tím poškozují. Exekutor prý může bez dovolení vtrhnout do dlužníkova bytu a zabavit všechen majetek včetně zdravotnických pomůcek nebo domácích zvířat. Exekutorský úřad Přerov Tomáše Vrány komentuje úzkostné stereotypy.

Soudní exekutor si může na odměně při exekuci na 1000 Kč vzít klidně i 100 000 Kč

„To je samozřejmě absurdní,“ říká soudní exekutor Tomáš Vrána z Exekutorského úřadu Přerov, a dodává: „odměna soudního exekutora je určena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR, kterou je vázán a jakékoli spekulace o nemorálních odměnách exekutorů tak nepřipadají v úvahu.“

 

Vykonavatelé soudního exekutora smí zabavit věci podle svého uvážení, klidně i mého psa

Z exekuce jsou dle novely exekučního řádu vyloučena domácí zvířata, u nichž není hospodářský efekt hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník. Dále nemohou vykonavatelé zabavovat zdravotní pomůcky, oblečení či snubní prsteny.

 

Exekutor jedná na základě svévole

Podle doktora Vrány se jedná o snad nejrozšířenější mýtus: „Exekutor nikdy nerozhoduje o exekuci na jakýkoliv majetek z vlastní vůle – nejprve musí o dílčí exekuci rozhodnout relevantní soud. Ten vydává na základě podání věřitele tzv. exekuční titul, na jehož základě může exekutor teprve konat.“ Obrana povinného spočívá v podání návrhu na zastavení exekuce, přičemž musí tvrzené platby doložit.

 

Exekuce = mobiliární exekuce (zabavení majetku v místě dlužníkova bydliště)

„Mobiliární exekuce je zpravidla až tím nejkrajnějším řeším,“ podotýká Vrána. Exekutor, respektive jeho zaměstnanci, postupují vždy podle zákona od základních úkonů, tedy srážek ze mzdy či inkasování peněz z účtů. V případě, že předchozí pokusy o vymožení plnění selhaly, a exekuci nelze vymoci jiným způsobem, přichází na řadu případné provedení mobiliární exekuce.

 

Umoření exekuce bez možnosti smírného řešení

K tomuto bodu Vrána říká: „Každá kancelář soudního exekutora vítá zájem dlužníka podílet se na zaplacení dluhu. I když není v silách povinného exekuci zaplatit, měl by se s exekutorem telefonicky spojit a společně hledat způsob, jak exekuci umořit prostřednictvím splátkového kalendáře.“

 

I když dlužím 1000 Kč, exekutor mi může zabavit majetek za miliony

Jedná se o mýtus, neboť výše vymáhané částky je dána částkou, pro kterou byla exekuce nařízena, případnými úroky z prodlení, náklady věřitele (zpravidla vynaložené za advokáta) a náklady exekutora, které jsou dány vyhláškou.  Není ale vyloučena možnost, že pokud nelze exekuci vymoci srážkami ze mzdy, účtu nebo prodejem movitých věcí, bude i prodej domu přiměřený, neboť ten nelze krájet a prodat jen jeho část. „Případný přeplatek z výtěžku prodeje bude vrácen dlužníkovi,“ doplňuje Vrána.

 

Vůbec jsem nevěděl, nikdo mi nepsal, že dlužím peníze, a exekutor bez varování vtrhl ke mně do bytu

Věřitel má dle novelizovaného exekučního řádu před podáním žaloby povinnost informovat dlužníka o dluhu a vyzvat ho k plnění. Tuto tzv. předžalobní  výzvu je třeba poslat na kontaktní adresu či poslední známou adresu dlužníka, a to minimálně se sedmidenním předstihem. Nemělo by tedy dojít k tomu, že věřitel podá žalobu na dlužníka, aniž by ho upozornil na dluh. Dlužník se tak dozví, že by měl zaplatit, a vyhne se tak zbytečným nákladům na odměnu advokáta, jehož si najal věřitel.

 

Soudní exekutor = vykonavatel exekutorského úřadu = vymahač inkasní agentury

Vymáháním exekucí, které jsou nařizovány na základě exekučních titulů, mohou být pověřováni výhradně soudní exekutoři. Exekutor je pak povinen postupovat dle platných zákonů. Jeho činnost je kontrolována Exekutorskou komorou ČR a Ministerstvem spravedlnosti. Zatímco jmenování soudního exekutora předchází řada kontrolních mechanismů, založit inkasní agenturu smí fyzická osoba bez výrazného omezení. I z toho důvodu nedisponují vymahači inkasních agentur obdobnými pravomocemi jako soudní exekutoři. I když se tuto skutečnost snaží minimálně tajit.

 

Exekutor úmyslně prodává majetek dlužníků pod cenou

V důsledku toho, že je exekutor honorován na základě výše vymožené částky, je v jeho zájmu exekuci vymoci nejjednodušší, nejrychlejší a pro něj nejlevnější cestou. „Je nutno si uvědomit, že výdaje za exekuci hradí exekutor až do vymožení ze svého, tudíž jejich navyšováním by spíše než dlužníka šikanoval exekutor sám sebe“, říká k problematice Tomáš Vrána a doplňuje: „Z tohoto důvodu usiluje o to, aby se majetek v dražbě prodal za nejvyšší možnou cenu a výtěžek z dražby pokryl vymáhané plnění.“

 

 

Byl pro vás článek přínosný?