Hlavní navigace

Digitální dvojčata budou moci řešit organizační problémy podniků

27. 3. 2023

Sdílet

Dvojčata Autor: Depositphotos
Společnost Capgemini spustila projekt spolupráce na výzkumu s Georgijským technologickým institutem (Georgia Tech). Capgemini bude s americkou univerzitou spolupracovat na vývoji špičkových technologií, kterými rozšíří portfolio svých služeb v rámci Intelligent Industry pro klienty po celém světě. Nový program se bude prioritně zaměřovat na vytváření prostředků a služeb, které mohou simulovat složitost podniku prostřednictvím jeho virtuální reprezentace, navrhovat scénáře pro rozhodování, hodnotit výkonnost a určovat priority optimalizace.

Capgemini a Georgia Tech budou spolupracovat na definování a navrhování budoucnosti inženýrských a výzkumných i vývojových procesů v podniku prostřednictvím vývoje technologie digitálních dvojčat.

Digitální dvojče bude modelovat a simulovat komplexní ekosystém podniku, včetně modelů jeho zaměstnanců a rolí, obchodních procesů, nástrojů a zdrojů. Bude sloužit jako platforma pro demonstraci dopadu změn, kvantifikaci výkonnosti a identifikaci příležitostí ke zlepšení v rámci podniku. Model bude využívat možnosti umělé inteligence a strojového učení a zabývat se tím, jak může technologie pomoci řešit klíčové výzvy inteligentnějšího průmyslu v rámci celé společnosti.

„Velmi se těšíme na spolupráci s Capgemini Engineering,“ řekl Dr. Dimitri Mavris, ředitel Laboratoře návrhu leteckých systémů (ASDL) na Škole leteckého a kosmického inženýrství na Georgia Tech. „Jako výzkumný subjekt, specializující se na návrh, architekturu a optimalizaci systémů, se ASDL v posledních letech zaměřuje na vývoj digitálních dvojčat pro různé aplikace, jejichž konečným výsledkem je zlepšení procesů a zvýšení efektivity systémů. Tento program poskytne našim výzkumným pracovníkům příležitost pokročit v práci na vytváření digitálního dvojčete celého podniku, což může mít pro organizace mnoho potenciálních výhod.“

Nicolas Croue, technologický ředitel pro řízení životního cyklu produktů (PLM) a vedoucí oddělení digitální kontinuity ve společnosti Capgemini Engineering, bude spolu s týmem inženýrů specializujících se na datovou vědu pracovat společně s dedikovaným týmem výzkumníků pod vedením Dr. Mavrise.

soutez_casestudy

„Schopnost digitálně simulovat komplexní systém podniku je nezbytná pro řešení organizačních problémů. Tato technologie umožní podnikům nastínit různé scénáře rozhodování, vyhodnotit výkonnost a určit priority optimalizace, což jsou pro dosažení úspěchu zcela klíčové oblasti,“ řekl William Rozé, generální ředitel Capgemini Engineering a člen výkonné rady skupiny.

Společnost Capgemini se věnuje využití technologie digitálních dvojčat v různých odvětvích, jako jsou automobilový průmysl, letecký průmysl, přírodní vědy, energetika i veřejné služby. Podle aktuálního průzkumu „Digital Twins: Adding Intelligence to the Real World“ Capgemini Research Institute se počet implementací digitálních dvojčat v příštích pěti letech zvýší v průměru o 36 %. Průzkum také zjistil, že 57 % dotazovaných společností považuje technologie digitálních dvojčat za klíčové pro zlepšení provozní efektivity a udržitelnosti. Dotazované organizace také uvedly, že hlavní motivací jejich investic do digitálních dvojčat jsou úspory nákladů (79 %) a technologický pokrok (77 %).

Byl pro vás článek přínosný?